Home > Tours > ทัวร์ญี่ปุ่น > แพ็คเกจอิสระญี่ปุ่น Autumn Sagano Train Package

แพ็คเกจอิสระญี่ปุ่น Autumn Sagano Train Package

รหัสทัวร์ : T-FPSSKYOTO

Home > Tours > ทัวร์ญี่ปุ่น > แพ็คเกจอิสระญี่ปุ่น Autumn Sagano Train Package

แพ็คเกจอิสระญี่ปุ่น Autumn Sagano Train Package

รหัสทัวร์ : T-FPSSKYOTO
ญี่ปุ่น, โอซาก้า
5 วัน / 3 คืน
Japan Airlines (JL)
เริ่มเพียง 30,900 บาท
รวมภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบินแล้ว

ไฮไลท์

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-คันไซ By JL
 • โรงแรมในโอซาก้า 3 คืน
 • ทัวร์เสริมเต็มวัน ( Sagano romantic Train วัดคิโยมิสึ - ฟูชิมิ อินาริ รวมอาหารกลางวัน )
 • Kansai Thru Pass 2 วัน
 • Pocket Wifi ฟรี 5 วัน

ตารางราคา

ช่วงเวลาเดินทางผู้ใหญ่ / ห้องพักคู่
(Semi DBL / DBL)
เด็กอายุ 6 - 11 ปี
(มีเตียง)
เด็กอายุ 3 - 5 ปี
(ไม่มีเตียง)
1 ต.ค. - 20 ธ.ค.30,900.-27,900.-18,900.-
*ราคาเด็กอายุ 0-2ปี ชำระเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบิน ติดต่อสอบถามราคาได้จากพนักงานขาย

Hotel

ที่พัก 3 ดาว
เมือง
รายชื่อโรงแรม (ประเภทห้องคู่ Semi DBL / DBL )
ไม่รวมอาหารเช้า
โอซาก้า1. Hearton Hotel Shinsaibashi
2. Smile Hotel Premium Osaka Higashi- Shinsaibashi
3. Smile Hotel Premium Osaka Hommachi
4. Hillarys Hotel Osaka
5. Confort Hotel Osaka Shinsaibashi
- พักตรงเสาร์ และ อาทิตย์ ห้องคู่ ชำระเพิ่ม 500 บาท/ท่าน/คืน
- อาหารเช้าชำระเพิ่ม 400 บาท/ท่าน/วัน
- เปลี่ยนเป็นห้อง TWN และ ห้อง TPL ชำระเพิ่ม 1,000 บาท/ท่าน
- ราคาพักเพิ่มโดยประมาณ 2,000 - 3,000 บาท/ท่าน/คืน

*กรณีโรงแรมในแพ็คเกจเต็ม จะหาโรงแรมอื่น หรือเทียบเท่าให้แทน
*สนใจโรงแรมอื่นติดต่อสอบถามพนักงาน

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

หมายเหตุ:

 • แพ็จเกจนี้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
 • ราคาเด็กอารก อายุ 0-2 ปี ติดต่อสอบถามราคาจากพนักงาน
 • Pocket Wifi ฟรี 5 วัน ให้สำหรับผู้ใหญ่ และเด็กมีเตียง 2-3ท่าน / 1 เครื่อง , 4 ท่าน / 2 เครื่อง วันที่ 6 เป็นต้นไปชำระเพิ่ม 180 บาท/วัน/เครื่อง
 • ทางบริษัทไม่ได้ทำการสำรองห้องพัก หรือตั๋วเครื่องบืนล่วงหน้าแต่อย่างใด ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • หลังการสำรองที่นั่งและชำระเงินแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก และคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ** ราคาแพ็คเกจอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับวันเดินทาง ช่วงเทศกาลและวันหยุดญี่ปุ่น **

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

 1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำ ท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
 2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
 3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมลใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสารและแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

แชร์ให้เพื่อน

เริ่มเพียง 30,900 บาท
รวมภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบินแล้ว

ไฮไลท์

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-คันไซ By JL
โรงแรมในโอซาก้า 3 คืน
ทัวร์เสริมเต็มวัน ( Sagano romantic Train วัดคิโยมิสึ - ฟูชิมิ อินาริ รวมอาหารกลางวัน )
Kansai Thru Pass 2 วัน
Pocket Wifi ฟรี 5 วัน

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

ตารางราคา

ช่วงเวลาเดินทางผู้ใหญ่ / ห้องพักคู่
(Semi DBL / DBL)
เด็กอายุ 6 - 11 ปี
(มีเตียง)
เด็กอายุ 3 - 5 ปี
(ไม่มีเตียง)
1 ต.ค. - 20 ธ.ค.30,900.-27,900.-18,900.-
*ราคาเด็กอายุ 0-2ปี ชำระเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบิน ติดต่อสอบถามราคาได้จากพนักงานขาย

Hotel

ที่พัก 3 ดาว
เมือง
รายชื่อโรงแรม (ประเภทห้องคู่ Semi DBL / DBL )
ไม่รวมอาหารเช้า
โอซาก้า1. Hearton Hotel Shinsaibashi
2. Smile Hotel Premium Osaka Higashi- Shinsaibashi
3. Smile Hotel Premium Osaka Hommachi
4. Hillarys Hotel Osaka
5. Confort Hotel Osaka Shinsaibashi
- พักตรงเสาร์ และ อาทิตย์ ห้องคู่ ชำระเพิ่ม 500 บาท/ท่าน/คืน
- อาหารเช้าชำระเพิ่ม 400 บาท/ท่าน/วัน
- เปลี่ยนเป็นห้อง TWN และ ห้อง TPL ชำระเพิ่ม 1,000 บาท/ท่าน
- ราคาพักเพิ่มโดยประมาณ 2,000 - 3,000 บาท/ท่าน/คืน

*กรณีโรงแรมในแพ็คเกจเต็ม จะหาโรงแรมอื่น หรือเทียบเท่าให้แทน
*สนใจโรงแรมอื่นติดต่อสอบถามพนักงาน

เงื่อนไขการชำระเงิน

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ

 1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระค่ามัดจำ ท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน
 2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วันก่อนวันเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
 3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมลใบจองทัวร์ พร้อมติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพร้อมได้รับการยืนยันได้รับเอกสารและแจ้งรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour