H.I.S. Tours
ผู้นำด้านทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
จองทัวร์ โทร.
02-022-0933
จันทร์-ศุกร์ 09:30-20:00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดฯ 09:30-18:00 น.
>ทัวร์ยุโรป Wonderful Scandinavia สวีเดน – นอร์เวย์ – เดนมาร์ก 10 วัน 7 คืน

Home > Tours > ทัวร์ยุโรป > ทัวร์สวีเดน > ทัวร์นอร์เวย์ > ทัวร์เดนมาร์ก > ทัวร์ยุโรป Wonderful Scandinavia สวีเดน – นอร์เวย์ – เดนมาร์ก 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรป Wonderful Scandinavia สวีเดน – นอร์เวย์ – เดนมาร์ก 10 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์ : EU008A

Home > Tours > ทัวร์ยุโรป > ทัวร์สวีเดน > ทัวร์นอร์เวย์ > ทัวร์เดนมาร์ก > ทัวร์ยุโรป Wonderful Scandinavia สวีเดน – นอร์เวย์ – เดนมาร์ก 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรป Wonderful Scandinavia สวีเดน – นอร์เวย์ – เดนมาร์ก 10 วัน 7 คืน

ยังมีที่ว่าง

รหัสทัวร์ : EU008A
ยุโรป, สวีเดน, นอร์เวย์, เดนมาร์ก
10 วัน / 7 คืน
Thai Airways (TG)
20 ที่นั่ง
เพียง 99,900 บาท

ราคาพิเศษ
ส่วนลดพิเศษ
บัตรเครดิต ผ่อน 0 % 3 เดือน
บัตรเครดิต ผ่อน 0 % 6 เดือน
บัตรเครดิต ผ่อน 0 % 10 เดือน
ไม่มีค่าธรรมเนียมรูดบัตรเครดิต

ไฮไลท์

 • กรุงสตอกโฮล์ม ราชินีแห่งทะเลบอลติก
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา
 • ล่องเรือชมซองฟยอร์ด ที่สวยที่สุดในนอร์เวย์
 • นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัมส์บานา
 • เบอร์เกน เมืองมรดกโลกของนอร์เวย์
 • ล่องเรือสำราญ DFDS SEAWAYS

ตารางราคา

วันเดินทาง จำนวนที่นั่ง สถานะ ผู้ใหญ่ เด็ก
(ไม่เกิน 12 ปี)
เด็ก
(ไม่เกิน 5 ปี)
พักเดี่ยว
25 มิ.ย. 2562 ถึง 4 ก.ค. 2562
ติดวันหยุด 2 วัน
20 ที่นั่ง ยังมีที่ว่าง 99,900 99,900 89,900 19,900
23 ก.ค. 2562 ถึง 1 ส.ค. 2562 20 ที่นั่ง ยังมีที่ว่าง 99,900 99,900 89,900 19,900
อัตราทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน - ยังมีที่ว่าง 76,900 76,900 69,900 19,900

กำหนดการ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)
วันที่ รายละเอียด อาหาร
เช้า กลางวัน เย็น
1

22.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

2

01.10 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 960
07.00 น. เดินทางถึง สนามบินสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านชม ศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม (City Hall) หรือ พิพิธภัณฑ์เมืองสตอกโฮล์ม เป็นอาคารที่มีความสวยงามสะดุดตา และเป็นสัญลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของสตอกโฮล์ม ด้วยลักษณะพิเศษของตัวอาคารที่ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ถึงเกาะที่ยิ่งใหญ่ (King Island)

นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์วาซา (The Vasa Museum) ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 พิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดในโลก เป็นพิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณที่จมอยู่ใต้ทะเล ที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ คำว่า วาซา คือเรือรบแห่งราชอาณาจักรสวีเดน ที่ได้รับพระราชโองการให้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการทำสงครามกับชาวเยอรมัน แต่ไม่มีโอกาสที่จะได้ออกไปลอยลำต่อหน้าศัตรู เพราะหลังจากเรือรบวาซาได้ถูกปล่อยลงน้ำได้เพียง 30 นาที ก็จมลงสู่ก้นทะเล และถูกทิ้งให้จมอย่างเดียวดายใต้ทะเลบอลติกนานถึง 333 ปี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

นำท่านชม ย่านเมืองเก่ากัมลาสตอน (Gamla Stan) ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ กลางสตอกโฮล์ม ที่มีมาตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งเมืองสตอกโฮล์ม แต่ก่อนนี้เมืองสตอกโฮล์มมีพื้นที่แค่บริเวณเกาะเล็กๆ นี้ และจึงขยายข้ามเกาะมาเรื่อยๆ จนเป็นเมืองใหญ่อย่างที่เห็นในปัจจุบัน เต็มไปด้วยบ้านและสิ่งก่อสร้างสมัยโบราณและก็เป็นที่พักอาศัยของราชวงศ์สวีเดน

นำชม จุดชมวิวฟยัลกาทัน บนเนินเขาถนน Fjallgatan ชมความสวยงามจากบนมุมสูงของกรุงสต็อกโฮล์ม ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จนได้รับการนามว่า “ความงาม บนผิวน้ำ” (Beauty on Water) หรือ “ราชินีแห่งทะเลบอลติก” เมืองแห่งประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้งศตวรรษที่ 13 ศิลปะ และสถาปัตยกรรมผสมผสาน รวมทั้งปราสาทพระราชวังตั้งอยู่ริมน้ำ เกาะใหญ่น้อย 14 เกาะ ที่โอบล้อมด้วยทะเลบอลติกและทะเลสาบมาลาเร็น ทำให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)

ที่พัก QUALITY HOTEL FRIENDS, STOCKHOLM หรือเทียบเท่า

3

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ลสตัด (Karlstad) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. 30 นาที) เมืองใหญ่ที่อยู่ริมทะเลสาบแวเนิร์น ประเทศสวีเดน ได้รับการขนานนามว่า “ไวกิ้งแห่งสแกนดิเนเวีย” ชมความเป็นชนบทดั้งเดิมที่ชาวเมืองนอร์ดิก อาศัยมาแต่โบราณกาลกว่า 1,000 ปี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองออสโล (Oslo) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ มีอายุเก่าแก่นับ 1,000 ปี และตั้งอยู่ที่ส่วนบนของออสโลฟยอร์ด

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)

ที่พัก THON HOTEL OSLOFJORD, NORWAY หรือเทียบเท่า

4

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)

นำท่านเดินชม ย่านเอเคอร์บรูค (Aker Brygge) เป็นย่านริมทะเล ที่มีชีวิตชีวาและทันสมัยพร้อมร้านค้า สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร บริเวณนี้เคยเป็นสถานที่ตั้งของอู่ต่อเรือที่ใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์มากว่าร้อยปี

แวะถ่ายภาพ ศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามด้วยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำ ซึ่งรายล้อมด้วยอาคารที่สวยงามริมออสโลฟยอร์ด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง เป็นของเเท้ที่ขุดค้นพบจำนวน 3 ลำ โดยมีสภาพที่สมบูรณ์อย่างมาก โดยขุดค้นพบตั้งเเต่ปี ค.ศ.1867 ถึง ปี ค.ศ.1903 ในบริเวณที่เเตกต่างกัน

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกโล (Geilo) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. 30 นาที) เป็นอีกเมืองนึงที่เป็นประตูสู่เขตฟยอร์ดของนอร์เวย์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)

ที่พัก GEILO HOTELL, GEILO หรือเทียบเท่า

5

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (9)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกู๊ดวานเก้น (Gudvangen) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) หมู่บ้านเล็กๆ มีประชากรอาศัยอยู่เพียงหลักร้อยเท่านั้น

นำท่าน ล่องเรือชมซองฟยอร์ด (Sogne Fjord) ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ มีความยาวและลึกที่สุดในโลก โดยเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันตระการตา

ล่องเรือจนถึง เมืองฟลัม (Flam) เป็นเมืองที่อยู่ปลายสุดของฟยอร์ด ปากแม่น้ำฟลัม (Flam River) ล้อมรอบไปด้วยหุบเขาสลับซับซ้อน ธรรมชาติที่สวยงามบวกกับอาคารบ้านเรือนที่สร้างจากไม้สีสันสดใสทั้งสีขาว สีแดง สีเหลือง และสีเขียว ให้บรรยากาศที่สดชื่นและเบิกบาน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)

นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ นำท่าน นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัมส์บานา (Flamsbana) เส้นทางรถไฟสายโรแมนติกที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์ ชื่นชมธรรมชาติระหว่างทางอันสวยงาม รถไฟสายโรแมนติกนี้จะนำท่านลอดอุโมงค์ระหว่างทางถึง 20 แห่ง จนกระทั่งถึง สถานีเมืองไมร์ดาล (Myrdal) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายโรแมนติกฟลัมส์บานา

นำท่านเปลี่ยนขบวนรถไฟเพื่อเดินทางสู่ เมืองวอส (Voss) เมืองริมทะเลสาบที่สวยงาม ที่ซึ่งรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปในปี 1907

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์เก้น (Bergen) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 30 นาที) เมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากเมืองหลวงออสโล และยังเป็นเมืองมรดกโลกของนอร์เวย์ ได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองเเห่งเจ็ดขุนเขาของนอร์เวย์ เพราะด้วยที่ตั้งที่รายล้อมไปด้วยภูเขาสูงที่มีความงดงาม มีเส้นทางเดินป่า เเละเล่นสกีมากมายในฤดูหนาว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (11)

ที่พัก CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT, BERGEN หรือเทียบเท่า

6

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (12)

นำท่านเดินชม ท่าเรือเก่าบริกเกน (Bryggen) อาคารเก่าแก่อายุราว 300 ปี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ ด้วยห้องแถวสูงประมาณ 2-3 ชั้นที่สร้างด้วยไม้ทาสีขาว แดง เหลือง เขียว จั่วหน้าสามเหลี่ยมมีเสน่ห์น่ารัก มีการอนุรักษ์ดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก้ อิสระให้ท่านเดินเล่นชม ตลาดปลา ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งพบปะของชาวเมืองเลยก็ว่าได้ อิสระให้ท่านเก็บบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก เพลิดเพลินกับการเลือกชม เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง

นำท่านขึ้น รถไฟรางฟอร์บาเน้น (Floibanan Funicular) เพื่อชมทิวทัศน์อันสวยงามของ ยอดเขาฟลอเยน (Floyen) ก่อนที่รถรางจะเข้าจอดที่สถานีบนยอดเขาในระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 320 เมตร ทำให้มองเห็นไกลไปถึงท่าเรือใหญ่ที่มีทั้งเรือรบ และเรือสำราญหรู เห็นบ้านเรือน เห็นถึงความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีครบทุกรูปแบบจากวิวพาโนราม่าที่ทำให้มองเห็นภาพความเป็นเบอร์เก้นได้ชัดเจนที่สุด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกโล (Geilo) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. 45 นาที

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (14)

ที่พัก GEILO HOTELL, GEILO หรือเทียบเท่า

7

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (15)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล (Oslo) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. 30 นาที)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (16)

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ DFDS SEAWAYS นำท่าน ล่องเรือสำราญ DFDS SEAWAYS เพื่อเดินทางไปสู่ เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) เมืองหลวงประเทศเดนมาร์ก สิ่งอำนวยความสะดวกบนเรือเพียบพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี, คาสิโน, บาร์, ร้านอาหาร, สระว่ายน้ำ, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ

**ห้องพักคู่แบบ SEASIDE CABIN**

ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศวิวทิวทัศน์ยามเย็นอันงดงามและแสนโรแมนติกตลอดการเดินทาง
(กรุณาเตรียมกระเป๋า เสื้อผ้า เครื่องใช้ส่วนตัว สำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทาง)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” (17)

8

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (18)

สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์บนชั้นดาดฟ้าของเรือ ระหว่างเส้นทางเรือสำราญผ่านเส้นทางที่งดงามตามธรรมชาติ เรือจอดเทียบท่า ณ เมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก รถโค้ชรอรับนำท่านเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน

แวะชมบริเวณด้านนอกของ พระราชวังอมาเลียนบอร์ก เป็นสถานที่ประทับในช่วงฤดูหนาวของราชวงศ์เดนมาร์กมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1794 ตัวสถาปัตยกรรมภายนอก และการตกแต่งภายในอาคารพระราชวังเป็นสไตล์ร็อคโคโค

นำท่านชม น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1908 มีลักษณะเป็นรูปปั้นผู้หญิงถือแส้ไล่วัวตั้งอยู่บนน้ำพุ ตามตำนานเล่าว่า เทพเจ้าได้ดลบันดาลให้ราชินีเกฟิออนกอบกู้บ้านเมือง พระนางจึงได้แปลงร่างลูกชายทั้ง 4 คนให้กลายเป็นโค เพื่อที่จะได้ช่วยไถพื้นดินขึ้นมาจากใต้น้ำ ซึ่งพื้นดินนั้นก็ได้กลายมาเป็นประเทศเดนมาร์กในปัจจุบัน

นำท่านชม รูปปั้นนางเงือกน้อย (The Little Mermaid) เป็นรูปปั้นสำริดรูปเงือกนั่งอยู่บนก้อนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะริมอ่าวโคเปนเฮเกน เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (19)

นำท่านเดินสู่ ท่าเรือนูฮาฟน์ (Nyhavn Harbour) ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีสีสันที่สุดของกรุงโคเปนเฮเกน เพราะบริเวณนี้จะมีผู้คนมาเดินเล่นพักผ่อน และมีร้านค้าร้านอาหารอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะร้านประเภท ผับ บาร์ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำทั้งสองด้าน

นำท่านเดินช้อปปิ้ง ถนนสตร้อยท์ (Stroget) ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโคเปนเฮเกน ซึ่งมีชื่อเสียงว่าเป็นถนนสายช้อปปิ้งที่มีความยาวที่สุดในยุโรป เปรียบเสมือนหัวใจของกรุงโคเปนเฮเกน ตลอดสองข้างทางของถนนสายนี้คับคั่งไปด้วยร้านค้าต่างๆ มีตั้งแต่สินค้าราคาถูก จนไปถึงสินค้าแบรนด์เนมที่มีราคาแพงที่สุดในโลก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (20)

ที่พัก SCANDIC GLOSTRUP, COPENHAGEN หรือเทียบเท่า

9

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (21)

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินโคเปนเฮเกน

14.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 951

10

06.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการยกเลิก / เปลี่ยนผู้เดินทาง

 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมลแจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมล)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่น และตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตีมัดจำกับทางสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 – 45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 26 – 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 – 25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0 – 10 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 3. หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 4. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 5. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทั้งของไทยและประเทศดังกล่าว เช่น ปีใหม่, ตรุษจีน, ช่วงซากุระ, สงกรานต์, เดือนพฤษภา, ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี, วันหยุดยาว เป็นต้น บริษัทฯ ได้มีการการันตีมัดจำ หรือซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาล) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. ในกรณีที่ชำระค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้เดินทางและคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
 2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ ไม่สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้ และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
 5. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 6. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 8. ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า

 1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น
 2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาวีซ่าได้
 3. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
 4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับจากวันที่ท่านเดินทางออกจากประเทศปลายทาง หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า สำหรับลงตราวีซ่า
 5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

คำชี้แจง : ผู้สมัครทุกท่านต้องเดินทางไปที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าด้วยตัวเอง เพื่อทำการบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ (ไบโอเมตริกซ์) โดยการถ่ายภาพ และสแกน

การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง และคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น ค่าธรรมเนียมสมัครยื่นวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ หากผลวีซ่าของท่านออกมาว่า ไม่อนุมัติ ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการให้กับตัวแทนยื่นไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

 1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
 2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
  (กรณีไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่า หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง)
 3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมลใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสารและแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @hiseurope

แชร์ให้เพื่อน

เพียง 99,900 บาท
บัตรเครดิต ผ่อน 0 % 6 เดือน
ไม่มีค่าธรรมเนียมรูดบัตรเครดิต
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @hiseurope

ไฮไลท์

กรุงสตอกโฮล์ม ราชินีแห่งทะเลบอลติก
เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา
ล่องเรือชมซองฟยอร์ด ที่สวยที่สุดในนอร์เวย์
นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัมส์บานา
เบอร์เกน เมืองมรดกโลกของนอร์เวย์
ล่องเรือสำราญ DFDS SEAWAYS

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

ตารางราคา

25 มิ.ย. 2562 ถึง 4 ก.ค. 2562
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 99,900
เด็ก (มีเตียง) 99,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 89,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 19,900

23 ก.ค. 2562 ถึง 1 ส.ค. 2562
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 99,900
เด็ก (มีเตียง) 99,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 89,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 19,900

อัตราทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน) 76,900
เด็ก (มีเตียง) 76,900
เด็ก (ไม่มีเตียง) 69,900
พักเดี่ยว (เพิ่มเงิน) 19,900

กำหนดการ

วันที่
รายละเอียด

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน เย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


เงื่อนไข

เงื่อนไขการยกเลิก / เปลี่ยนผู้เดินทาง

 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมลแจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ยึดตามวันที่ได้รับอีเมล)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่น และตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตีมัดจำกับทางสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 – 45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่ามัดจำ
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 26 – 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 – 25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0 – 10 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 3. หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 4. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 5. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทั้งของไทยและประเทศดังกล่าว เช่น ปีใหม่, ตรุษจีน, ช่วงซากุระ, สงกรานต์, เดือนพฤษภา, ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี, วันหยุดยาว เป็นต้น บริษัทฯ ได้มีการการันตีมัดจำ หรือซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาล) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. ในกรณีที่ชำระค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้เดินทางและคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
 2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ ไม่สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้ และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
 5. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 6. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 8. ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า

 1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น
 2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาวีซ่าได้
 3. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
 4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับจากวันที่ท่านเดินทางออกจากประเทศปลายทาง หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า สำหรับลงตราวีซ่า
 5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

คำชี้แจง : ผู้สมัครทุกท่านต้องเดินทางไปที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าด้วยตัวเอง เพื่อทำการบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ (ไบโอเมตริกซ์) โดยการถ่ายภาพ และสแกน

การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง และคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น ค่าธรรมเนียมสมัครยื่นวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ หากผลวีซ่าของท่านออกมาว่า ไม่อนุมัติ ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการให้กับตัวแทนยื่นไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี

การชำระเงิน

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

 1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
 2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
  (กรณีไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่า หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง)
 3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมลใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสารและแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @hiseurope