บริการพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กรธุรกิจ

Corporate Service

ให้ H.I.S. ดูแล และจัดการทริปต่างๆ ที่เหมาะสำหรับธุรกิจของคุณ

บริการของแผนก Corporate และ Group Sales

แผนกคอร์ปอเรทให้การสนับสนุนในด้านการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะและการทำงานนอกสถานที่ของบริษัทท่าน โดยมุ่งเน้นในเรื่องสิทธิประโยชน์ ราคา และการให้บริการ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
» ศักยภาพในการให้คำปรึกษา
» ต้นฉบับแห่งการบริการ
» ความเชื่อมั่นต่อระบบการทำงาน
ทุกกรุ๊ปทัวร์เราดูแลคุณด้วยรอยยิ้มและมาตรฐานคนญี่ปุ่น…
ปัจจุบัน H.I.S. แผนกคอร์ปอเรทของสำนักงานใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น ได้รับการสนับสนุน เป็นที่ให้ความไว้วางใจมาเป็นระยะเวลานาน “ส่งผลให้มีบริษัทคู่ค้ามากกว่า 10,000 บริษัท” โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์กลางด้านการบริการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือด้านการลดต้นทุน ทั้งในส่วนของบริษัทญี่ปุ่น บริษัทลงทุนข้ามชาติ รวมถึงบริษัทของไทย ภายใต้มาตรฐานการบริการที่เท่าเทียมกัน
อีกทั้งในส่วนของ แผนกอินบาวด์ สาขากรุงเทพฯ มีศักยภาพในการรองรับกลุ่มลูกค้าที่เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่น หรืออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่ส่งต่อการบริการมาจากสำนักงานใหญ่ในญี่ปุ่น ตลอดจนถึงการดูแลด้านการจัดหาโรงแรม รถรับส่ง และมัคคุเทศก์นำเที่ยวให้กับกลุ่มลูกค้าในนามของโคเปอร์เรท ด้วยเช่นกัน

บริการของเรา

การจัดเตรียมตั๋วเครื่องบินทุกประเภทสำหรับการทำงานนอกสถานที่
การจัดเตรียมเรื่อง โรงแรม, การรับส่ง, ประกันภัย, ทัวร์เสริม
การเจรจาต่อรองสัญญากับทางโรงแรม และบริษัทสายการบิน
การให้คำปรึกษา, การรายงานข้อมูลการเดินทางเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ฯลฯ

กรุงเทพฯ

อาคาร Time Square ชั้น 12
246 อาคาร Times Square ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท คลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
E-mail : tha-corpthai@his-world.com (Thai)
E-mail : tha-corpinquiry@his-world.com (Japanese )
โทร : 02-022-0951
เวลาทำการ : (จ-ศ) 09:00-17:30 น. (ส) 09:00-17:00 น. หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สาขาศรีราชา

ที่ตั้งสาขา : 60 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร : 02-264-8710 แฟกซ์ : 038-310-306
อีเมล : tha-srico-sales@his-world.com
เวลาทำการ : (จ-ศ) 09:00-17:30 น. (ส) 09:00-12:00 น. หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์