Home > Tours > ทัวร์ญี่ปุ่น > ทัวร์ญี่ปุ่น Shibata Sakura Marathon 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น Shibata Sakura Marathon 6 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : Shibata01

Home > Tours > ทัวร์ญี่ปุ่น > ทัวร์ญี่ปุ่น Shibata Sakura Marathon 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น Shibata Sakura Marathon 6 วัน 3 คืน

ยังมีที่ว่าง

รหัสทัวร์ : Shibata01
ญี่ปุ่น, โทโฮกุ
6 วัน / 3 คืน
Japan Airlines (JL)
เพียง 57,900 บาท

ตารางราคา

วันเดินทาง จำนวนที่นั่ง สถานะ ผู้ใหญ่ เด็ก
(ไม่เกิน 12 ปี)
เด็ก
(ไม่เกิน 5 ปี)
พักเดี่ยว
9 เม.ย. 2563 ถึง 14 เม.ย. 2563 30 ที่นั่ง ยังมีที่ว่าง 57,900 57,900 45,500 11,500
อัตราทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 30 ที่นั่ง ยังมีที่ว่าง 33,900 33,900 25,900 11,500

กำหนดการ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)
วันที่ รายละเอียด อาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
1

19.00 น.       พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ R  โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์

เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

21.55 น.       ออกเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL034

2

06.05 น.      เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ  ประเทศญี่ปุ่น

นำทุกท่านรับกระเป๋า และเปลี่ยนเครื่องเป็นเทอมินอลภายในประเทศโดยรถบัสประจำสนามบิน

07.15 น.       ออกเดินทางสู่สนามบินยามากาตะโดยเที่ยวบินที่ JL175

08.15 น.       เดินทางถึง สนามบินยามากาตะ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

เดินทางสู่ กินซังออนเซ็น เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่เงียบสงบในภูเขาของจังหวัดยามากาตะ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รอบเหมืองแร่เงินที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาใหม่ มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นว่าเป็นเมืองออนเซนที่สวยงามที่สุดด้วยห้องพักแบบเรียวกังที่เรียงรายตามสองข้างทางของแม่น้ำ ทัศนียภาพเรียวกังของที่นี่เป็นสไตล์ดั้งเดิม ที่เป็นอาคารไม้ 3-4 ชั้น ผสมผสานกับผนังปูนสีขาวสะอาดทำให้รู้สึกเหมือนย้อนกลับไปในอดีต

 

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (1)

นำทุกท่านสู่ สวนสตรอว์เบอร์รี ให้ท่านลิ้มรสผลไม้ที่ปราศจากสารพิษสดๆจากต้น เด็ดกันจากขั้วเลือกเก็บเลือกทานกันตามอัธยาศัย ให้เต็มที่กับการมาเยือน

พาท่านสักการะ วัดยามาเดระ วัดที่มีประวัติยาวนานกว่าพันปี ตัววิหารงดงามมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์โอบล้อมด้วยบรรยากาศแห่งขุนเขา คุณจะได้สัมผัสทั้งความเงียบสงบของวัดอันเก่าแก่และทัศนียภาพที่งดงามแห่งธรรมชาติ ไม่แปลกใจที่หลายคนจัดให้วัดชื่อดังแห่งเมืองยามากาตะแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่ามาเยี่ยมชมมาก

เย็น           รับประทานอาหารเย็น เมนูบุฟเฟต์ ณ โรงแรม (2)

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Active Resort Miyagi Zao หรือเทียบเท่า

3

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)

นำท่านเดินทางไปเข้าร่วมงานวิ่ง ชิบาตะ ซากุระ มาราธอน
รุ่นและระยะที่สามารถเข้าร่วม
บุคคลทั่วไป (อายุ 18 ปี ขึ้นไป) : 5KM / Half Marathon
รุ่นมัธยมปลาย (อายุ 15-17 ปี) :  5KM

รุ่นมัธยมต้น (อายุ 12-14 ปี) : 3KM
รุ่นประถมปีที่ 4-6 (อายุ 9-11 ปี): 2 KM
Parent-Child Pair Run รุ่นประถมปีที่ 1-3 (อายุ 6-8 ปี) : 2KM

Start time
Half – บุคคลทั่วไป : 09:30 – 12:00 (Cut off ภายใน 2 ชั่วโมงครึ่ง)
5 KM – รุ่นมัธยมปลาย / บุคคลทั่วไป : 10:00 – 10:50 (Cut off ภายใน 50 นาที)
3 KM – รุ่นมัธยมต้น : 10:01 : 10:01 – 10:31 (Cut off ภายใน 30 นาที)
2 KM – รุ่นประถมปีที่ 4-6 : 09:33 – 10:03 (Cut off ภายใน 30 นาที)
2 KM – Parent-Child Pair Run รุ่นประถมปีที่ 1-3 : 09:36 – 10:06 (Cut off ภายใน 30 นาที)

เที่ยง          มีบริการอาหารกลางวันง่ายๆแบบเบนโตะ (4)

13:00         จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สวนฟุนะโอกะ เป็น 1 ใน 100 จุด ชมซากุระที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นที่ปลูกต้นซากุระกว่า 1,000 ต้น และที่นี่ยังมีความพิเศษตรงที่มีรถรางสโลปคาร์วิ่งผ่านสวนซากุระเป็นภาพที่สวยงามตรึงใจนักท่องเที่ยวอีกด้วย

** จำนวนการบานของซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ **

15:00          นำท่านเข้าที่พัก เพื่ออิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ผ่อนคลายด้วยการแช่ออนเซ็นคลายกล้ามเนื้อ
หลังจากที่เหน็ดเหนื่อยงานวิ่งและการเดินทาง

เย็น           รับประทานอาหารเย็น เมนูบุฟเฟต์ ณ โรงแรม (5)

โรงแรม Active Resort Miyagi Zao หรือเทียบเท่า

 

 

4

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)

 

นำท่านชมกำแพงหิมะ ซาโอะ Echo line “เส้นทางแห่งหิมะ” ที่สวยงามจนน่าประทับใจ และหาดูได้แค่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิเท่านั้น ช่วงเวลาที่ถนนสายเอคโค่ไลน์เปิดให้สัญจร เป็นช่วงเวลาที่หิมะจะทับถมกันจนเกิดเป็นกำแพงหิมะสูงกว่า 3-8 เมตร นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์แห่งฤดูใบไม้ผลิของเมืองซาโอะ

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เซตบาร์บีคิว (7)

 

เดินทางสู่ แม่น้ำชิโรอิชิ ชมดอกซากุระแสนสวยแห่ง
“มิยะงิ” “ฮิโตเมะ เซ็มบง ซากุระ (Hitomesenbon zakura)” ที่แปลว่า มองครั้งเดียวเห็นพันต้น
ที่โดดเด่นด้วยซากุระบานสะพรั่งงดงามอยู่ริมแม่น้ำชิโรอิชิ (Shiroishi River) ในจังหวัดมิยะงิ (Miyagi) นั้น คือจุดชมซากุระยอดนิยมของภูมิภาคโทโฮคุ (Tohoku) ให้ท่านได้อิสระเก็บภาพสวยๆและเดินชมถนนที่เรียงรายไปด้วยซากุระกว่า 1,200 ต้น สัมผัสบรรยากาศการชมซากุระหรือ “ฮานามิ” ได้ดั่งคนญี่ปุ่น

* * จำนวนการบานของซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ * *

เดินทางสู่ เมืองเซนได เป็นเมืองใหญ่และทันสมัย แต่ความก้าวหน้าในด้านต่างๆของเมืองได้ผสมผสานกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล นำท่านสู่ ย่านอิจิบังโจว ย่านช้อปปิ้งชื่อดังแห่งเมืองเซนไดที่รวมห้างสรรพสินค้า และร้านขายของไว้หลากหลาย ทั้งร้านเสื้อผ้า ร้านรองเท้า ร้านเกมส์ ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย

เย็น             *** เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว ไม่มีบริการอาหารเย็น ***

 

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Monterey Sendai หรือเทียบเท่า

5

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (8)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชิโอกามะ (Shigogama) ที่ เรียกได้ว่าเป็น “เมืองแห่งซูชิ” เลยทีเดียว เนื่องจากมีอัตราร้านซูชิต่อจำนวนประชากรสูงที่สุดในญี่ปุ่น

ที่ตลาดปลาชิโอกามะ ตามถนนหนทางมีร้านซูชิที่ใช้วัตถุดิบจากอาหารทะเลสดๆที่จับได้จากฝั่งทะเลซันริคุ (Sanriku Offshore) อยู่เป็นจำนวนมาก และที่ตลาดขายส่งผลิตภัณฑ์ประมงชิโอกามะ (Shiogama Seafood Wholesale Market) นักท่องเที่ยวสามารถนำเอาปลาและอาหารทะเลอื่นๆ ที่ซื้อในตลาด มาให้ทางร้านปรุงเป็นอาหารชุดหรือเป็นไคเซ็นด้ง (ข้าวหน้าอาหารทะเลสดๆ) สำหรับทานในตลาดได้เลย (ข้อมูลจาก JNTO)

จากนั้นเดินทางสู่อ่าวมัตสึชิม่า เข้าชมวิหารโกไดโดะ เป็นวัดในพุทธศาสนานิกาย Rinzai Myoshinji ตั้งอยู่ในมัตสึชิมะของจังหวัดมิยากิ เนื่องจากภูมิทัศน์ที่สวยงาม ดังนั้นที่นี่จึงได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสามของสถานที่ที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น อาคารดั้งเดิมสร้างในปี 807 และได้ถูกสร้างใหม่ในปี 1604 กล่าวกันว่าที่นี่เป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุดเขตพื้นที่โทโฮคุ ที่มีสถาปัตยกรรมแบบโมโมยามะ และที่นี่ได้รับการจดทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒรธรรมที่สำคัญ จากนั้นชม วัดเอ็นสึอิน ซึ่งเป็นวัดหนึ่งในสามวัดที่มีทิวทัศน์งดงามที่สุดของญี่ปุ่นและได้ถูกเลือกให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของเมืองเพราะที่นี่เป็นสถานที่ผ่อนคลายในบรรยากาศของเซน ทางด้านซ้ายของประตูหลักเป็น Kannon พิธีแต่งงาน ซึ่งพูดกันว่าให้โชคแก่ผู้ชายและผู้หญิงผู้ที่มีปัญหาเรื่องความรัก (ข้อมูลจาก Japanhoppers)

 

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (9)

จากนั้นอิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ Mitsui Outlet Park Sendai Port ที่ประกอบไปแบรนด์สินค้ายอดนิยมมากมาย อาทิเช่น COACH , FURLA , MICHALE KORS , GAP , adidas , Reebok , Nike , Asics , Onitsuka , Under Armour , Le Creuset , Puma , Roxy , Vans เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีฟู้ดคอร์ดที่รวบรวมร้านอาหารไว้หลากหลายให้ท่านสามารถเลือกซื้อได้อย่างเต็มที่

 

17.30 น.       นำทุกท่านเช็คอินที่สนามบินยามากาตะ

19.20 น.       ออกเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะโดยเที่ยวบินที่ JL178

20.25 น.      เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

6

00.40 น.      ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ JL033

05.00 น.      เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

** ราคาเด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ขวบ  ท่านละ 9,500 บาท **

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเพิ่มราคา หรือยกเลิกพีเรียดในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน **
ท่านที่ไม่สมัครรายการวิ่ง อายุต่ำกว่า 15 ปี ลด 300 บาท / อายุ 15 ปี ขึ้นไป ลด 1,000 บาท

รวม

* ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ        * ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ             * ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง

* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ       * ค่าไกด์ไทยนำเที่ยวตลอดรายการ               * ค่าภาษีสนามบิน

* ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง * ค่าอาหารตามรายการ 9 มื้อ                  * ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ

* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท                           * ค่ากิจกรรมมาราธอน

 

ไม่รวม

* ค่าทำหนังสือเดินทาง                              * ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด

* ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด    * ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

 

  1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
  2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 31 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
  3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสาร และแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ได้ ที่ tha-entertainment@his-world.com หรือ add line เพิ่มเพื่อนได้ที่ Line ID : @hisce (มีเครื่องหมาย@ด้วย)
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

แชร์ให้เพื่อน

เพียง 57,900 บาท
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

ไฮไลท์

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

ตารางราคา

9 เม.ย. 2563 ถึง 14 เม.ย. 2563
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 57,900
เด็ก (มีเตียง) 57,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 45,500
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 11,500

อัตราทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 33,900
เด็ก (มีเตียง) 33,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 25,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 11,500

กำหนดการ

วันที่
รายละเอียด

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
1
2
3
4
5
6


เงื่อนไข

** ราคาเด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ขวบ  ท่านละ 9,500 บาท **

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเพิ่มราคา หรือยกเลิกพีเรียดในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน **
ท่านที่ไม่สมัครรายการวิ่ง อายุต่ำกว่า 15 ปี ลด 300 บาท / อายุ 15 ปี ขึ้นไป ลด 1,000 บาท

รวม

* ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ        * ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ             * ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง

* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ       * ค่าไกด์ไทยนำเที่ยวตลอดรายการ               * ค่าภาษีสนามบิน

* ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง * ค่าอาหารตามรายการ 9 มื้อ                  * ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ

* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท                           * ค่ากิจกรรมมาราธอน

 

ไม่รวม

* ค่าทำหนังสือเดินทาง                              * ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด

* ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด    * ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)

การชำระเงิน

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

 

  1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
  2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 31 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
  3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสาร และแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ได้ ที่ tha-entertainment@his-world.com หรือ add line เพิ่มเพื่อนได้ที่ Line ID : @hisce (มีเครื่องหมาย@ด้วย)
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour