H.I.S. Tours
ผู้นำด้านทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
จองทัวร์ โทร.
02-022-0933
จันทร์-ศุกร์ 09:30-20:00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดฯ 09:30-18:00 น.
>แพ็คเกจอิสระ Go Go Osaka Summer Sale 4 วัน 3 คืน

Home > Tours > ทัวร์ญี่ปุ่น > แพ็คเกจอิสระ Go Go Osaka Summer Sale 4 วัน 3 คืน

แพ็คเกจอิสระ Go Go Osaka Summer Sale 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : T-FPGOGOJPN1

Home > Tours > ทัวร์ญี่ปุ่น > แพ็คเกจอิสระ Go Go Osaka Summer Sale 4 วัน 3 คืน

แพ็คเกจอิสระ Go Go Osaka Summer Sale 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : T-FPGOGOJPN1
ญี่ปุ่น, โอซาก้า
4 วัน / 3 คืน
Air Asia X (XJ)
เริ่มเพียง 15,500 บาท

ราคาพิเศษ
ส่วนลดพิเศษ
บัตรเครดิต ผ่อน 0 % 3 เดือน
บัตรเครดิต ผ่อน 0 % 6 เดือน
บัตรเครดิต ผ่อน 0 % 10 เดือน
ไม่มีค่าธรรมเนียมรูดบัตรเครดิต

Check in ที่สาขาของ H.I.S. Tours ผ่านทาง Facebook หรือ Instragram รับฟรี! SIM2Fly

ตารางราคา

ตั๋วเครื่องบิน+โรงแรม 3 คืน ใกล้สถานี Sakuragawa จาก Subway

Smile hotel - Nambaพักคู่ / ท่านพักเดี่ยวพักเพิ่มคู่/ท่านพักเพิ่มเดี่ยวราคารวมทัวร์เสริม โตเกียว 1 วัน
พักคู่ / ท่าน
ราคารวมทัวร์เสริม โตเกียว 1 วัน
พักเดี่ยว
พิเศษ! เข้าพัก 16-18 ก.ค.15,50017,9001,0001,80018,40020,800
เข้าพักตรงกับวันอาทิตย์-วันศุกร์16,50018,8001,0001,80019,40021,700
เข้าพักตรงกับวันเสาร์17,90020,9001,8003,40020,80023,800

ตั๋วเครื่องบิน+โรงแรม 3 คืน ใกช้แหล่งช้อปปิ้งชินไซบาชิ เดินเพียง 5 นาที

Hearton Hotel Shinsaibashiพักคู่ / ท่านพักเดี่ยวพักเพิ่มคู่/ท่านพักเพิ่มเดี่ยวราคารวมทัวร์เสริม โตเกียว 1 วัน
พักคู่ / ท่าน
ราคารวมทัวร์เสริม โตเกียว 1 วัน
พักเดี่ยว
เข้าพักตรงกับวันอาทิตย์-วันศุกร์18,50022,5001,4002,70021,40025,400
เข้าพักตรงกับวันเสาร์18,90022,9002,4003,40021,80025,800

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

 แพ็คเกจราคารวม :

* ตั๋วเครื่องบิน Thai AirAsia X ไปกลับ รวมภาษีน้ำมันและสนามบินแล้ว : XJ610  DMK/KIX  14:10-21:55 / XJ611  KIX/DMK  23:55-03:50+1

-น้ำหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโล / ไม่รวมอาหารบนเครื่องบิน และ ไม่สามารถระบุที่นั่งได้ / ไม่สามารถกลับหลังวันที่ 19 ก.ค ได้

-เดินทางขากลับตรงกับวันพฤหัสบดี ชำระเพิ่ม 800 บาท/ท่าน/เที่ยว / ตรงกับวัน ศุกร์ ที่ 12 ก.ค. ชำระเพิ่ม 1,300 บาท/ท่าน/เที่ยว

* โรงแรม 3 คืน SEMIDBL ไม่รวมอาหารเช้า

  1. Smile hotel Namba อาหารเช้าเพิ่ม ท่านละ 200 บาท/วัน

-เข้าพักตรงวันที่ 14, 15 ก.ค. ชำระเพิ่ม SEMIDBL 1,500 บาท/ท่าน/วัน / SGL 2,400 บาท/ท่าน/วัน

  1. Hearton Hotel Shinsaibashi อาหารเช้าเพิ่ม ท่านละ 400 บาท/วัน

-เข้าพักตรงวันที่ 14, 15 ก.ค. ชำระเพิ่ม SEMIDBL 1,000 บาท/ท่าน/วัน / SGL 1,400 บาท/ท่าน/วัน

**ทัวร์เสริม เกียวโต 1 วัน จอยทัวร์กับท่านอื่น Operate by Shinki bus (Limon no.2)

รวมอาหารกลางวัน แพลน A บุบเฟ่ต์ และ ค่าเข้าสถานที่ตามโปรแกรม

*เนื่องจากบริษัทไม่ได้สำรองตั๋ว และ ห้องพักไว้ล่วงหน้า ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

**จองและชำระเงินล่วงหน้า 14 วัน บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกขอคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสาร
และแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

  • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
  • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

แชร์ให้เพื่อน

เริ่มเพียง 15,500 บาท
ราคาพิเศษ
Check in ที่สาขาของ H.I.S. Tours ผ่านทาง Facebook หรือ Instragram รับฟรี! SIM2Fly

ไฮไลท์

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

ตารางราคา

ตั๋วเครื่องบิน+โรงแรม 3 คืน ใกล้สถานี Sakuragawa จาก Subway

Smile hotel - Nambaพักคู่ / ท่านพักเดี่ยวพักเพิ่มคู่/ท่านพักเพิ่มเดี่ยวราคารวมทัวร์เสริม โตเกียว 1 วัน
พักคู่ / ท่าน
ราคารวมทัวร์เสริม โตเกียว 1 วัน
พักเดี่ยว
พิเศษ! เข้าพัก 16-18 ก.ค.15,50017,9001,0001,80018,40020,800
เข้าพักตรงกับวันอาทิตย์-วันศุกร์16,50018,8001,0001,80019,40021,700
เข้าพักตรงกับวันเสาร์17,90020,9001,8003,40020,80023,800

ตั๋วเครื่องบิน+โรงแรม 3 คืน ใกช้แหล่งช้อปปิ้งชินไซบาชิ เดินเพียง 5 นาที

Hearton Hotel Shinsaibashiพักคู่ / ท่านพักเดี่ยวพักเพิ่มคู่/ท่านพักเพิ่มเดี่ยวราคารวมทัวร์เสริม โตเกียว 1 วัน
พักคู่ / ท่าน
ราคารวมทัวร์เสริม โตเกียว 1 วัน
พักเดี่ยว
เข้าพักตรงกับวันอาทิตย์-วันศุกร์18,50022,5001,4002,70021,40025,400
เข้าพักตรงกับวันเสาร์18,90022,9002,4003,40021,80025,800

เงื่อนไขการชำระเงิน

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมล์ใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสาร
และแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

  • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
  • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour