H.I.S. Tours
ผู้นำด้านทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
จองทัวร์ โทร.
02-022-0933
จันทร์-ศุกร์ 09:30-20:00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดฯ 09:30-18:00 น.
>แพ็คเกจอิสระโตเกียว Go Go Tokyo Summer Sale 5 วัน 3 คืน

Home > Tours > ทัวร์ญี่ปุ่น > แพ็คเกจอิสระโตเกียว Go Go Tokyo Summer Sale 5 วัน 3 คืน

แพ็คเกจอิสระโตเกียว Go Go Tokyo Summer Sale 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : T-FPGOGOJPN2

Home > Tours > ทัวร์ญี่ปุ่น > แพ็คเกจอิสระโตเกียว Go Go Tokyo Summer Sale 5 วัน 3 คืน

แพ็คเกจอิสระโตเกียว Go Go Tokyo Summer Sale 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : T-FPGOGOJPN2
ญี่ปุ่น, โตเกียว
Air Asia X (XJ)
เริ่มเพียง 13,900 บาท
ราคารวมทุกอย่างแล้ว

ไฮไลท์

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โตเกียว (XJ)
โรงแรมในโตเกียว 3 คืน
ฟรี! SIM 2fly (เมื่อ Check in Facebook หรือ Instagram ที่สาขาของ H.I.S.)

ห้องพัก โรงแรม

 • Smile Hotel - Asakusa
 • Sakura Sky Hotel

ตารางราคา

Smile Hotel - Asakusaพักคู่ / ท่านพักเดี่ยวพักเพิ่มคู่ / ท่านพักเพิ่มเดี่ยว
ตั๋วเครื่องบิน + โรงแรม 3 คืน ไม่รวมอาหารเช้า เข้าพักช่วง 1 มิ.ย. - 24 ก.ค. 62
พิเศษ เข้าพัก 23-25 มิ.ย. และ 21-23 ก.ค.13,90016,9001,3002,500
เข้าพัก วันอาทิตย์ - ศุกร์14,90018,5001,3002,500
เข้าพักตรงวันเสาร์ และ วันก่อนวันหยุดญี่ปุ่น15,90019,5001,8003,000
เดิน 10 นาที จากสถานี Asakusa

Sakura Sky Hotelพักคู่ / ท่านพักเดี่ยวพักเพิ่มคู่ / ท่านพักเพิ่มเดี่ยว
ตั๋วเครื่องบิน + โรงแรม 3 คืน รวมอาหารเช้า แบบ light meal ขนมปัง ชา กาแฟ เข้าพักช่วง 1 มิ.ย. - 24 ก.ค. 62
เข้าพัก วันอาทิตย์ - ศุกร์15,90020,9001,7003,400
เข้าพักตรงวันเสาร์ และ วันก่อนวันหยุดญี่ปุ่น17,90024,9002,6005,300
เดิน 5 นาที จากสถานี Kinshico

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

หมายเหตุ

ราคานี้รวม
  • ตั๋วเครื่องบิน ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (Thai Air Asia X) ไปกลับ รวมภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบินแล้ว XJ600 DMK-NRT 23.55-08.00+1  / XJ601 NRT-DMK 09.15-14.00
  • น้ำหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กก. / ไม่รวมอาหารบนเครื่อง และไม่สามารถระบุที่นั่งได้
  • โรงแรม Smile Hotel - Asakusa 3 คืน SEMIDBL ไม่รวมอาหารเช้า / อาหารเช้าเพิ่ม ท่านละ 300 บาท ต่อวัน
  • โรงแรม Sakura Sky Hotel 3 คืน TWN ROH รวมอาหารเช้า แบบ light meal ขนมปัง ชา กาแฟ และไม่สามารถระบุห้องได้
  • บริษัทไม่ได้สำรองห้องพักไว้ล่วงหน้า ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขการจอง
จองและชำระเงินล่วงหน้า 14 วัน สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกขอคืนเงินทุกกรณี

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

แชร์ให้เพื่อน

เริ่มเพียง 13,900 บาท
ราคารวมทุกอย่างแล้ว

ไฮไลท์

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โตเกียว (XJ)
โรงแรมในโตเกียว 3 คืน
ฟรี! SIM 2fly (เมื่อ Check in Facebook หรือ Instagram ที่สาขาของ H.I.S.)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

ตารางราคา

Smile Hotel - Asakusaพักคู่ / ท่านพักเดี่ยวพักเพิ่มคู่ / ท่านพักเพิ่มเดี่ยว
ตั๋วเครื่องบิน + โรงแรม 3 คืน ไม่รวมอาหารเช้า เข้าพักช่วง 1 มิ.ย. - 24 ก.ค. 62
พิเศษ เข้าพัก 23-25 มิ.ย. และ 21-23 ก.ค.13,90016,9001,3002,500
เข้าพัก วันอาทิตย์ - ศุกร์14,90018,5001,3002,500
เข้าพักตรงวันเสาร์ และ วันก่อนวันหยุดญี่ปุ่น15,90019,5001,8003,000
เดิน 10 นาที จากสถานี Asakusa
Sakura Sky Hotelพักคู่ / ท่านพักเดี่ยวพักเพิ่มคู่ / ท่านพักเพิ่มเดี่ยว
ตั๋วเครื่องบิน + โรงแรม 3 คืน รวมอาหารเช้า แบบ light meal ขนมปัง ชา กาแฟ เข้าพักช่วง 1 มิ.ย. - 24 ก.ค. 62
เข้าพัก วันอาทิตย์ - ศุกร์15,90020,9001,7003,400
เข้าพักตรงวันเสาร์ และ วันก่อนวันหยุดญี่ปุ่น17,90024,9002,6005,300
เดิน 5 นาที จากสถานี Kinshico

หมายเหตุ

ราคานี้รวม
  • ตั๋วเครื่องบิน ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (Thai Air Asia X) ไปกลับ รวมภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบินแล้ว XJ600 DMK-NRT 23.55-08.00+1  / XJ601 NRT-DMK 09.15-14.00
  • น้ำหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กก. / ไม่รวมอาหารบนเครื่อง และไม่สามารถระบุที่นั่งได้
  • โรงแรม Smile Hotel - Asakusa 3 คืน SEMIDBL ไม่รวมอาหารเช้า / อาหารเช้าเพิ่ม ท่านละ 300 บาท ต่อวัน
  • โรงแรม Sakura Sky Hotel 3 คืน TWN ROH รวมอาหารเช้า แบบ light meal ขนมปัง ชา กาแฟ และไม่สามารถระบุห้องได้
  • บริษัทไม่ได้สำรองห้องพักไว้ล่วงหน้า ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขการชำระเงิน

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองออนไลน์
จองผ่านไลน์ @histour