H.I.S. Tours
ผู้นำด้านทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
จองทัวร์ โทร.
02-022-0933
จันทร์-ศุกร์ 09:30-20:00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดฯ 09:30-18:00 น.
>ทัวร์ญี่ปุ่น Special Hokkaido Furano 5 วัน 3 คืน

Home > Tours > ทัวร์ญี่ปุ่น > ทัวร์ญี่ปุ่น Special Hokkaido Furano 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น Special Hokkaido Furano 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : HKD030

Home > Tours > ทัวร์ญี่ปุ่น > ทัวร์ญี่ปุ่น Special Hokkaido Furano 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น Special Hokkaido Furano 5 วัน 3 คืน

ยังมีที่ว่าง

รหัสทัวร์ : HKD030
ญี่ปุ่น, ฮอกไกโด, โอตารุ, ซัปโปโร
5 วัน / 3 คืน
Thai Airways (TG)
25 ที่นั่ง
เริ่มเพียง 39,900 บาท

ไฮไลท์

 • บินตรงการบินไทย Full Service
 • ชมทุ่งลาเวนเดอร์สวนโทมิตะ
 • เต็มอิ่ม 4 สวนดอกไม้ เมืองฟุราโน่
 • ออนเซนชื่อดังเมืองโซอุนเคียว

ตารางราคา

วันเดินทาง จำนวนที่นั่ง สถานะ ผู้ใหญ่ เด็ก
(ไม่เกิน 12 ปี)
เด็ก
(ไม่เกิน 5 ปี)
พักเดี่ยว
28 ก.ค. 2562 ถึง 1 ส.ค. 2562 30 ที่นั่ง ยังมีที่ว่าง 39,900 39,900 32,900 6,900
29 ก.ค. 2562 ถึง 2 ส.ค. 2562 30 ที่นั่ง ยังมีที่ว่าง 39,900 39,900 32,900 6,900
30 ก.ค. 2562 ถึง 3 ส.ค. 2562 30 ที่นั่ง ยังมีที่ว่าง 39,900 39,900 32,900 6,900
31 ก.ค. 2562 ถึง 4 ส.ค. 2562 30 ที่นั่ง ยังมีที่ว่าง 41,900 41,900 33,900 8,900
1 ส.ค. 2562 ถึง 5 ส.ค. 2562 30 ที่นั่ง ยังมีที่ว่าง 39,900 39,900 32,900 6,900
2 ส.ค. 2562 ถึง 7 ส.ค. 2562 30 ที่นั่ง ยังมีที่ว่าง 39,900 39,900 32,900 6,900

กำหนดการ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)
วันที่ รายละเอียด อาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
1

20.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย
เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

23.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

2

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุราโน่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นำท่านชมความงามของดอกไม้ที่ โทมิตะฟาร์ม เป็นฟาร์มแห่งแรกของเมืองฟุราโน่ที่ริเริ่มปลูกดอกลาเวนเดอร์ขึ้น ให้ท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจกับทุ่งดอกไม้สีรุ้งที่อยู่ใกล้กัน ฟาร์มเหล่านี้จะปลูกแซมด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ หลากสีหลากสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นสีม่วง สีชมพู สีเหลือง สีขาว ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากส่วนต่าง ๆ

*ดอกลาเวนเดอร์ และทุ่งดอกไม้บานจะขึ้นอยู่กับช่วงฤดูกาล และสภาพภูมิอากาศในแต่ละปี *

ในบริเวณฟาร์มโทมิตะ มีร้าน Melon House ร้านค้าที่รวบรวมผลิตภัณฑ์มากมายที่ผลิตจากเมล่อน ให้ท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย ***  ผลิตภัณฑ์ที่นำมาขายจะขึ้นอยู่กับผลผลิตตามฤดูกาล และสภาพอากาศในแต่ละปี ***

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่สวนฮิโนะเดะ ( Hinode Koen ) สวนขนาดใหญ่ในเมืองฟุราโนะ หากขึ้นไปถึงจุดด้านบน Top View จะสามารถเห็นวิวพาโนราม่า 360 องศา พร้อมกับทุ่งลาเวนเดอร์ หรือดอกไม้นานาพันธุ์ต่างๆ และด้านบนจะมีระฆังแห่งความรัก ถือเป็นจุดไฮไลท์ของสวนนี้เลยก็ว่าได้  *ดอกลาเวนเดอร์ และทุ่งดอกไม้บานจะขึ้นอยู่กับช่วงฤดูกาล และสภาพภูมิอากาศในแต่ละปี*

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ Flower Land Kamifurano  ตั้งอยู่ที่เมืองฟูราโน่ ถือว่าเป็นทุ่งดอกไม้ที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมากๆของเมือง ด้วยความที่ทำเลที่ตั้งนั้นอยู่บริเวณเนินเขาจึงทำให้สามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาโทกาชิได้แบบเต็มๆตา   ( ไม่รวมค่านั่งรถบัสชมสวน )นำท่านเดินทางสู่ เมืองโซอุนเคียว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ในโรงแรม (2)

พัก MOUNT VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า (ออนเซน)

3

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)

นำท่านเดินทางชมสวนสวยอีกสวนหนึ่งชื่อว่า สวนชิกิไซ โนะ โอกะ (The Hill of Seasonal Colours) สวนนี้ได้รับสมญานามว่า Flower Paradise เป็นสวนที่ สามารถชมทุ่งดอกไม้แบบพาโนราม่า 360 องศา มองมุมไหนก็มีแต่ดอกไม้เรียงรายสุดสวยงาม  *ดอกลาเวนเดอร์ และทุ่งดอกไม้บานจะขึ้นอยู่กับช่วงฤดูกาล และสภาพภูมิอากาศในแต่ละปี*

นำท่านชม บ่อน้ำสีฟ้า Blue Pond หรือ Aoi-ike บ่อน้ำสีฟ้านี้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญ หลังการสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันการเกิดโคลนถล่มจากภูเขาไฟบริเวณใกล้เคียงที่ได้ ระเบิดไปแล้วครั้งหนึ่ง น้ำส่วนที่ถูกกั้นออกจากเขื่อนกักเก็บน้ำรวมกันจนเกิดเป็น Blue Pond ในทุกวันนี้

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)

ชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น  โดยช็อคโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่คือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่าช็อคโกแลตขาวของคนรัก ท่านสามารถเลือกซื้อกลับบ้านเป็นของฝากก็ได้  ( ไม่รวมค่าเข้าชมไลน์ผลิต )

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ในโรงแรม (5)

ที่พัก SUNROUTE NEW SAPPORO หรือเทียบเท่า

4

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)

ให้ท่านอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ไกด์คอยแนะนำเส้นทางท่องเที่ยว ณ ล็อบบี้ของโรงแรม

*** เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว ไม่มีบริการอาหารเที่ยง และเย็น ***

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองซัปโปโร

ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า เป็นอาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อิฐไปจำนวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโด

โอโดริปาร์ค ที่เป็นทั้งสวนและถนนที่ตัดผ่านย่านใจกลางเมือง จากตะวันออกไปตะวันตก เป็นสถานที่จัดเทศกาลเทศกาลหิมะ หรือ Sapporo Snow Festival เทศกาลที่มีชื่อเสียงของเมืองซัปโปโระ

ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าลัทธิชินโต ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะมะรุยะมะ เดิมชื่อศาลเจ้าซัปโปโร ภายหลังได้เปลี่ยนชิ่อเป็นศาลเจ้าฮอกไกโด เพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโดที่มีศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวฮอกไกโดมีความสงบสุข

นำท่านสู่ย่านช็อปปิ้งชื่อดัง ทานุคิโคจิ ช็อปปิ้งสตรีท เพลิดเพลินกับ การช้อปปิ้งของฝากตามอัธยาศัย บนถนน คนเดินความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านรวงให้ เลือกซื้อของกว่า 200 ร้านค้า

ที่พัก SUNROUTE NEW SAPPORO หรือเทียบเท่า

5

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (7)
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนิวชิโตเสะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที)

10.30 น.      ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671

15.30 น.            ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

*** ห้องพักในญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นห้องพักแบบ 2เตียง (TWIN) กรณีที่จองห้องพักแบบเตียงเดี่ยว (DOUBLE)
หรือ ห้องพัก 3ท่าน (เสริม 1 เตียงเสริม) แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดห้องพักตามที่แจ้งได้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพักตามความเหมาะสมต่อไป ***

** ราคาเด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ขวบ  ท่านละ 9,500 บาท **

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเพิ่มราคา หรือยกเลิกพีเรียดในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน **

รวม
* ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ
* ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ
* ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
* ค่าอาหารตามรายการ 7 มื้อ
* ค่าไกด์ไทยนำเที่ยวตลอดรายการ
* ค่าภาษีสนามบิน
* ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท
ไม่รวม
* ค่าทำหนังสือเดินทาง
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
* ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 3,000 เยนต่อท่าน
* ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
* ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

เงื่อนไขการยกเลิก / เปลี่ยนผู้เดินทาง

 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์แจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมล์)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 36 – 45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 – 35 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 3. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทั้งของไทยและญี่ปุ่น เช่น ปีใหม่, ตรุษจีน, ช่วงซากุระ, สงกรานต์, เดือนพฤษภา, ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี, วันหยุดยาว เป็นต้น บริษัทฯ ได้มีการการันตีมัดจำ หรือซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาล) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ในกรณีที่ชำระค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้เดินทางและคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 25 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
 2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ ไม่สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้ และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
 5. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 6. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 8. ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

เงื่อนไขสำคัญ

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้เดินทางทำสิ่งที่ผิดกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้เดินทางลักลอบเข้าประเทศ หรือถูก ตม.ของประเทศญี่ปุ่นห้ามเข้าประเทศและหากผู้เดินทางที่มีจุดประสงค์ในการลักลอบเข้าประเทศหรือหายไประหว่างทัวร์ ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งสถานฑูตไทยในญี่ปุ่น แจ้งสถานีตำรวจและแจ้งกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผู้เดินทางอาจถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศไปตลอด และยามที่ต้องเดินทางกลับประเทศไทยจะถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองปรับมากกว่า 1 แสนบาท และถูกกักขังตามกฎหมายทันทีที่กลับถึงประเทศ
 • บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางสำหรับกรุ๊ป ตามกฎหมายท่องเที่ยวระบุทุกรายการ แต่จะไม่รวมประกันส่วนบุคคลในกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยกะทันหัน **ซึ่งค่ารักษาพยาบาลที่ประเทศญี่ปุ่นมีราคาที่สูงมากกว่าเมืองไทยเป็น 10 เท่า แนะนำให้ผู้เดินทางซื้อประกันส่วนบุคคลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง ราคาเริ่มต้น 4 วันทัวร์ เพียง 230 บาทเท่านั้น** (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

การเข้าออกประเทศญี่ปุ่น (ประกาศ ณ วันที่ 25 มิ.ย.2556)
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
 4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ มากกว่า 6 เดือน
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

 1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
 2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
 3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสารและแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

แชร์ให้เพื่อน

เริ่มเพียง 39,900 บาท
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

ไฮไลท์

บินตรงการบินไทย Full Service
ชมทุ่งลาเวนเดอร์สวนโทมิตะ
เต็มอิ่ม 4 สวนดอกไม้ เมืองฟุราโน่
ออนเซนชื่อดังเมืองโซอุนเคียว

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

ตารางราคา

28 ก.ค. 2562 ถึง 1 ส.ค. 2562
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 39,900
เด็ก (มีเตียง) 39,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 32,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 6,900

29 ก.ค. 2562 ถึง 2 ส.ค. 2562
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 39,900
เด็ก (มีเตียง) 39,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 32,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 6,900

30 ก.ค. 2562 ถึง 3 ส.ค. 2562
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 39,900
เด็ก (มีเตียง) 39,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 32,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 6,900

31 ก.ค. 2562 ถึง 4 ส.ค. 2562
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 41,900
เด็ก (มีเตียง) 41,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 33,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 8,900

1 ส.ค. 2562 ถึง 5 ส.ค. 2562
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 39,900
เด็ก (มีเตียง) 39,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 32,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 6,900

2 ส.ค. 2562 ถึง 7 ส.ค. 2562
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 39,900
เด็ก (มีเตียง) 39,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 32,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 6,900

กำหนดการ

วันที่
รายละเอียด

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
1
2
3
4
5


เงื่อนไข

*** ห้องพักในญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นห้องพักแบบ 2เตียง (TWIN) กรณีที่จองห้องพักแบบเตียงเดี่ยว (DOUBLE)
หรือ ห้องพัก 3ท่าน (เสริม 1 เตียงเสริม) แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดห้องพักตามที่แจ้งได้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพักตามความเหมาะสมต่อไป ***

** ราคาเด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ขวบ  ท่านละ 9,500 บาท **

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเพิ่มราคา หรือยกเลิกพีเรียดในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน **

รวม
* ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ
* ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ
* ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
* ค่าอาหารตามรายการ 7 มื้อ
* ค่าไกด์ไทยนำเที่ยวตลอดรายการ
* ค่าภาษีสนามบิน
* ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท
ไม่รวม
* ค่าทำหนังสือเดินทาง
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
* ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 3,000 เยนต่อท่าน
* ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
* ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

เงื่อนไขการยกเลิก / เปลี่ยนผู้เดินทาง

 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์แจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมล์)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 36 – 45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 – 35 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 3. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทั้งของไทยและญี่ปุ่น เช่น ปีใหม่, ตรุษจีน, ช่วงซากุระ, สงกรานต์, เดือนพฤษภา, ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี, วันหยุดยาว เป็นต้น บริษัทฯ ได้มีการการันตีมัดจำ หรือซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาล) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ในกรณีที่ชำระค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้เดินทางและคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 25 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
 2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ ไม่สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้ และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
 5. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 6. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 8. ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

เงื่อนไขสำคัญ

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้เดินทางทำสิ่งที่ผิดกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้เดินทางลักลอบเข้าประเทศ หรือถูก ตม.ของประเทศญี่ปุ่นห้ามเข้าประเทศและหากผู้เดินทางที่มีจุดประสงค์ในการลักลอบเข้าประเทศหรือหายไประหว่างทัวร์ ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งสถานฑูตไทยในญี่ปุ่น แจ้งสถานีตำรวจและแจ้งกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผู้เดินทางอาจถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศไปตลอด และยามที่ต้องเดินทางกลับประเทศไทยจะถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองปรับมากกว่า 1 แสนบาท และถูกกักขังตามกฎหมายทันทีที่กลับถึงประเทศ
 • บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางสำหรับกรุ๊ป ตามกฎหมายท่องเที่ยวระบุทุกรายการ แต่จะไม่รวมประกันส่วนบุคคลในกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยกะทันหัน **ซึ่งค่ารักษาพยาบาลที่ประเทศญี่ปุ่นมีราคาที่สูงมากกว่าเมืองไทยเป็น 10 เท่า แนะนำให้ผู้เดินทางซื้อประกันส่วนบุคคลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง ราคาเริ่มต้น 4 วันทัวร์ เพียง 230 บาทเท่านั้น** (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

การเข้าออกประเทศญี่ปุ่น (ประกาศ ณ วันที่ 25 มิ.ย.2556)
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
 4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ มากกว่า 6 เดือน
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

การชำระเงิน

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

 1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
 2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
 3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสารและแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour