H.I.S. Tours
ผู้นำด้านทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
จองทัวร์ โทร.
02-022-0933
จันทร์-ศุกร์ 09:30-20:00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดฯ 09:30-18:00 น.
>แพ็คเกจอิสระ Go GO Universal Studios Japan 3 วัน 2 คืน

Home > Tours > ทัวร์ญี่ปุ่น > แพ็คเกจอิสระ Go GO Universal Studios Japan 3 วัน 2 คืน

แพ็คเกจอิสระ Go GO Universal Studios Japan 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : GOGOPARK

Home > Tours > ทัวร์ญี่ปุ่น > แพ็คเกจอิสระ Go GO Universal Studios Japan 3 วัน 2 คืน

แพ็คเกจอิสระ Go GO Universal Studios Japan 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : GOGOPARK
ญี่ปุ่น, โอซาก้า
3 วัน / 2 คืน
Japan Airlines (JL)
เริ่มเพียง 28,900 บาท

ราคาพิเศษ
ส่วนลดพิเศษ
บัตรเครดิต ผ่อน 0 % 3 เดือน
บัตรเครดิต ผ่อน 0 % 6 เดือน
บัตรเครดิต ผ่อน 0 % 10 เดือน
ไม่มีค่าธรรมเนียมรูดบัตรเครดิต

10 ท่านแรก! ลดทันที 1,000 บาท สำหรับผู้ใหญ่และเด็กมีเตียง

ไฮไลท์

  • ตั๋วเข้าสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน 1 วัน
  • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โอซาก้า
  • ที่พักใกล้ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน 2 คืน
  • ตั๋วรถไฟ Kansai Thru Pass 2 วัน

ตารางราคา

ช่วงเวลาเดินทางผู้ใหญ่ห้องพักคู่
Semi DBL/DBL
เด็กอายุ 4-11 ปี
มีเตียง
เด็กอายุ 2-3ปี
ไม่มีเตียง
มิ.ย.-พ.ย.6228,90024,90014,900

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

” ราคาแพ็คเกจ ส่าหรับเข้าพักตรง วันจันทร์-วันศุกร์ เท่านั้น , หากเข้าพักตรงวันหยุดกรุณาสอบถามราคา ได้จากพนักงาน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

” ห้อง TPL ชำระเพิ่ม 1,000 บาท/ท่าน จากราคาแพ็คเกจ (โรงแรม ไม่รวมอาหารเช้า)

หมายเหตุ :  ** เดือนสิงหาคมเป็นช่วงวันหยุดฤดูร้อนของญี่ปุ่น ราคาแพ็คเกจอาจมีการเปลี่ยนแปลง

-ราคาเด็กทารก อายุ 0 -1 ปี ติดต่อสอบถามพนักงาน

-ทางบริษัทไม่ได้ทำการสำรองห้องพัก หรือตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าแต่อย่างใด ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

-จองวันเข้าพักและสำรองที่นั่ง ล่วงหน้าก่อนเดินทาง อย่างน้อย 7 วัน  , ชำระเงินหลังจากการจองภายใน 3 วัน

-หลังจากการสำรองที่นั่งและชำระเงินแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก และคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสาร
และแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

  • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
  • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

แชร์ให้เพื่อน

เริ่มเพียง 28,900 บาท
ราคาพิเศษ
10 ท่านแรก! ลดทันที 1,000 บาท สำหรับผู้ใหญ่และเด็กมีเตียง

ไฮไลท์

ตั๋วเข้าสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน 1 วัน
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โอซาก้า
ที่พักใกล้ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน 2 คืน
ตั๋วรถไฟ Kansai Thru Pass 2 วัน

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

ตารางราคา

ช่วงเวลาเดินทางผู้ใหญ่ห้องพักคู่
Semi DBL/DBL
เด็กอายุ 4-11 ปี
มีเตียง
เด็กอายุ 2-3ปี
ไม่มีเตียง
มิ.ย.-พ.ย.6228,90024,90014,900

เงื่อนไขการชำระเงิน

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสาร
และแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

  • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
  • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour