H.I.S. Tours
ผู้นำด้านทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
จองทัวร์ โทร.
02-022-0933
เปิดทำการทุกวัน เวลา 09:30 - 18:00 น.
>Okinawa Pass & Option

Home > Tours > ทัวร์ญี่ปุ่น > Okinawa Pass & Option

Okinawa Pass & Option

รหัสทัวร์ : OPT017

Home > Tours > ทัวร์ญี่ปุ่น > Okinawa Pass & Option

Okinawa Pass & Option

รหัสทัวร์ : OPT017
ญี่ปุ่น, โอกินาว่า
 • ผู้นำทัวร์ไม่ใช่ไกด์ (ภาษาอังกฤษ)
เริ่มเพียง 2,000 บาท

ไฮไลท์

รถรับส่งสนามบิน
รถเช่าพร้อมคนขับพาเที่ยวโอกินาว่า
One Day Tour Okinawa

ตารางราคา

Ticket Pass


Shuri Castle
(260 บาท)


Okinawa Fruits Land
(300 บาท)


Nago Pineapple Park
(260 บาท)


Monorail 1 Day
(300 บาท)


Churaumi Aquarium
(560 บาท)


ตั๋วรถบัสไป อควาเรียม
(750 บาท / เที่ยว)
One Day Tour Okinawa - A Courseราคา 2,200 บาท
Pick up point 08:50 : T Galleria Okinawa by DFS


Pineapple Park


Korui Island


Warumi Bridge
(View from the bus window)


Churaumi Aquarium


Okashigoten Onna


Cape Manza
Return point 18:25 at T Galleria Okinawa by DFS
หมายเหตุ
 • *เด็กอายุ 6 - 15 ปี ราคา 1,600 บาท / เด็ก 3 - 5 ปี ราคา 1,100 บาท * ทัวร์ไม่รวมอาหาร, ทัวร์ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 10 - 11 ชม.


One Day Tour Okinawa - D Courseราคา 2,000 บาท
Pick up point 09:20 at T Galleria Okinawa by DFS


Shujiro Castle


Cape Chinen Park


Nirai Kanai Bridge
(View from the bus window)


Okinawa World


Ryukyu Glass Village


Outlet Mall ASHIBINAA
Return point 19:00 at T Galleria Okinawa by DFS
หมายเหตุ
 • *เด็กอายุ 6 - 15 ปี ราคา 1,400 บาท / เด็ก 3 - 5 ปี ราคา 1,100 บาท * ทัวร์ไม่รวมอาหาร, ทัวร์ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 9 ชม. 30 นาที


Private Airport Transfer | รถรับส่งสนามบิน (Airport - City)
Car Type
ราคา / คัน
Naha AirportNaha CityChatan CityYomitansonOnnasonMotobu
Small Car3 - 4 ท่าน1,8002,8003,5004,2005,600
Large Car6 - 7 ท่าน2,3003,5004,6005,3007,000
Jumbo Car9 ท่าน2,5003,9004,9005,8007,700
หมายเหตุ
 • คนขับเป็นชาวญี่ปุ่นสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เล็กน้อย


Charter Car | รถเช่าพร้อมคนขับเที่ยวในโอกินาว่า
Car Type / Time
ราคา / คัน
จำนวนที่นั่ง5 ชม.6 ชม.7 ชม.8 ชม.9 ชม.10 ชม.
Small Car3 - 4 ท่าน7,0008,4009,90011,30012,70014,100
Large Car6 - 7 ท่าน8,80010,60012,30014,10015,80017,600
Jumbo Car9 ท่าน9,70011,60013,60015,50017,40019,400
หมายเหตุ
 • คนขับเป็นชาวญี่ปุ่นสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เล็กน้อย


กำหนดการ

วันที่ รายละเอียด อาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
1

A Course

 • Pick up point 08:50 at T Galleria Okinawa by DFS
 • Return point 18:25 at T Galleria Okinawa by DFS

D Course

 • Pick up point 09:20 at T Galleria Okinawa by DFS
 • Return point 19:00 at T Galleria Okinawa by DFS

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

หมายเหตุ

 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อยก่อนเดินทาง 14 วัน
 • รถรับส่งสนามบิน / รถเช่าพร้อมคนขับ คนขับเป็นชาวญี่ปุ่นสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เล็กน้อย (หากสนใจคนขับพูดภาษาอังกฤษติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่พนักงานขาย อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • Ticket Pass ต่าง ๆ จะได้รับเป็น Voucher รายละเอียดการใช้ Voucher และ ตั๋วต่าง ๆ กรุณาติดต่อสอบถามพนักงาน
 • หลักจาชำระเงินแล้วไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี
 • ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามราคาได้ที่พนักงาน
 • จองวันเข้าพักและสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนเดินทาง อย่างน้อย 14 วัน, ชำระเงินหลังจากการจองภายใน 3 วัน
 • ทางบริษัทไม่ได้ทำการสำรองห้องพักหรือตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าแต่อย่างใด ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • หลังจากการสำรองที่นั่งและชำระเงินแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก และคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสาร
และแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

แชร์ให้เพื่อน

เริ่มเพียง 2,000 บาท

ไฮไลท์

รถรับส่งสนามบิน
รถเช่าพร้อมคนขับพาเที่ยวโอกินาว่า
One Day Tour Okinawa

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

ตารางราคา

Ticket Pass


Shuri Castle
(260 บาท)


Okinawa Fruits Land
(300 บาท)


Nago Pineapple Park
(260 บาท)


Monorail 1 Day
(300 บาท)


Churaumi Aquarium
(560 บาท)


ตั๋วรถบัสไป อควาเรียม
(750 บาท / เที่ยว)
One Day Tour Okinawa - A Courseราคา 2,200 บาท
Pick up point 08:50 : T Galleria Okinawa by DFS


Pineapple Park


Korui Island


Warumi Bridge
(View from the bus window)


Churaumi Aquarium


Okashigoten Onna


Cape Manza
Return point 18:25 at T Galleria Okinawa by DFS
หมายเหตุ
 • *เด็กอายุ 6 - 15 ปี ราคา 1,600 บาท / เด็ก 3 - 5 ปี ราคา 1,100 บาท * ทัวร์ไม่รวมอาหาร, ทัวร์ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 10 - 11 ชม.


One Day Tour Okinawa - D Courseราคา 2,000 บาท
Pick up point 09:20 at T Galleria Okinawa by DFS


Shujiro Castle


Cape Chinen Park


Nirai Kanai Bridge
(View from the bus window)


Okinawa World


Ryukyu Glass Village


Outlet Mall ASHIBINAA
Return point 19:00 at T Galleria Okinawa by DFS
หมายเหตุ
 • *เด็กอายุ 6 - 15 ปี ราคา 1,400 บาท / เด็ก 3 - 5 ปี ราคา 1,100 บาท * ทัวร์ไม่รวมอาหาร, ทัวร์ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 9 ชม. 30 นาที


Private Airport Transfer | รถรับส่งสนามบิน (Airport - City)
Car Type
ราคา / คัน
Naha AirportNaha CityChatan CityYomitansonOnnasonMotobu
Small Car3 - 4 ท่าน1,8002,8003,5004,2005,600
Large Car6 - 7 ท่าน2,3003,5004,6005,3007,000
Jumbo Car9 ท่าน2,5003,9004,9005,8007,700
หมายเหตุ
 • คนขับเป็นชาวญี่ปุ่นสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เล็กน้อย


Charter Car | รถเช่าพร้อมคนขับเที่ยวในโอกินาว่า
Car Type / Time
ราคา / คัน
จำนวนที่นั่ง5 ชม.6 ชม.7 ชม.8 ชม.9 ชม.10 ชม.
Small Car3 - 4 ท่าน7,0008,4009,90011,30012,70014,100
Large Car6 - 7 ท่าน8,80010,60012,30014,10015,80017,600
Jumbo Car9 ท่าน9,70011,60013,60015,50017,40019,400
หมายเหตุ
 • คนขับเป็นชาวญี่ปุ่นสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เล็กน้อย


กำหนดการ

วันที่
รายละเอียด

หมายเหตุ

 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อยก่อนเดินทาง 14 วัน
 • รถรับส่งสนามบิน / รถเช่าพร้อมคนขับ คนขับเป็นชาวญี่ปุ่นสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เล็กน้อย (หากสนใจคนขับพูดภาษาอังกฤษติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่พนักงานขาย อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • Ticket Pass ต่าง ๆ จะได้รับเป็น Voucher รายละเอียดการใช้ Voucher และ ตั๋วต่าง ๆ กรุณาติดต่อสอบถามพนักงาน
 • หลักจาชำระเงินแล้วไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี

เงื่อนไขการชำระเงิน

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสาร
และแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour