Home > Tours > ทัวร์เกาหลี > ทัวร์เกาหลี Autumn Korea แทกู – ปูซาน 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี Autumn Korea แทกู – ปูซาน 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : PUS003

Home > Tours > ทัวร์เกาหลี > ทัวร์เกาหลี Autumn Korea แทกู – ปูซาน 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี Autumn Korea แทกู – ปูซาน 5 วัน 3 คืน

ยังมีที่ว่าง

รหัสทัวร์ : PUS003
เกาหลี
5 วัน / 3 คืน
Thai Airways (TG)
20 ที่นั่ง
เพียง 34,900 บาท

ไฮไลท์

วัดดงฮวาซา
นั่งกระเช้า เที่ยวเขาพัลกงซาน
สวนสนุก E-World (รวมบัตรเล่นสวนสนุกแล้ว)
สัมผัสมหาวิทยาลัย เค มยอง ในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี
ซานโตรินี่เกาหลี หมู่บ้านคัมชอน

ตารางราคา

วันเดินทาง จำนวนที่นั่ง สถานะ ผู้ใหญ่ เด็ก
(ไม่เกิน 12 ปี)
เด็ก
(ไม่เกิน 5 ปี)
พักเดี่ยว
6 พ.ย. 2562 ถึง 10 พ.ย. 2562
ติดวันหยุด 2 วัน
20 ที่นั่ง ยังมีที่ว่าง 34,900 32,900 32,900 7,900

กำหนดการ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)
วันที่ รายละเอียด อาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
1

20.30 น.           พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ C โดยสายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

2

00.05 น.           ออกเดินทางสู่ สนามบินกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 650

 

07.10 น.           เดินทางถึง สนามบินกิมแฮ ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

                        เดินทางเข้าสู่ เมืองปูซาน (Busan) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

 

นำท่านเดินทางสู่ ทางเดินลอยฟ้า ออยุคโด (Oryukdo Skywalk) ทางเดินกระจกใส ถูกสร้างให้ยื่นจากหน้าผาออกไปนอกทะเลปูซาน ยาว 35 เมตร พื้นทำด้วยกระจกหนา 50 มิลลิเมตร เคลือบด้วยสารกันกระสุนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเข็งแรง ทางเดินนี้อยู่ตรงแนวที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างทะเลตะวันออกและทะเลใต้ของเกาหลี สามารถมองทะลุเห็นทะเลด้านล่างได้ ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากขึ้นมาชมวิวทะเลรอบหมู่เกาะออยุคโด

จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านคัมชอน (Gamcheon Culture Village) หมู่บ้านหลากสีสันเรียงตัวสลับไปมาบนเนินเขา ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็น “ซานโตรินีแห่งเกาหลี” แต่เดิมเมื่อปี 1950 หมู่บ้านนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองสลัม ที่บรรดาเหล่าผู้อพยพจากสงครามเกาหลีมารวมตัวอาศัยอยู่กัน จึงเรียกหมู่บ้านแห่งนี้มาว่า แทกึกโด (คล้ายหมู่บ้านศาสนา) ต่อมาที่แห่งนี้ก็ดูปล่อยให้ทิ้งร้าง สภาพทรุดโทรมมาโดยตลอด อาจเป็นเพราะที่ตั้งทางหมู่บ้านคัมชอน อยู่ห่างไกล และไม่ได้รับการดูแลจากรัฐบาลเท่าที่ควร จึงเกิดไอเดียปรับปรุงหมู่บ้านครั้งใหญ่ จนในปี 2009 ทางหมู่บ้านคัมชอน ได้เชิญบรรดาศิลปินนักเรียนและจิตรกรมาช่วยกันตกแต่งหมู่บ้านขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นจุดสนใจและดึงดูดผู้คนให้มาเที่ยวมากขึ้น ศิลปินนับสิบมาช่วยกันตกแต่ง ด้วยสีพาสเทลหลากสีสัน จนทั่วทั้งหมู่บ้านมีสีสันสดใส

 

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) เมนูบุลโกกิ

บุลโกกิ จะมีส่วนประกอบหลักเป็นวุ้นเส้น ผักกาดขาว เนื้อหมูและปลาหมึก ผัดรวมทุกอย่างให้เข้ากันและมีน้ำซุปรสชาติออกหวาน ทานกับข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงมากมาย

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองแทกู (Daegu) เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเกาหลีใต้ และเป็นแหล่งอุสาหกรรมหลักของเกาหลี อทิเช่น บริษัทซัมซุงก็มาจากเมืองนี้ นอกจากนี้แทกูยังเป็นแหล่งธรรมชาติ และเกษตรกรรมชั้นดีอีกด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)|

นำท่านสู่ วัดดงฮวาซา (Donghwasa Temple) ตั้งอยู่ใกล้เขาพากงซาน เป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซิลล่าของเกาหลี จุดเด่นของวัดนี้คือวิหารหลังใหม่ที่สร้างมาในสมัยกษัตริย์ Heungdeok และมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ยืนอยู่กลางลาน ด้านล่างใต้ดินมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่ด้านใต้ เนื้อที่ของวัดใหญ่โตมาก เหมือนจะเป็นเขาทั้งลูกเลยทีเดียว ตลอดทางเดินเต็มไปด้วยป่าไม้ร่มรื่น เหมาะกับการเดินชมวัดไปเรื่อยๆ ซึ่งบรรยากาศจะสวยมากในช่วงใบเปลี่ยนสี ประมาณเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ของทุกปี
**การเปลี่ยนสีของใบไม้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**

จจากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้า สู่ เขาพัลกงซาน (Palgongsan Natural Park) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมืองแทกู เขาพัลกงซานเป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาแทแบ๊ค (Taebaek) ซึ่งเป็นทิวเขาที่ลากยาวตั้งแต่พื้นที่ในประเทศเกาหลีเหนือลงมาถึงเกาหลีใต้ คนแทกูจะชอบมาเดินปีนเขากันที่พัลกงซานแห่งนี้กันเป็นประจำ ในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี

ก็จะกลายเป็นสถานที่โรแมนติกที่คนเกาหลีชอบมาท่องเที่ยว ถ่ายรูปกันเป็นคู่ๆ
**การเปลี่ยนสีของใบไม้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**

 

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2) เมนูชาบู ชาบู

สุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ โดยนำเครื่องเคียงต่าง ๆ เช่น ผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู หมูและเบคอนที่จัดเตรียมไว้ มาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อเวลาทานเติมน้ำซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือด สามารถรับประทานเป็นอุด้งร้อน ทานพร้อมข้าวสวยร้อน น้ำจิ้มซีอิ๊วเกาหลี พร้อมเครื่องเคียง

ที่พัก            NOVOTEL AMBASSADOR DAEGU, เมืองแทกู (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

3

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)

จากนั้นเดินทางสู่ สวนสนุก E – World (รวมบัตรสวนสนุกแล้ว) เป็นสวนสนุกอันดับ3ของเกาหลีใต้ ตั้งอยู่กลางใจเมืองแทกู เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในโซนภาคใต้ ภายในมีเครื่องเล่นหวาดเสียวมากมายสำหรับคนที่ชอบความหวาดเสียว อีกทั้งทั่วบริเวณสวนสนุกยังมีการตกแต่งพื้นที่อย่างสวยงามสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูป และในบริเวณเดียวกันของสวนสนุกแห่งนี้ ยังมี หอคอย 83 Tower (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ชั้น 83) หอคอยชมวิวเมืองแทกู ที่สร้างบนเนินเขาเล็กๆสามารถมองลงมาเห็นทรรศนียภาพเมืองแทกูได้ 360 องศา

 

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) เมนูไก่ตุ๋นโสม

เป็นอาหารบำรุงสุขภาพ โดยเป็นเมนูที่คนในวังนิยมรับประทานเพื่อบำรุงกำลัง และเสริมสุขภาพ ภายในไก่จะมีพุทราแดง รากโสม เครื่องยาจีน เกาลัด เก๋ากี้ ใส่ลงไปในตัวไก่ แล้วผ่านการตุ๋นจนได้ที่ เนื้อไก่ล่อนจนสามารถรับประทานได้อย่างเอร็ดอร่อยและเพิ่มรสชาติด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวในแบบของเกาหลี ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยป่น

นำท่านชมความสวยงามของ มหาวิทยาลัยเคมยอง (KEIMYUNG UNIVERSITY CAMPUS) เป็นมหาวิทยาลัย
ที่มีความสวยงามอันดับต้นๆของเมืองแทกู อาคารถูกออกแบบมาในสไตล์ตะวันตกดูแปลกตา และมีพื้นที่กว้างขวางมาก เป็นมหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่สอนด้านศิลปะและภาษา ก่อตั้งโดยชาวมิชชันนารี และยังเป็นที่ถ่ายทำซี่รี่ย์เกาหลีอีกด้วย

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งถนนดงซองโน (Dongseongno Street) แหล่งช้อปปิ้งสำหรับวัยรุ่นแห่งเมืองแทกูที่มีสินค้า ครบทุกอย่างที่ต้องการ และยังมีร้านอาหารให้เลือกมากมาย ถนนช้อปปิ้งแห่งนี้เรียกได้ว่าใหญ่กว่า เมียงดง แห่งกรุงโซล ถึง 5 เท่ากันเลยทีเดียว

จากนั้นเดินทางกลับสู่ เมืองปูซาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

 

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5) เมนู มูย่างคาลบี้ (Pork Kalbi)

อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลกมีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม นำเนื้อหมูส่วนที่ติดกับกระดูก (เชื่อว่าเป็นส่วนที่เหมาะและอร่อยที่สุด) ย่างเป็นสเต็กบนเตาถ่าน แบบดั้งเดิม และตัดเป็นชิ้นพอคำ ห่อทานกับผัก โดยใส่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยว และเครื่องเคียงที่ชอบและข้าวสวยร้อนตามความชอบ

 

 ที่พัก                CROWN HARBOR HOTEL BUSAN, เมืองปูซาน (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

4

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)

นำท่านสู่ อุทยานแทจงแด (Taejongdae) (รวมรถราง) ตั้งอยู่ที่เกาะยงโด ทางตะวันตกเฉียงใต้ของใจกลางเมือง  บริเวณรอบอุทยานแห่งนี้ มีลักษณะเป็นภูเขา และหน้าผาสูงชันติดทะเลซึ่งอยู่ต่ำลงไป 150 เมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากอีกแห่งหนึ่งของเมืองปูซาน

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center)เป็นโสมที่มีคุณภาพในระดับที่ดีที่สุดเชื่อกันว่าโสมจะช่วยในเรื่องของการปรับความสมดุลภายในร่างกาย ทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาที่ย่อมเยาว์ เพลิดเพลินกับผลิตภัณฑ์โสมในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งสามารถซื้อฝากเป็นของขวัญให้กับคนที่ท่านรักได้

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine) ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี เพื่อช่วยผู้ที่มีปัญหาเรื่องไขมันอุดตันในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขข้อเสื่อม หรือการไหลหมุนเวียนของเลือด  เป็นต้น กว่าจะมาทำเป็นน้ำมันสนสกัดได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดง ประมาณ 2.7 ก.ก. แนะนำให้ทุกท่านเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านให้กับคนที่ท่านรักและเคารพ เนื่องจากเป็นสารอาหารธรรมชาติ ผ่านการวิจัยจากโรงพยาบาลชั้นนำในเกาหลีแล้วว่า ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ

 

เที่ยง                 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (7) เมนูจิมดัก

จิมดักเมนูอาหารที่ขึ้นชื่ออีกเมนูหนึ่งที่มีส่วนประกอบหลักๆคือไก่วุ้นเส้น มันฝรั่งและน้ำซอสรสชาติหวาน เค็ม เผ็ด มีความกลมกล่อมเป็นเมนูของเกาหลีเมนูหนึ่งที่ห้ามพลาด

นำท่านเดินทางสู่ ร้านสมุนไพร (Heokgetnamu) ร้านสมุนไพรที่มีหลากหลายชนิดมีส่วนช่วยล้างสารพิษที่ตกค้าง สร้างสมดุลให้ร่างกาย พร้อมบำรุงสุขภาพให้แข็งแรง สามารถซื้อเป็นของขวัญฝากกลับบ้านได้ ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย

นำท่านสู่ ร้านค้าเครื่องสำอาง (Cosmetic Center) ให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเกาหลี ไว้เป็นของใช้ส่วนตัวหรือเป็นของฝาก

จากนั้นนำท่านสู่ วัดแฮดง ยงกุงซา (Haedong Yonggunsa Temple) วัดเก่าแก่ ตั้งอยู่ริมทะเล และมีวิวที่สวยที่สุดในปูซาน วัดนี้ก่อกำเนิดมาตั้งแต่ปี 1376 และได้ทำการบูรณะอีกครั้ง โดยวิหารหลักของวัดถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี 1970 ตั้งอยู่บนเขาริมทะเลชายฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูซาน ที่มีเจดีย์สามชั้น และสิงโตสี่ตัว หันหน้าออกไปทางทะเล ซึ่งสิงโตทั้งสี่ตัวนี้ คือสัญลักษณ์ของความยินดี ความโกรธ ความเศร้า และความสุข

จากนั้นนำท่านสู่ ห้างลอตเต้ดิวตี้ฟรี (Lotte Duty Free) ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ณ ห้างปลอดภาษี ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมที่นำเข้าจากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิดรวมทั้งสินค้าแบรนด์เกาหลียอดนิยม

นำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งนัมโพดง (Nampodong Shopping) ถนนช้อปปิ้งที่โด่งดังและคึกมากอีกแห่งในปูซานจนได้รับฉายาว่าเป็น ย่านเมียงดง แห่งเมืองปูซาน เป็นหนึ่งในย่านที่ขาช้อปมักจะเดินทางมาละลายทรัพย์กันอย่างหนาแน่น เพราะมีร้านค้ามากมายสินค้าหลากหลายราคาให้เลือก และยังมีร้านขายอาหารเรียงรายตลอดสองข้างทาง

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
พิเศษ ! เมนูอาหารอินเตอร์บุฟเฟ่ต์ ณ ร้าน The Star Buffet

CROWN HARBOR HOTEL BUSAN, เมืองปูซาน (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

5

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (9) แซนวิช

06.00 น.           ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินกิมแฮ

08.30 น.           ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 651

11.50 น.           ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

** ราคาเด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ขวบ  ท่านละ 9,500 บาท **

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเพิ่มราคา หรือยกเลิกพีเรียดในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน **

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามรายการ 9 มื้อ
 • ค่าไกด์ไทยนำเที่ยวตลอดรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
 • ค่าทิปไกด์ท้องถื่น, หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถท่านละประมาณ 40,000 KRW  ต่อทริป

กรุณาชำระค่าทิปให้กับหัวหน้าทัวร์ที่สนามบิน (วันแรก)

 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี

 

เงื่อนไขการยกเลิก / เปลี่ยนผู้เดินทาง

 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์แจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมลล์)

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด  

    (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่น และตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตีมัดจำกับทางสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้) 

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-45 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 26-30 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-25 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

๏ ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0-10 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

    2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป

แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี

 1. หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 2. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 3. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทั้งของไทยและญี่ปุ่น เช่น ปีใหม่, ตรุษจีน, ช่วงซากุระ, สงกรานต์, เดือนพฤษภา, ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี, วันหยุดยาว เป็นต้น บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาล) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ในกรณีที่ชำระค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้เดินทาง และคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง

2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ ไม่สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้ และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)

5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่าย

ทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

7. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

8. ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

 

 

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน

2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง

(กรณีไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่า หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง)

3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสาร
และแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”หมายเหตุ

  • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
  • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

แชร์ให้เพื่อน

เพียง 34,900 บาท
จองออนไลน์
จองผ่านไลน์ @histour

ไฮไลท์

วัดดงฮวาซา
นั่งกระเช้า เที่ยวเขาพัลกงซาน
สวนสนุก E-World (รวมบัตรเล่นสวนสนุกแล้ว)
สัมผัสมหาวิทยาลัย เค มยอง ในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี
ซานโตรินี่เกาหลี หมู่บ้านคัมชอน

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

ตารางราคา

6 พ.ย. 2562 ถึง 10 พ.ย. 2562
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 34,900
เด็ก (มีเตียง) 32,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 32,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 7,900

กำหนดการ

วันที่
รายละเอียด

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
1
2
3
4
5


** ราคาเด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ขวบ  ท่านละ 9,500 บาท **

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเพิ่มราคา หรือยกเลิกพีเรียดในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน **

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามรายการ 9 มื้อ
 • ค่าไกด์ไทยนำเที่ยวตลอดรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
 • ค่าทิปไกด์ท้องถื่น, หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถท่านละประมาณ 40,000 KRW  ต่อทริป

กรุณาชำระค่าทิปให้กับหัวหน้าทัวร์ที่สนามบิน (วันแรก)

 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี

 

เงื่อนไขการยกเลิก / เปลี่ยนผู้เดินทาง

 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์แจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมลล์)

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด  

    (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่น และตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตีมัดจำกับทางสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้) 

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-45 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 26-30 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-25 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

๏ ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0-10 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

    2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป

แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี

 1. หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 2. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 3. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทั้งของไทยและญี่ปุ่น เช่น ปีใหม่, ตรุษจีน, ช่วงซากุระ, สงกรานต์, เดือนพฤษภา, ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี, วันหยุดยาว เป็นต้น บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาล) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ในกรณีที่ชำระค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้เดินทาง และคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง

2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ ไม่สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้ และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)

5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่าย

ทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

7. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

8. ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

 

 

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน

2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง

(กรณีไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่า หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง)

3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสาร
และแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”หมายเหตุ

  • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
  • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
จองออนไลน์
จองผ่านไลน์ @histour