H.I.S. Tours
ผู้นำด้านทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
จองทัวร์ โทร.
02-022-0933
จันทร์-ศุกร์ 09:30-20:00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดฯ 09:30-18:00 น.
>Diamond Route Autumn Nikko-Fukushima-Tokyo 6 วัน 3 คืน

Home > Tours > ทัวร์ญี่ปุ่น > Diamond Route Autumn Nikko-Fukushima-Tokyo 6 วัน 3 คืน

Diamond Route Autumn Nikko-Fukushima-Tokyo 6 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : THK02

Home > Tours > ทัวร์ญี่ปุ่น > Diamond Route Autumn Nikko-Fukushima-Tokyo 6 วัน 3 คืน

Diamond Route Autumn Nikko-Fukushima-Tokyo 6 วัน 3 คืน

ยังมีที่ว่าง

รหัสทัวร์ : THK02
ญี่ปุ่น, โตเกียว, โทโฮกุ
6 วัน / 3 คืน
Japan Airlines (JL)
20 ที่นั่ง
เพียง 49,900 บาท

ไฮไลท์

 • ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี ณ บ่อน้ำห้าสี หนึ่งในจุดชมวิวที่สวยที่สุดของจังหวัดฟุกุชิมะ
 • ชมความสวยงามของต้นแปะก๊วย ที่พลัดใบเป็นพรมสีเหลือง ณ สวนสาธารณะโชวะคิเนน
 • เข้าชมสถานที่ไฮไลท์ของเมืองมรดกโลกนิกโก้
 • สนุกสนานกับการเก็บแอปเปิ้ลสดๆจากต้น
 • แช่ออนเซนสบาย ๆ 1 คืน
 • ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

ตารางราคา

วันเดินทาง จำนวนที่นั่ง สถานะ ผู้ใหญ่ เด็ก
(ไม่เกิน 12 ปี)
เด็ก
(ไม่เกิน 5 ปี)
พักเดี่ยว
6 พ.ย. 2562 ถึง 11 พ.ย. 2562 20 ที่นั่ง ยังมีที่ว่าง 49,900 45,500 34,500 7,000

กำหนดการ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)
วันที่ รายละเอียด อาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
1

19.00 น.     พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ R  สายการบินเจแปนแอร์ไลนส์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

22.05 น.     ออกเดินทางสู่สนามบินฮาเนะดะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ JL034

2

05.40 น.          เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิกโก้   ในจังหวัดโทชิกิ เป็นที่ตั้งของน้ำตกและเส้นทางชมทิวทัศน์ที่กล่าวกันว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น นำท่านเข้าชม ศาลเจ้าโทโชกุ    เป็นศาลเจ้าลัทธิชินโตที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรำลึกถึงโชกุนลำดับที่ 1 ของรัฐบาลทหารในยุคเอโดะ นั่นก็คือโชกุนโทคุกาวะ อิเอยะสึ ตั้งอยู่ในเมืองนิกโก้ทางตอนเหนือของภูมิภาคคันโตบนเกาะฮอนชู ซึ่งภายในประกอบด้วยอาคารทั้งหมด 42 หลัง นอกจากนั้นทางด้านซ้ายของทางเข้าศาลเจ้ายังมีเจดีย์ 5 ชั้น ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี 1650 โดยชั้นแรกมีลวดลายภาพแกะสลัก 12 จักรราศีตามความเชื่อของจีนโบราณ ถัดจากนั้นคือศาลาไม้เก่าอันมีรูปสลักที่มีชื่อเสียงอย่างมาก อันเป็นผลงานของฮิดาริ จินโกโร่

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

หลังจากนั้นนำท่านชมความสวยงามของ น้ำตกเคกอน เป็นหนึ่งในสามน้ำตกมีชื่อของญี่ปุ่น น้ำตกที่มีความสูงถึง 100 เมตร ไหลมาจากน้ำ   ในทะเลสาบชูเซนจิ และแม่น้ำ Daiya River เข้าไว้ด้วยกัน จุดชมวิวที่ทางอุทยานได้สร้างขึ้น เพื่อให้นักท่องที่ยวสามารถซึมซับภาพกระแสน้ำขนาดมหึมาที่ตกลงมาตรงหน้า และละอองน้ำฟุ้งกระจายไปทั่ว ถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านนินจา เอโดะ วันเดอร์แลนด์ ศูนย์รวมความเจริญรุ่งเรืองของยุคเอโดะ ในช่วง ค.ศ. 1603-1867 ตื่นตากับเหล่านักรบซามูไร ซึ่งเสมือนผู้ปกป้องดูแลความเรียบร้อยของบ้านเมือง หรือตำรวจในปัจจุบัน และเหล่านินจาซึ่งเสมือนสายลับและนักฆ่าในปัจจุบัน ชมการสาธิตการแสดงการอำพรางตัวและการสร้างกับดัก พร้อมชมอาคารบ้านเรือนที่จำลองจากสมัยเอโดะ ที่ใช้เป็นฉากในละครดังญี่ปุ่นหลายเรื่องของญี่ปุ่น หรือจะเลือกชมการจำลองเมืองเอโดะ และชมสะพานเรียวโกคุ สะพานแห่งแรกที่สร้างเพื่อข้ามแม่น้ำสุมิดะ แม่น้ำสายสำคัญของที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวเมืองเอะโดะจนกระทั่งปัจจุบัน และอิสระให้ท่านได้เลือกหามุมถูกใจบันทึกภาพความประทับใจ

เข้าสู่ที่พัก KINUGAWA PARK ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า

เย็น           รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม (2)

** หลังรับประทานอาหารเย็น ผ่อนคลายกับออนเซน ตามอัธยาศัยหลังจากเหนื่อยล้ากับการเดินทางมาทั้งวัน **

3

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)

จากนั้นเดินทางสู่เมืองฟุกุชิม่า นำท่านชม หมู่บ้านโบราณโออุจิจุกุ หมู่บ้านที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยเอโดะหรือกว่า 1,500 ปีที่ผ่านมาแต่เดิมถูกสร้างขึ้นเป็นที่พักแรมสำหรับผู้ที่เดินทางสัญจร เนื่องจากสมัยก่อนการคมนาคมยังไม่สะดวก ต้องอาศัยการเดินเท้า จึงจำเป็นต้องมีที่พักแรมระหว่างทาง ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป การเดินทางที่สะดวกมากขึ้น บ้านบางหลังจึงถูกดัดแปลงเป็นร้านอาหาร ร้านขายของ

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

จากนั้น นำท่านชมความงามของ ปราสาทสึรุกะ หรือปราสาทนกกระเรียน ปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1384 และผ่านเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มามากมาย ทำให้โดนทำลายและสร้างขึ้นใหม่หลายครั้ง โดยครั้งล่าสุดถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1964 และปรับจากปราสาท 7 ชั้น เหลือเพียง 5 ชั้น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนแอปเปิ้ล สนุกสนานกับการเก็บผลแอปเปิ้ลตามฤดูกาล เป็นแอปเปิ้ลลูกโตสดๆที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากใจเกษตรกรนำไปสู่ผลผลิตที่มีคุณภาพ ถึงผู้บริโภคให้เลือกเก็บกันได้อย่างไม่อั้น

เข้าสู่ที่พัก ACTIVE RESORT URABANDAI HOTEL หรือเทียบเท่า

เย็น           รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม (5)

4

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)

จากนั้นเดินทางสู่ บ่อน้ำห้าสี ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ ก่อให้เกิดเป็นแอ่งน้ำสีฟ้าสดใส แต่สีของน้ำจะเปลี่ยนสีไปตามแสงที่สะท้อนในแต่ละช่วงเวลา และการทำปฏิกิริยากันของแร่ธาตุต่าง ๆ ใต้น้ำ เปลี่ยนเป็น สีฟ้า สีน้ำเงิน สีแดง สีเขียว เปลี่ยนไปตามช่วงเวลา

จากนั้นชมความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ สะพานแขวนโมมิจิทานิ เป็นสะพานแขวนยาว 320 เมตร ในเขื่อนชิโอะบาระ ซึ่งเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในประเทศญี่ปุ่น วิวที่เห็นจากบนสะพานคือมนต์สเน่ห์ในทุกฤดูกาลทั้งสีเขียวในช่วงใบไม้ผลิ สีน้ำตาลสลับแดงในฤดูใบไม้ร่วง หรือสีขาวของหิมะในช่วงฤดูหนาว

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์หินโอยะ เหมืองหินเก่าตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 โดยมีโถงใต้ดินขนาด 2 หมื่นตารางเมตร มีลักษณคล้ายกับโถงพีรามิดของอียิปต์ นิยมเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และลานแสดงคอนเสิร์ต ได้เวลาอันสมควรจากนั้นนำเท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว

เย็น           รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (8)

เข้าสู่ที่พัก SUNSHINE CITY PRICE HOTEL หรือเทียบเท่า

5

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (9)

จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของต้นแปะก๊วย ณ สวนสาธารณะโชวะคิเนน เป็นอุทยานแห่งชาติที่สร้างขึ้นใน ค.ศ.1983 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานเฉลิมฉลองพระราชพิธีกาณจนภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโระฮิโตะ โดยต้นแปะก๊วยที่ตั้งอยู่สองข้างทางริมทางเดินจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและผลัดใบลงสู่พื้นจนกลายเป็นพรมสีเหลืองทั่วบริเวณ จึงกลายเป็นจุดทีผู้คนนิยมมาชมความสวยงามและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

จากนั้นเดินทางสู่ ย่านชินจูกุ แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า และเต็มไปด้วยศูนย์การค้า ร้านขายเครื่่องใช้ไฟฟ้า ร้านขายสินค้าแฟชั่น ร้านขายสินค้าลดราคาและสินค้ามือสอง ร้านอาหาร ให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งกันอย่างเพลิดเพลิน

                                 ** เพื่อความสะดวกในการช็อปปิ้ง จึงไม่มีบริการอาหารกลางวัน **

จากนั้นพาท่านเข้าชม วัดโกโทคุจิ หรือ วัดแมวกวัก เป็นวัดเก่าแก่ขนาดไม่ใหญ่ที่อยู่บริเวณชานเมืองโตเกียวไปทางทิศตะวันตก มีชื่อเสียงว่าเป็นวัดต้นกำเนิดของแมวกวักญี่ปุ่นหรือมาเนะกิ เนโกะ(Maneki Neko) ตำนานของแมวกวักหรือมาเนะกิมีอยู่ว่าในยุคสมัยเอโดะ มีโชกุนเดินทางผ่านมาทางวัดนี้ แล้วได้มีแมวเข้าเรียกร้องให้เข้าไปที่วัด เมื่อโชกุนเข้าไปถึงในวัด ก็เกิดพายุพัดถล่มอย่างหนักที่ด้านนอกทันที ทำให้โชกุนรู้สึกขอบคุณแมวตัวนี้ที่ทำให้รอดพ้นจากพายุ จึงได้ตั้งให้วัดนี้เป็นวัดประจำตระกูล และสร้างต่อเติมเรื่อยมา ผู้คนที่มาขอพรที่วัดแห่งนี้เมื่อสมหวังก็จะนำเอา ตุ๊กตาแมวทำท่ากวักมาถวายที่วัดเพื่อเป็นการขอบคุณ (ข้อมูลจาก talonjapan.com)

เย็น           รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (10)

ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ

6

00.05 น.     เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ JL033

05.05 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการยกเลิก / เปลี่ยนผู้เดินทาง

 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมลแจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมล)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 36 – 45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 – 35 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 3. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทั้งของไทยและญี่ปุ่น เช่น ปีใหม่, ตรุษจีน, ช่วงซากุระ, สงกรานต์, เดือนพฤษภา, ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี, วันหยุดยาว เป็นต้น บริษัทฯ ได้มีการการันตีมัดจำ หรือซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาล) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ในกรณีที่ชำระค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้เดินทางและคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
 2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ ไม่สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้ และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
 5. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 6. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 8. ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

เงื่อนไขสำคัญ

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้เดินทางทำสิ่งที่ผิดกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้เดินทางลักลอบเข้าประเทศ หรือถูก ตม.ของประเทศญี่ปุ่นห้ามเข้าประเทศและหากผู้เดินทางที่มีจุดประสงค์ในการลักลอบเข้าประเทศหรือหายไประหว่างทัวร์ ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งสถานฑูตไทยในญี่ปุ่น แจ้งสถานีตำรวจและแจ้งกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผู้เดินทางอาจถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศไปตลอด และยามที่ต้องเดินทางกลับประเทศไทยจะถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองปรับมากกว่า 1 แสนบาท และถูกกักขังตามกฎหมายทันทีที่กลับถึงประเทศ
 • บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางสำหรับกรุ๊ป ตามกฎหมายท่องเที่ยวระบุทุกรายการ แต่จะไม่รวมประกันส่วนบุคคลในกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยกะทันหัน **ซึ่งค่ารักษาพยาบาลที่ประเทศญี่ปุ่นมีราคาที่สูงมากกว่าเมืองไทยเป็น 10 เท่า แนะนำให้ผู้เดินทางซื้อประกันส่วนบุคคลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง ราคาเริ่มต้น 4 วันทัวร์ เพียง 230 บาท เท่านั้น **ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสาร
และแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

แชร์ให้เพื่อน

เพียง 49,900 บาท
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

ไฮไลท์

ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี ณ บ่อน้ำห้าสี หนึ่งในจุดชมวิวที่สวยที่สุดของจังหวัดฟุกุชิมะ
ชมความสวยงามของต้นแปะก๊วย ที่พลัดใบเป็นพรมสีเหลือง ณ สวนสาธารณะโชวะคิเนน
เข้าชมสถานที่ไฮไลท์ของเมืองมรดกโลกนิกโก้
สนุกสนานกับการเก็บแอปเปิ้ลสดๆจากต้น
แช่ออนเซนสบาย ๆ 1 คืน
ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

ตารางราคา

6 พ.ย. 2562 ถึง 11 พ.ย. 2562
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 49,900
เด็ก (มีเตียง) 45,500
เด็ก (ไม่มีเตียง) 34,500
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 7,000

กำหนดการ

วันที่
รายละเอียด

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
1
2
3
4
5
6


เงื่อนไข

เงื่อนไขการยกเลิก / เปลี่ยนผู้เดินทาง

 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมลแจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมล)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 36 – 45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 – 35 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 3. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทั้งของไทยและญี่ปุ่น เช่น ปีใหม่, ตรุษจีน, ช่วงซากุระ, สงกรานต์, เดือนพฤษภา, ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี, วันหยุดยาว เป็นต้น บริษัทฯ ได้มีการการันตีมัดจำ หรือซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาล) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ในกรณีที่ชำระค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้เดินทางและคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
 2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ ไม่สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้ และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
 5. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 6. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 8. ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

เงื่อนไขสำคัญ

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้เดินทางทำสิ่งที่ผิดกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้เดินทางลักลอบเข้าประเทศ หรือถูก ตม.ของประเทศญี่ปุ่นห้ามเข้าประเทศและหากผู้เดินทางที่มีจุดประสงค์ในการลักลอบเข้าประเทศหรือหายไประหว่างทัวร์ ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งสถานฑูตไทยในญี่ปุ่น แจ้งสถานีตำรวจและแจ้งกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผู้เดินทางอาจถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศไปตลอด และยามที่ต้องเดินทางกลับประเทศไทยจะถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองปรับมากกว่า 1 แสนบาท และถูกกักขังตามกฎหมายทันทีที่กลับถึงประเทศ
 • บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางสำหรับกรุ๊ป ตามกฎหมายท่องเที่ยวระบุทุกรายการ แต่จะไม่รวมประกันส่วนบุคคลในกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยกะทันหัน **ซึ่งค่ารักษาพยาบาลที่ประเทศญี่ปุ่นมีราคาที่สูงมากกว่าเมืองไทยเป็น 10 เท่า แนะนำให้ผู้เดินทางซื้อประกันส่วนบุคคลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง ราคาเริ่มต้น 4 วันทัวร์ เพียง 230 บาท เท่านั้น **ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

การชำระเงิน

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสาร
และแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour