Home > Tours > ทัวร์ญี่ปุ่น > แพ็คเกจทัวร์เสริม วันเดียวสุดคุ้ม (ออกเดินทางจากโตเกียว)

แพ็คเกจทัวร์เสริม วันเดียวสุดคุ้ม (ออกเดินทางจากโตเกียว)

รหัสทัวร์ : OTP072

Home > Tours > ทัวร์ญี่ปุ่น > แพ็คเกจทัวร์เสริม วันเดียวสุดคุ้ม (ออกเดินทางจากโตเกียว)

แพ็คเกจทัวร์เสริม วันเดียวสุดคุ้ม (ออกเดินทางจากโตเกียว)

รหัสทัวร์ : OTP072
ญี่ปุ่น, ยามากูชิ, โตเกียว
1 วัน /
 • ผู้นำทัวร์ (ไม่ใช่ไกด์)
เริ่มเพียง 2,100 บาท

ไฮไลท์

ภูเขาไฟฟูจิ
ทะเลสาบคาวากุจิโกะ
กระเช้าคาจิคาจิ

ตารางราคา

ค่าทัวร์ S Planค่าทัวร์ A Planค่าทัวร์ N Plan
ผู้ใหญ่ 4,200 บาท
เด็กอายุ 3 – 12 ปี 3,850 บาท
อายุต่ำกว่า 3 ปี ฟรี (ไม่มีที่นั่ง)

 • ราคานี้รวม ค่าเดินทางด้วยรถบัส *ราคาต่อท่าน

 • ค่าอาหารกลางวัน (สไตล์ตะวันตก)

 • ตั๋วเรือท่องเที่ยว / กระเช้า

 • ค่าเข้าชมสถานที่ *ราคาต่อท่าน

ผู้ใหญ่ 3,500 บาท
เด็กอายุ 3 – 12 ปี 3,150 บาท
อายุต่ำกว่า 3 ปี ฟรี (ไม่มีที่นั่ง)

 • ราคานี้รวม ค่าเดินทางด้วยรถบัส

 • ค่าอาหารกลางวัน (สไตล์ตะวันตก)

 • ตั๋วเรือท่องเที่ยว / กระเช้า

 • ค่าเช้าชมสถานที่ *ราคาต่อท่าน

ผู้ใหญ่ 2,100 บาท
เด็กอายุ 3 – 12 ปี 1,750 บาท
อายุต่ำกว่า 3 ปี ฟรี (ไม่มีที่นั่งแยก)

 • ราคานี้รวม ค่าเดินทางด้วยรถบัส ไป-กลับ

 • **ไม่รวม : อาหารกลางวัน / ค่าเข้าชมสถานที่
  ตั๋วเรือท่องเที่ยว / กระเช้า


เวลาเดินทางถึงจุดหมายโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร


กำหนดการ

วันที่ รายละเอียด อาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
1

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

หมายเหตุ

 • ทัวร์อาจมีการเปลี่ยนเป็นภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 4 และโอชิโนะ ฮักไก แทน ในช่วงฤดูหนาว ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
 • รถขาไปกับรถขากลับคือคนละคันกัน *ขาไป (โตเกียว -> ทะเลสาบคาวากุจิโกะ) / ขากลับ (ทะเลสาบคาวากุจิโกะ -> โตเกียว)
 • ในช่วงไฮซีซั่นอาจจะใช้แท็กซี่ หรือรถไฟในการเดินทางระหว่างทะเลสาบคาวากุจิโกะกับ ฟูจิ คิว ไฮแลนด์
 • ตารางการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และสภาพการจราจร
 • ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามราคาได้ที่พนักงาน
 • จองวันเข้าพักและสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนเดินทาง อย่างน้อย 14 วัน, ชำระเงินหลังจากการจองภายใน 3 วัน
 • ทางบริษัทไม่ได้ทำการสำรองห้องพักหรือตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าแต่อย่างใด ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • หลังจากการสำรองที่นั่งและชำระเงินแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก และคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

แชร์ให้เพื่อน

เริ่มเพียง 2,100 บาท

ไฮไลท์

ภูเขาไฟฟูจิ
ทะเลสาบคาวากุจิโกะ
กระเช้าคาจิคาจิ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

ตารางราคา

ค่าทัวร์ S Planค่าทัวร์ A Planค่าทัวร์ N Plan
ผู้ใหญ่ 4,200 บาท
เด็กอายุ 3 – 12 ปี 3,850 บาท
อายุต่ำกว่า 3 ปี ฟรี (ไม่มีที่นั่ง)

 • ราคานี้รวม ค่าเดินทางด้วยรถบัส *ราคาต่อท่าน

 • ค่าอาหารกลางวัน (สไตล์ตะวันตก)

 • ตั๋วเรือท่องเที่ยว / กระเช้า

 • ค่าเข้าชมสถานที่ *ราคาต่อท่าน

ผู้ใหญ่ 3,500 บาท
เด็กอายุ 3 – 12 ปี 3,150 บาท
อายุต่ำกว่า 3 ปี ฟรี (ไม่มีที่นั่ง)

 • ราคานี้รวม ค่าเดินทางด้วยรถบัส

 • ค่าอาหารกลางวัน (สไตล์ตะวันตก)

 • ตั๋วเรือท่องเที่ยว / กระเช้า

 • ค่าเช้าชมสถานที่ *ราคาต่อท่าน

ผู้ใหญ่ 2,100 บาท
เด็กอายุ 3 – 12 ปี 1,750 บาท
อายุต่ำกว่า 3 ปี ฟรี (ไม่มีที่นั่งแยก)

 • ราคานี้รวม ค่าเดินทางด้วยรถบัส ไป-กลับ

 • **ไม่รวม : อาหารกลางวัน / ค่าเข้าชมสถานที่
  ตั๋วเรือท่องเที่ยว / กระเช้า


เวลาเดินทางถึงจุดหมายโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร


กำหนดการ

หมายเหตุ

 • ทัวร์อาจมีการเปลี่ยนเป็นภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 4 และโอชิโนะ ฮักไก แทน ในช่วงฤดูหนาว ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
 • รถขาไปกับรถขากลับคือคนละคันกัน *ขาไป (โตเกียว -> ทะเลสาบคาวากุจิโกะ) / ขากลับ (ทะเลสาบคาวากุจิโกะ -> โตเกียว)
 • ในช่วงไฮซีซั่นอาจจะใช้แท็กซี่ หรือรถไฟในการเดินทางระหว่างทะเลสาบคาวากุจิโกะกับ ฟูจิ คิว ไฮแลนด์
 • ตารางการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และสภาพการจราจร

เงื่อนไขการชำระเงิน

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour