H.I.S. Tours
ผู้นำด้านทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
จองทัวร์ โทร.
02-022-0933
จันทร์-ศุกร์ 09:30-20:00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดฯ 09:30-18:00 น.
>ทัวร์ยุโรป ไอซ์แลนด์ & ฟินแลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์ 9 วัน 6 คืน

Home > Tours > ทัวร์ฟินแลนด์ > ทัวร์ไอซ์แลนด์ > ทัวร์ยุโรป ไอซ์แลนด์ & ฟินแลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์ 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรป ไอซ์แลนด์ & ฟินแลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์ 9 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์ : EU012B

Home > Tours > ทัวร์ฟินแลนด์ > ทัวร์ไอซ์แลนด์ > ทัวร์ยุโรป ไอซ์แลนด์ & ฟินแลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์ 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรป ไอซ์แลนด์ & ฟินแลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์ 9 วัน 6 คืน

ยังมีที่ว่าง

รหัสทัวร์ : EU012B
ฟินแลนด์, ไอซ์แลนด์
9 วัน / 7 คืน
finnair
เพียง 139,900 บาท

ราคาพิเศษ
ส่วนลดพิเศษ
บัตรเครดิต ผ่อน 0 % 3 เดือน
บัตรเครดิต ผ่อน 0 % 6 เดือน
บัตรเครดิต ผ่อน 0 % 10 เดือน
ไม่มีค่าธรรมเนียมรูดบัตรเครดิต

ไฮไลท์

 • ตื่นตาตื่นใจกับปรากฎการณ์แสงเหนือ (เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศในแต่ละคืน)
 • ล่องเรือชมความงามของธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน
 • เดินชมความงดงามของ Diamond Beach
 • ชมน้ำตกกูลฟอสส์ ไนแอ่งการ่าแห่งไอซ์แลนด์
 • ชมน้ำพุร้อนธรรมชาติเกย์ซีร์ พุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7 - 10 นาที
 • แช่น้ำแร่บลูลากูน ที่โด่งดังที่สุดในโลก

ตารางราคา

วันเดินทาง จำนวนที่นั่ง สถานะ ผู้ใหญ่ เด็ก
(ไม่เกิน 12 ปี)
เด็ก
(ไม่เกิน 5 ปี)
พักเดี่ยว
15 ต.ค. 2562 ถึง 23 ต.ค. 2562 30 ที่นั่ง ยังมีที่ว่าง 139,900 134,900 119,900 16,900

กำหนดการ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)
วันที่ รายละเอียด อาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
1

20.00 น.            พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ G โดยสายการบินฟินแอร์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

23.25 น.            ออกเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 144

2

05.55 น.            เดินทางถึง สนามบินเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

07.45 น.            ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 991

09.25 น.            เดินทางถึง สนามบินเรคยาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรุนดาร์ฟจอร์ดูร์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. 30 นาที)

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

นำท่านชมความสวยงามของ ภูเขาคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) หนึ่งในสถานที่ถ่ายภาพทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซ์แลนด์ เหมาะกับการถ่ายภาพทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ในมุมมองยอดเขารูปกรวยคว่ำ มีน้ำตกและธารน้ำรายรอบ เป็นภาพสัญลักษณ์ของไอซ์แลนด์

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเรคฮอลท์ (Reykholt)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 30 นาที)เพื่อนำท่านชม น้ำตกเฮินฟอซซ่า (Hraunfossar)ในภาษาไอซ์แลนดิก Hraun แปลว่า ลาวา เป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากลำธารความยาวกว่า 900 เมตรพาดอยู่บนทุ่งลาวา ที่ปะทุขึ้นมาจากภูเขาไฟใต้ภิภพที่อยู่ใต้ธารน้ำแข็งลังโจกุลกลาเซียร์ ในฤดูหนาวน้ำตกจะกลายเป็นน้ำแข็งที่สวยงาม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซลฟอสส์ (Selfoss) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 30 นาที) เมืองที่โดดเด่นทางตอนใต้ของไอซ์แลนด์

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม (2)

ที่พัก HOTEL SOUTH COAST, SELFOSS หรือเทียบเท่า

3

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)

นำท่านชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของประเทศไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงแหวนทองคำ (Golden Circle)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์(Thingvellir National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไอซ์แลนด์ ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ตั้งอยู่ระหว่างรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดใน ไอซ์แลนด์ อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ จึงนับเป็นจุดกำเนิดทางประวัติศาสตร์และทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจของโลก

 

นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกกูลฟอสส์ (Gullfoss Waterfall) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 20 นาที) หรือไนแอ่งการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียง เป็น 1 ใน 3 สถานที่ในเส้นทาง “วงแหวนทองคำ” สถานที่ที่ ไม่ควรพลาด ชื่อน้ำตก Gullfoss มาจากคำว่า Gull ที่แปลว่าทองคำ และ Foss ที่แปลว่าน้ำตก เมื่อรวมกันหมายถึงน้ำตกทองคำ เป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลก ที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบื้องล่างในระดับความสูงกว่า 30 เมตร

 

นำท่านชม น้ำพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) หรือ น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า กีเซอร์ ที่ใช้กันทั่วโลก น้ำพุร้อนที่นี่พวยพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7 – 10 นาที พลังงานที่อยู่ใต้หินเปลือกโลก ขับเคลื่อนออกมาเป็นน้ำพุร้อน ช่วยให้อากาศอบอุ่นเย็นสบาย และรัฐบาลได้นำประโยชน์จากแหล่งความร้อนทางธรรมชาตินี้มาเป็นพลังงานไฟฟ้าส่งใช้ทั่วประเทศ

 

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองวิค (Vik) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชม. 15 นาที) เมืองเล็กที่มีมนต์เสน่ห์

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม (5)

ที่พัก HOTEL DYRHOLAEY, VIK หรือเทียบเท่า

 

หากโชคดี ท่านอาจได้พบกับความงดงามของแสงเหนือ (Northern Light) ที่เกิดขึ้นบริเวณใกล้ขั้วโลกเหนือ

หรือปรากฏการณ์แสงออโรรา บอรีเอลิส (Aurora Borealis) สีที่เห็นส่วนใหญ่คือสีเขียวหรือขาวอมเขียว

ซึ่งเกิดจากอิเลกตรอนชนกับอะตอมของแก๊สออกซิเจนที่ชั้นความสูงไม่มากนัก

(ปรากฏการณ์แสงเหนือนั้น เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศในแต่ละคืน)

4

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)

 

นำท่านเดินทางสู่ ธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน (Jokulsarlon) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชม. 30 นาที) เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งในทุกๆปี มีพื้นที่กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร มีความลึกถึง 200 เมตร และเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ดังระดับโลก อาทิ Game of Thrones, James Bond: Die Another Day

 

นำท่านตื่นตาตื่นใจไปกับการ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน โดยเรือจะแล่นลัดเลาะไปตามภูเขาน้ำแข็งอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้ทะเลสาบแห่งนี้สวยงามและมีความพิเศษไม่เหมือนใคร และที่พลาดไม่ได้คือการไปเดินเล่นที่หาดไดมอนด์บีช

 

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

 

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองวิค ระหว่างทางผ่าน อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟลล์ (Skaftafell National Park)เป็นจุดพักรถ มีร้านกาแฟ และร้านขายของที่ระลึก

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม (8)

ที่พัก HOTEL DYRHOLAEY, VIK หรือเทียบเท่า

5

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (9)

 

แวะชม ดีร์โฮเลย์ (Dyrholaey) จุดท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองวิค เป็นแหลมที่ยื่นจากฝั่งออกไปนอกทะเลการกัดเซาะจากคลื่นและลมทะเลเป็นระยะเวลาอันยาวนานทำให้บริเวณแหลมนี้ค่อยๆ เปลี่ยนรูปร่างและเกิดเป็นรูจนกลายเป็น Arch กลางทะเล คล้ายซุ้มประตูขนาดใหญ่จนได้ชื่อว่า Dyrholaey หรือภาษาอังกฤษก็คือ Door Hill Island

 

นำท่านแวะชม หาดทรายสีดำ (Black Beach) ซึ่งเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวาและแนวหินบะซอลต์ ถูกจัดอันดับว่าเป็นหาดทรายสีดำที่สวยที่สุดในโลก บนชายหาดเต็มไปด้วยกรวดสีดำสนิท นับเป็นหนึ่งในชายหาดที่แปลกตาและมีความสวยงามยิ่งนัก ติดกับหาดทรายดำนี้มีแท่งหินบะซอลต์ทรงกระบอกหกเลี่ยมเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ อยู่เป็นจำนวนมาก

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเมียร์ดาลส์โจกูล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) สัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการ ขี่สโนว์โมบิล ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดินแดนที่อยู่สูงที่สุดของโลก โดยมีไกด์ท้องถิ่นนำทางและสาธิตวิธีการขับอย่างปลอดภัย ให้ท่านสนุกเต็มอิ่ม 1 ชั่วโมง (คันละ 2 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด: ชุดกันความหนาว, หมวกกันน็อค, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ทและสัมผัสกับประสบการณ์การนั่งรถ Truck บริเวณทุ่งน้ำแข็ง Mýrdalsjökull Glacier เพื่อเก็บวิวทิวทัศน์ในส่วนที่รถสโนว์โมบิลตะลุยไปไม่ถึง

 

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)

 

นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกสโกกาฟอสส์ (Skogafoss Waterfall) ที่นี่ถือเป็นสวรรค์ของนักถ่ายรูป น้ำตกสูงกับสายรุ้งเมื่อกระทบกับแสงแดดงดงามทุกมุมมอง มีความสูงถึง 61 เมตร เป็นน้ำตกที่ชั้นสูงที่่สุดในไอซ์เเลนด์

 

นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์ (Seljalandsfoss Waterfall) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)

เป็นน้ำตกที่สวยงามและถูกบันทึกภาพมากที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ เป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์ โดยน้ำตกมีความสูงประมาณ 60 เมตร สายน้ำด้านบนที่ไหลลงมาปะทะกับผืนน้ำด้านล่างทำให้เกิดละอองน้ำบางๆ ฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ เกิดเป็นน้ำตกที่เเสนสวยงามราวกับอยู่ในดินเเดนเเห่งเทพนิยาย

 

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเซลฟอสส์ (Selfoss) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 10 นาที)

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม (11)

ที่พัก HOTEL SOUTH COAST, SELFOSS หรือเทียบเท่า

 

 

6

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (12)

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินดาวิก (Grindavik) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 30 นาที)นำท่านสู่ บลูลากูน (Blue Lagoon) หรือทะเลสาบสีฟ้า สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพระดับโลก และโด่งดังที่สุดของไอซ์แลนด์ อิสระให้ท่านได้แช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง(มีบริการผ้าขนหนู กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำและหมวกคลุมผมไปด้วยสำหรับการแช่น้ำแร่ในบลูลากูน)

 

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13)

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิค (Reykjavik) (ใช้เวลาประมาณ45 นาที) เมืองหลวงในตำแหน่งที่สูงที่สุดของโลก

 

นำท่านชม โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja)เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์และเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 6 ของไอซ์แลนด์

 

แวะชมด้านนอก เพอร์แลน (PERLAN) สถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเรคยาวิค

 

แวะชม บ้านฮอฟดิ (The Hofdi House) บ้านไวท์เฮ้าส์เล็กๆน่ารัก ตั้งอยู่ใกล้ริมน้ำและภูเขา แต่เดิมเป็นอดีตบ้านท่านประธานาธิบดี เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นสถานที่สำหรับการประชุมไอซ์แลนด์ เคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยงผู้นำ 2 ประเทศมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่คือ ประธานาธิบดีแห่งรัสเซียและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในการยุติสงครามเย็น

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม (14)

ที่พัก ICELANDAIR HOTEL NATURA, REYKJAVIK หรือเทียบเท่า

7

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (15)

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเรคยาวิค (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)

09.25                ออกเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 992

15.50                เดินทางถึง สนามบินเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

 

ให้ท่านได้ผักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเล่นชมเมืองเฮลซิงกิ ชมสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (16)

ที่พัก CLARION HOTEL, HELSINKI หรือเทียบเท่า

8

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (17)

 

นำท่านชม อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส (Sibelius Monument) สร้างขึ้นเพื่อสดุดีให้แก่นักประพันธ์เพลงคลาสสิกชื่อดังของโลกชาวฟินแลนด์นามว่า Jean Sibeliusผู้แต่งเพลงฟินแลนเดีย เพลงปลุกใจชาวฟินน์ให้ลุกขึ้นมาเรียกร้องเอกราชจากรัสเซียลักษณะเป็นอนุสาวรีย์ที่แปลกตามากๆ เป็นการสร้างโดยนำเอาแท่งเหล็กจำนวน600 แท่ง มาเชื่อมเข้าด้วยกันจนออกมาเป็นรูปร่างของออร์แกนลม ตั้งอยู่กลางแจ้งอย่างโดดเด่นเป็นสง่า

 

นำท่านชม เซเนท สแควร์ (Senate Square) เป็นจตุรัสกลางเมืองที่ใช้จัดกิจกรรมใหญ่ๆ และเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของเฮลซิงกิ โดยใจกลางจตุรัสมี อนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ประดิษฐานอยู่อย่างโดดเด่นเป็นสง่า

 

แวะชม มหาวิหารอุสเพนสกี้ (Uspenski Church) เป็นมหาวิหารของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1862 – ค.ศ. 1868ออกแบบก่อสร้างโดย Aleksei Gornostajev สำหรับมหาวิหารแห่งนี้ถือว่าเป็นเครื่องแสดงถึงความสัมพันธ์ของฟินแลนด์กับรัสเซีย ที่เคยปกครองฟินแลนด์อยู่ถึง 108 ปี

 

นำท่านเข้าชม โบสถ์หิน (Rock Church) หรือ โบสถ์แห่งความรักเทมเปลิโอคิโอ (The Temppeliaukio Kirkko) เป็นโบสถ์ที่ดูแปลกตา ภายในโบสถ์มีความสวยงาม ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในถ้ำ มีความเชื่อว่า ใครที่มาจุดเทียนอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องความรักจะสมหวังทุกประการ และคู่รักที่มาแต่งงานกัน ณโบสถ์แห่งนี้จะครองรักกันยืนยาว

 

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (18)

 

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเฮลซิงกิ

17.30 น.            ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 141

9

07.15 น.            เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการรวม
• ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัดตามรายการ
• ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง
• ค่าภาษีสนามบิน
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบท่องเที่ยวประเทศเชงเก้น เข้า-ออก 1 ครั้ง
• ค่าพาหนะนำเที่ยวตามรายการ
• ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
• ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
• ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย และทิปคนขับรถ
• ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม

 

อัตราค่าบริการไม่รวม
• ค่าธรรมเนียมในการจัดทำหนังสือเดินทาง
• ค่าน้ำหนักส่วนเกินของกระเป๋าสัมภาระจากที่สายการบินกำหนด
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,
ค่าโทรศัพท์, ซักรีด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว,
ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างเดินทาง เป็นต้น
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงิน
ในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการยกเลิก / เปลี่ยนผู้เดินทาง

 

 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์แจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมลล์)

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด  

(ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่น และตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม

และปีใหม่) ที่ต้องการันตีมัดจำกับทางสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้) 

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-45 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 26-30 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-25 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

๏ ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0-10 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

 1. 2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 2. หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 3. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 4. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทั้งของไทยและญี่ปุ่น เช่น ปีใหม่, ตรุษจีน, ช่วงซากุระ, สงกรานต์, เดือนพฤษภา, ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี, วันหยุดยาว เป็นต้น บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาล) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ในกรณีที่ชำระค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้เดินทาง และคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 

หมายเหตุ

 1. 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
 2. 2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 3. 3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ ไม่สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้ และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 4. 4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
 5. 5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 6. 6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 7. 7. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 8. ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
  1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น
  2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาวีซ่าได้
  3. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
  4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับจากวันที่ท่านเดินทางออกจากประเทศปลายทาง หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า สำหรับลงตราวีซ่า 5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

 • หนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมสำเนา หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ท่านเดินทางออกจากเขตประเทศเชงเก้น และนอกจากนี้จะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า เพื่อตรวจลงตราวีซ่า หากท่านมีหนังสือเดินทางฉบับเก่าที่หมดอายุ

การใช้งานแล้ว ให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

 • รูปถ่ายสี ขนาด กว้าง 3.5 ซม. x 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป (พื้นหลังสีขาว) ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆ บนใบหน้าหรือศรีษะ

ต้องเป็นภาพถ่ายปัจจุบัน (ไม่เกิน 6 เดือน) ใบหูและคิ้วจะต้องปรากฎบนภาพถ่าย ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศรีษะ และด้านบนของ

หัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้า 70 – 80 % ของภาพอย่างชัดเจน

ข้อแนะนำ เพื่อให้เห็นหน้าได้ชัดเจนขึ้น อย่าสวมเสื้อสีขาวหรือสีอ่อนในการถ่ายรูป

 

ขนาดภาพต้องตรงกับทีทางสถานทูตกำหนด, ภาพสี พื้นหลังขาว, หน้าตรง, ไม่สวมแว่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • หลักฐานการทำงาน (ต้องเป็นภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
 • กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุชื่อและตำแหน่ง ระยะเวลาในการทำงาน เงินเดือน ระยะเวลาในการลางาน และต้องระบุที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขแฟกซ์ของนายจ้าง ตราประทับของบริษัท ลายเซ็น พร้อมระบุชื่อและตำแหน่งของ

ผู้ออกหนังสือรับรอง (อายุเอกสารไม่เกิน 1 เดือน)

 • กรณีเป็นเจ้าของกิจการ สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจและการค้า ทะเบียนการค้า หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระบุชื่อและวัตถุประสงค์ของบริษัท (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน)
 • กรณีที่กำลังศึกษาอยู่ จดหมายรับรองจากทางสถานศึกษา/มหาวิทยาลัย หรือ ใบประกาศณียบัตร/ใบรับรองจบการศึกษา ในกรณี

ที่จบการศึกษาแล้ว (อายุเอกสารไม่เกิน 1 เดือน)

 • หนังสือยืนยันการเกษียณอายุการทำงาน ซึ่งเขียนโดยตัวผู้สมัคร หรือออกโดยบริษัทนายจ้างล่าสุด ระบุวันที่เกษียณ ชื่อและที่อยู่ของนายจ้าง ระยะเวลาของการทำงาน และเงินเดือนล่าสุด
 • หลักฐานการเงิน
 • สำหรับบุคคลทั่วไป

– สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (Book bank) ครอบคลุมระยะเวลา 6 เดือนล่าสุด ถ่ายเอกสารหน้าแรกที่มี

ชื่อเจ้าของบัญชี และเลขที่บัญชี ปรับสมุดให้เป็นยอดปัจจุบัน อัพเดทวันที่ล่าสุดภายใน 7 วัน

หรือขอ (Statement) ตัวจริง ที่ออกโดยธนาคาร พร้อมตราประทับจากธนาคาร

– หนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีจากธนาคาร (Bank Certificate) บัญชีออมทรัพย์ ฉบับจริง ภาษาอังกฤษเท่านั้น

(ต้องเป็นบัญชีเดียวกับ Book bank หรือ Statement) อายุไม่เกิน 15 วัน

 

 

 • เจ้าของกิจการ

– สามารถยื่นบัญชีของบริษัทได้ สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (Book bank) ของบริษัท ครอบคลุมระยะเวลา

6 เดือนล่าสุด (ระบุชื่อบริษัทตัวอักษรละติน หรือการคัดสำเนา) และปรับสมุดให้เป็นยอดปัจจุบัน อัพเดทวันที่ล่าสุดภายใน 7 วัน

หรือขอ (Statement) ตัวจริง ที่ออกโดยธนาคาร พร้อมตราประทับจากธนาคาร

– หนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีจากธนาคาร (Bank Certificate) บัญชีออมทรัพย์ ฉบับจริง ภาษาอังกฤษเท่านั้น

(ต้องเป็นบัญชีเดียวกับ Book bank หรือ Statement) อายุไม่เกิน 15 วัน

 • เอกสารส่วนบุคคล
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบสูติบัตร (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส)
 • สำเนาใบหย่า (กรณีหย่า)
 • สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา/มารดา
 • หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอำเภอ/เขตต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอม

ระบุใหบุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และหน้าพาสปอร์ตของมารดาด้วย

 • หากเด็กเดินทางไปกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอำเภอ/เขตต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอม

ระบุใหบุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และหน้าพาสปอร์ตของบิดาด้วย

 • หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องค้ดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร

มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอำเภอ/เขตต้นสังกัด พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และหน้าพาสปอร์ตของบิดา/มารดาด้วย

 • กรณีเด็กที่บิดา/มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่า ฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
 • ***กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา/มารดาต้องลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มใบสมัครวีซ่าด้วย

 

• ค่าน้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด/ท่าน

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสาร
และแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

แชร์ให้เพื่อน

เพียง 139,900 บาท
บัตรเครดิต ผ่อน 0 % 6 เดือน
ไม่มีค่าธรรมเนียมรูดบัตรเครดิต
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

ไฮไลท์

ตื่นตาตื่นใจกับปรากฎการณ์แสงเหนือ (เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศในแต่ละคืน)
ล่องเรือชมความงามของธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน
เดินชมความงดงามของ Diamond Beach
ชมน้ำตกกูลฟอสส์ ไนแอ่งการ่าแห่งไอซ์แลนด์
ชมน้ำพุร้อนธรรมชาติเกย์ซีร์ พุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7 - 10 นาที
แช่น้ำแร่บลูลากูน ที่โด่งดังที่สุดในโลก

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

ตารางราคา

15 ต.ค. 2562 ถึง 23 ต.ค. 2562
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 139,900
เด็ก (มีเตียง) 134,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 119,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 16,900

กำหนดการ

วันที่
รายละเอียด

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
9


เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม
• ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัดตามรายการ
• ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง
• ค่าภาษีสนามบิน
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบท่องเที่ยวประเทศเชงเก้น เข้า-ออก 1 ครั้ง
• ค่าพาหนะนำเที่ยวตามรายการ
• ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
• ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
• ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย และทิปคนขับรถ
• ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม

 

อัตราค่าบริการไม่รวม
• ค่าธรรมเนียมในการจัดทำหนังสือเดินทาง
• ค่าน้ำหนักส่วนเกินของกระเป๋าสัมภาระจากที่สายการบินกำหนด
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ,
ค่าโทรศัพท์, ซักรีด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว,
ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างเดินทาง เป็นต้น
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงิน
ในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการยกเลิก / เปลี่ยนผู้เดินทาง

 

 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์แจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมลล์)

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด  

(ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่น และตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม

และปีใหม่) ที่ต้องการันตีมัดจำกับทางสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้) 

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-45 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 26-30 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ

๏ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-25 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

๏ ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0-10 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

 1. 2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 2. หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 3. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 4. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทั้งของไทยและญี่ปุ่น เช่น ปีใหม่, ตรุษจีน, ช่วงซากุระ, สงกรานต์, เดือนพฤษภา, ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี, วันหยุดยาว เป็นต้น บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาล) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ในกรณีที่ชำระค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้เดินทาง และคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 

หมายเหตุ

 1. 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
 2. 2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 3. 3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ ไม่สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้ และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 4. 4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
 5. 5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 6. 6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 7. 7. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 8. ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
  1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น
  2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาวีซ่าได้
  3. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
  4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับจากวันที่ท่านเดินทางออกจากประเทศปลายทาง หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า สำหรับลงตราวีซ่า 5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

 • หนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมสำเนา หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ท่านเดินทางออกจากเขตประเทศเชงเก้น และนอกจากนี้จะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า เพื่อตรวจลงตราวีซ่า หากท่านมีหนังสือเดินทางฉบับเก่าที่หมดอายุ

การใช้งานแล้ว ให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

 • รูปถ่ายสี ขนาด กว้าง 3.5 ซม. x 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป (พื้นหลังสีขาว) ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆ บนใบหน้าหรือศรีษะ

ต้องเป็นภาพถ่ายปัจจุบัน (ไม่เกิน 6 เดือน) ใบหูและคิ้วจะต้องปรากฎบนภาพถ่าย ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศรีษะ และด้านบนของ

หัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้า 70 – 80 % ของภาพอย่างชัดเจน

ข้อแนะนำ เพื่อให้เห็นหน้าได้ชัดเจนขึ้น อย่าสวมเสื้อสีขาวหรือสีอ่อนในการถ่ายรูป

 

ขนาดภาพต้องตรงกับทีทางสถานทูตกำหนด, ภาพสี พื้นหลังขาว, หน้าตรง, ไม่สวมแว่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • หลักฐานการทำงาน (ต้องเป็นภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
 • กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุชื่อและตำแหน่ง ระยะเวลาในการทำงาน เงินเดือน ระยะเวลาในการลางาน และต้องระบุที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขแฟกซ์ของนายจ้าง ตราประทับของบริษัท ลายเซ็น พร้อมระบุชื่อและตำแหน่งของ

ผู้ออกหนังสือรับรอง (อายุเอกสารไม่เกิน 1 เดือน)

 • กรณีเป็นเจ้าของกิจการ สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจและการค้า ทะเบียนการค้า หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระบุชื่อและวัตถุประสงค์ของบริษัท (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน)
 • กรณีที่กำลังศึกษาอยู่ จดหมายรับรองจากทางสถานศึกษา/มหาวิทยาลัย หรือ ใบประกาศณียบัตร/ใบรับรองจบการศึกษา ในกรณี

ที่จบการศึกษาแล้ว (อายุเอกสารไม่เกิน 1 เดือน)

 • หนังสือยืนยันการเกษียณอายุการทำงาน ซึ่งเขียนโดยตัวผู้สมัคร หรือออกโดยบริษัทนายจ้างล่าสุด ระบุวันที่เกษียณ ชื่อและที่อยู่ของนายจ้าง ระยะเวลาของการทำงาน และเงินเดือนล่าสุด
 • หลักฐานการเงิน
 • สำหรับบุคคลทั่วไป

– สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (Book bank) ครอบคลุมระยะเวลา 6 เดือนล่าสุด ถ่ายเอกสารหน้าแรกที่มี

ชื่อเจ้าของบัญชี และเลขที่บัญชี ปรับสมุดให้เป็นยอดปัจจุบัน อัพเดทวันที่ล่าสุดภายใน 7 วัน

หรือขอ (Statement) ตัวจริง ที่ออกโดยธนาคาร พร้อมตราประทับจากธนาคาร

– หนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีจากธนาคาร (Bank Certificate) บัญชีออมทรัพย์ ฉบับจริง ภาษาอังกฤษเท่านั้น

(ต้องเป็นบัญชีเดียวกับ Book bank หรือ Statement) อายุไม่เกิน 15 วัน

 

 

 • เจ้าของกิจการ

– สามารถยื่นบัญชีของบริษัทได้ สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (Book bank) ของบริษัท ครอบคลุมระยะเวลา

6 เดือนล่าสุด (ระบุชื่อบริษัทตัวอักษรละติน หรือการคัดสำเนา) และปรับสมุดให้เป็นยอดปัจจุบัน อัพเดทวันที่ล่าสุดภายใน 7 วัน

หรือขอ (Statement) ตัวจริง ที่ออกโดยธนาคาร พร้อมตราประทับจากธนาคาร

– หนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบัญชีจากธนาคาร (Bank Certificate) บัญชีออมทรัพย์ ฉบับจริง ภาษาอังกฤษเท่านั้น

(ต้องเป็นบัญชีเดียวกับ Book bank หรือ Statement) อายุไม่เกิน 15 วัน

 • เอกสารส่วนบุคคล
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบสูติบัตร (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส)
 • สำเนาใบหย่า (กรณีหย่า)
 • สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา/มารดา
 • หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอำเภอ/เขตต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอม

ระบุใหบุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และหน้าพาสปอร์ตของมารดาด้วย

 • หากเด็กเดินทางไปกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอำเภอ/เขตต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอม

ระบุใหบุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และหน้าพาสปอร์ตของบิดาด้วย

 • หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องค้ดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร

มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอำเภอ/เขตต้นสังกัด พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และหน้าพาสปอร์ตของบิดา/มารดาด้วย

 • กรณีเด็กที่บิดา/มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่า ฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
 • ***กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา/มารดาต้องลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มใบสมัครวีซ่าด้วย

 

• ค่าน้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด/ท่าน

การชำระเงิน

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสาร
และแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour