ความต่างของขนมข้าวอบกรอบญี่ปุ่นแต่ละชนิด

ชื่อเรียก Senbei (เซ็มเบ) Okaki (โอคากิ) Arare (อาราเระ)
วัตถุดิบ ข้าวสวย ข้าวเหนียว ข้าวเหนียว
ลักษณะพิเศษ  “ไม่ค่อยพองแบนเรียบและบาง” “พองง่ายขนาดใหญ่กว่าอาราเระ” “พองง่ายขนาดเล็กเท่าน้ำแข็ง”

ขนมข้าวอบกรอบทั้ง 3 ชนิด ถูกจำแนกเป็น “เซ็มเบ” , “โอคากิ”,และ“อาราเระ” ตามวัตถุดิบที่ใช้ “โอคากิ” และ “อาราเระ” ต่างกันที่ขนาด “อาราเระ” เป็นชื่อที่นิยมถูกเรียกในแถบคันโต ส่วน “โอคากิ” เป็นชื่อที่นิยมถูกเรียกในแถบคันไซ