Home > Tours > ทัวร์ญี่ปุ่น > แพ็คเกจ KUMANO OLD TRAILS 2019 3 วัน 2 คืน

Home > Tours > ทัวร์ญี่ปุ่น > แพ็คเกจ KUMANO OLD TRAILS 2019 3 วัน 2 คืน

แพ็คเกจ KUMANO OLD TRAILS 2019 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : KUMANO1

แพ็คเกจ KUMANO OLD TRAILS 2019 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : KUMANO1
ญี่ปุ่น, วากายาม่า
3 วัน / 2 คืน
เพียง 15,900 บาท
ราคาต่อ 1 ท่านสำหรับพักคู่ / ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ไฮไลท์

  • ระยะทางเทรล 10 KM.
  • อุ่นใจ! มีไกด์คนไทยคอยดูแล
  • จองได้ถึง 25 กันยายน 2562 เท่านั้น

ห้องพัก โรงแรม

  • Hotel Nami (Kumano)
  • Hotel Nami (Kumano)
  • Hotel Sarasa (Osaka)
  • Hotel Sarasa (Osaka)

ตารางราคา

วันที่ราคา
30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 6215,900
(ราคาต่อ 1 ท่านห้องพักคู่ / ไม่รวมตัวเครื่องบิน)
/]
มื้ออาหาร
วันเดินทาง เช้า กลางวัน เย็น
30 พ.ย. 62
1 ธ.ค. 62
2 ธ.ค. 62

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

กำหนดการ

วันที่ รายละเอียด
1

09:30 น. พบกันที่อุเมดะหรือโดทงโบริ โอซาก้า สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลังโดยมีไกด์คนไทยคอยดูแล
– เดินทางสู่คุมาโนะ – แวะรับประทานอาหารกลางวัน – ท่องเที่ยวศาลเจ้าคุมาโนะนาชิ – นำท่านเข้ารับ BIB
มาราธอน – เข้าโรงแรมและทานอาหารเย็นที่โรงแรม

2

05:50 – ออกเดินทางสู่จุดวิ่ง (มีอาหารเช้า Light breakfast bag บริการ) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที

 08:00 -10:30  – เริ่มวิ่งสำหรับ 10 กม. – อิสระทานอาหารกลางวัน เปลี่ยนเสื้อผ้า –

13:00 โดยประมาณเดินทางกลับโอซาก้า นำท่านเข้าที่พัก และอิสระตามอัธยาศัย – อิสระรับประทานอาหารเย็น

3

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม – เช็คเอาท์โรงแรมด้วยตัวท่านเอง ก่อนเวลา

11:00 และอิสระตามอัธยาศัย

ราคา 15,900 บาท
* ราคาต่อหนึ่งท่าน สำหรับพักห้องเดียวกัน
* ราคาแพ็คเกจไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับญี่ปุ่น
* จองได้ถึง 20 กันยายน 2562 เท่านั้น
* ต้องชำระค่าแพ็คเกจเต็มจำนวน หลังจากการจองภายใน 3 วัน
* สงวนสิทธิ์ในการเพิ่มราคาทัวร์ หรือยกเลิกทัวร์ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน
* คืนเงินเต็มจำนวน ในกรณีที่ยกเลิกทัวร์เพราะผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน
* สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเพื่อทำการขอคืนเงินในทุกกรณี

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

ชำระเงินเต็มจำนวน หลังจากการจองคอนเฟิร์ม

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ได้ ที่ tha-entertainment@his-world.com หรือ add line เพิ่มเพื่อนได้ที่ Line ID : @hisce (มีเครื่องหมาย@ด้วย)
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

แชร์ให้เพื่อน

เพียง 15,900 บาท
ราคาต่อ 1 ท่านสำหรับพักคู่ / ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ไฮไลท์

ระยะทางเทรล 10 KM.
อุ่นใจ! มีไกด์คนไทยคอยดูแล
จองได้ถึง 25 กันยายน 2562 เท่านั้น

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

ตารางราคา

วันที่ราคา
30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 6215,900
(ราคาต่อ 1 ท่านห้องพักคู่ / ไม่รวมตัวเครื่องบิน)
/]
มื้ออาหาร
วันเดินทาง เช้า กลางวัน เย็น
30 พ.ย. 62
1 ธ.ค. 62
2 ธ.ค. 62
วันที่
รายละเอียด

เงื่อนไขการชำระเงิน

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

ชำระเงินเต็มจำนวน หลังจากการจองคอนเฟิร์ม

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ได้ ที่ tha-entertainment@his-world.com หรือ add line เพิ่มเพื่อนได้ที่ Line ID : @hisce (มีเครื่องหมาย@ด้วย)
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour