Home > Tours > ทัวร์ญี่ปุ่น > แพ็คเกจอิสระ ที่นั่งชั้นธุรกิจ โตเกียว

แพ็คเกจอิสระ ที่นั่งชั้นธุรกิจ โตเกียว

รหัสทัวร์ : T-FPJALBIZ-TOKYO

Home > Tours > ทัวร์ญี่ปุ่น > แพ็คเกจอิสระ ที่นั่งชั้นธุรกิจ โตเกียว

แพ็คเกจอิสระ ที่นั่งชั้นธุรกิจ โตเกียว

รหัสทัวร์ : T-FPJALBIZ-TOKYO
ญี่ปุ่น, โตเกียว
Japan Airlines (JL)
เริ่มเพียง 49,900 บาท
ราคาไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน

ไฮไลท์

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ JL Business class
 • โรงแรม 3 คืน (รวมอาหารเช้า)
 • บริการ รถ รับ-ส่งส่วนตัว ระหว่าง สนามบิน - โรงแรม - สนามบิน **1 เที่ยว สามารถเลือก รับ หรือ ส่งได้**
 • ฟรี! ซามูไรซิม 5 วัน 1GB/Day **รับซิมที่สนามบิน**

ตารางราคา

โรงแรมแนะนำห้องพักคู่ DBL / ท่าน
Shinjuku Washington (Annex)
49,900
Hotel Gracery Shinjuku57,600
Shinjuku Prince Hotel61,600
Hyatt Regency Tokyo77,900

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

หมายเหตุ

ราคารวม 
 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ที่นั่งชั้นธุรกิจ ( *BKK-NRT class I )
 • โหลดกระเป๋าสัมภาระใต้เครื่อง ได้สูงสุด 3 ใบ ใบละไม่เกิน 32 kg. รวม 96 kg. ต่อท่าน
 • โรงแรมที่พัก 3 คืน พร้อมอาหารเช้า
 • บริการรถ รับ-ส่ง ส่วนตัว ระหว่าง สนามบิน – โรงแรม – สนามบิน 1 เที่ยว *สามารถเลือกขาไป หรือ ขากลับได้*
 • ฟรี! ซามูไรซิม 5 Days 1GB/day, 1 ซิมต่อท่าน *รับซิมที่สนามบิน*
 • พักตรงวัน ศุกร์, เสาร์, วันก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ญี่ปุ่น ชำระเพิ่ม ท่านละ 800 บาท / ท่าน / คืน
เพิ่มเติม :เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่านขึ้นไป

เงื่อนไขการจอง

 • ราคาไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ประมาณ 6,000 บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของสายการบิน)
 • Booking class I สะสมไมล์ 70%
 • รถรับ – ส่ง สำหรับลูกค้า ไม่เกิน 2-3 ท่าน ไม่ระบุประเภทและรุ่นรถ
 • จองวันเข้าพักและสำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินล่วงหน้าอย่างน้อย 14วัน
 • ทางบริษัทไม่ได้ทำการสำรองห้องพัก หรือตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าแต่อย่างใด ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม
 • หลังจากการสำรองที่นั่งและชำระเงินแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก และคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
 • สามารถพักนอกเหนือจากโรงแรมข้างต้นได้ กรุณาติดต่อสอบถามพนักงาน

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

แชร์ให้เพื่อน

เริ่มเพียง 49,900 บาท
ราคาไม่รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน

ไฮไลท์

ตั๋วเครื่องบินไปกลับ JL Business class
โรงแรม 3 คืน (รวมอาหารเช้า)
บริการ รถ รับ-ส่งส่วนตัว ระหว่าง สนามบิน - โรงแรม - สนามบิน **1 เที่ยว สามารถเลือก รับ หรือ ส่งได้**
ฟรี! ซามูไรซิม 5 วัน 1GB/Day **รับซิมที่สนามบิน**

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

ตารางราคา

โรงแรมแนะนำห้องพักคู่ DBL / ท่าน
Shinjuku Washington (Annex)
49,900
Hotel Gracery Shinjuku57,600
Shinjuku Prince Hotel61,600
Hyatt Regency Tokyo77,900

หมายเหตุ

ราคารวม 
 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ที่นั่งชั้นธุรกิจ ( *BKK-NRT class I )
 • โหลดกระเป๋าสัมภาระใต้เครื่อง ได้สูงสุด 3 ใบ ใบละไม่เกิน 32 kg. รวม 96 kg. ต่อท่าน
 • โรงแรมที่พัก 3 คืน พร้อมอาหารเช้า
 • บริการรถ รับ-ส่ง ส่วนตัว ระหว่าง สนามบิน – โรงแรม – สนามบิน 1 เที่ยว *สามารถเลือกขาไป หรือ ขากลับได้*
 • ฟรี! ซามูไรซิม 5 Days 1GB/day, 1 ซิมต่อท่าน *รับซิมที่สนามบิน*
 • พักตรงวัน ศุกร์, เสาร์, วันก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ญี่ปุ่น ชำระเพิ่ม ท่านละ 800 บาท / ท่าน / คืน
เพิ่มเติม :เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่านขึ้นไป

เงื่อนไขการชำระเงิน

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour