H.I.S. Tours
ผู้นำด้านทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
จองทัวร์ โทร.
02-022-0933
จันทร์-ศุกร์ 09:30-20:00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดฯ 09:30-18:00 น.
>แพ็คเกจเที่ยวเอง Super Combo Munich 5 วัน 3 คืน

Home > Tours > แพ็คเกจเที่ยวเอง Super Combo Munich 5 วัน 3 คืน

แพ็คเกจเที่ยวเอง Super Combo Munich 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : COMBOMUC

Home > Tours > แพ็คเกจเที่ยวเอง Super Combo Munich 5 วัน 3 คืน

แพ็คเกจเที่ยวเอง Super Combo Munich 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : COMBOMUC
มิวนิก, เยอรมัน
5 วัน / 3 คืน
finnair
เริ่มเพียง 29,900 บาท
ราคายังไม่รวมภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบิน

ไฮไลท์

ตั๋วเครื่องบิน สายการบิน FINNAIR
โรงแรมที่พัก 3 คืน
บริการรถรับส่ง สนามบิน - โรงแรม - สนามบิน
ฟรี! ทัวร์เสริม Neuschwanstein castle 1 day
สะดวกสบายกับบริการผู้ช่วยด้านวีซ่า

ห้องพัก โรงแรม

 • Park Inn by Radisson Munich
 • Park Inn by Radisson Munich
 • Leonardo Hotel Munich City East
 • Leonardo Hotel Munich City East
 • Holiday Inn Munich-South
 • Holiday Inn Munich-South

ตารางราคา

โรงแรมที่พักราคาท่านละ(พักห้องละ2-3ท่าน)ราคาพักเดี่ยวราคาพักเพิ่ม ท่าน / คืน (พัก 2 ท่าน)
Hotel 3 Star (Easy access to station)
-Park Inn by Raddison Munich - Frankfurter Ring
-Leonardo Hotel Munich City East
-Carmen Hotel
29,90034,9001,800
Hotel 4 Star (Easy access to station)
-Regent Hotel
-Holiday Inn Munich-South
-Hotel Munich Inn Design Hotel
-Hotel Munich City
31,90037,9002,500

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

หมายเหตุ

ราคานี้รวม
 • ตั๋วเครื่ องบินไปกลับ สายการบิน Finnair (Class : Z)\
 • ที่พักย่านใจกลางเมือง 3 คืน ใกล้สถานีรถไฟ
 • ทัวร์ Neuschwanstein & Linderhof Royal Castle and Oberammergau Tour
 • รถรับส่งสนามบิน – โรงแรม (แบบส่วนตัว 1 คัน / 2 – 3 ท่าน)
 • ค่า VISA ประเทศเยอรมัน พร้อมบริการผู้ช่วยด้าน VISA
 • ประกันการเดินทาง สำหรับ VISA แผนปกติ
ราคานี้ไม่รวม
 • ภาษีสนามบินและเชื้อเพลิงน้ำมัน (ประมาณ 18,000 บาท)
 • **ราคาจะถูกคิดในวันที่ทำการยืนยันออกตั๋วเครื่ องบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่ องดื่ มที่สั่งเพิ่ม นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ทางบริษัทไม่ได้ทำการสำรองห้องพัก หรือตั๋วเคร ื่องบินล่วงหน้าแต่อย่างใด หากโรงแรมหรือตั๋วเคร องบินในแพ็กเกจเต็ม ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • ต้องสำรองล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 60 วันขึ้นไป (*หากต้องการสำรองที่นั่งล่วงหน้าน้อยกว่า กรุณาติดต่อสอบถามพนักงาน)
 • หลังจากได้รับการคอนเฟริ์มและชำระเงินแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขได้ และ ยกเลิก ขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมด
 • การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง และคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น
 • ค่าธรรมเนียมสมัคร ย นวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ หากผลวีซ่าของท่านไม่อนุมัติ ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

แชร์ให้เพื่อน

เริ่มเพียง 29,900 บาท
ราคายังไม่รวมภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบิน

ไฮไลท์

ตั๋วเครื่องบิน สายการบิน FINNAIR
โรงแรมที่พัก 3 คืน
บริการรถรับส่ง สนามบิน - โรงแรม - สนามบิน
ฟรี! ทัวร์เสริม Neuschwanstein castle 1 day
สะดวกสบายกับบริการผู้ช่วยด้านวีซ่า

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

ตารางราคา

โรงแรมที่พักราคาท่านละ(พักห้องละ2-3ท่าน)ราคาพักเดี่ยวราคาพักเพิ่ม ท่าน / คืน (พัก 2 ท่าน)
Hotel 3 Star (Easy access to station)
-Park Inn by Raddison Munich - Frankfurter Ring
-Leonardo Hotel Munich City East
-Carmen Hotel
29,90034,9001,800
Hotel 4 Star (Easy access to station)
-Regent Hotel
-Holiday Inn Munich-South
-Hotel Munich Inn Design Hotel
-Hotel Munich City
31,90037,9002,500

หมายเหตุ

ราคานี้รวม
 • ตั๋วเครื่ องบินไปกลับ สายการบิน Finnair (Class : Z)\
 • ที่พักย่านใจกลางเมือง 3 คืน ใกล้สถานีรถไฟ
 • ทัวร์ Neuschwanstein & Linderhof Royal Castle and Oberammergau Tour
 • รถรับส่งสนามบิน – โรงแรม (แบบส่วนตัว 1 คัน / 2 – 3 ท่าน)
 • ค่า VISA ประเทศเยอรมัน พร้อมบริการผู้ช่วยด้าน VISA
 • ประกันการเดินทาง สำหรับ VISA แผนปกติ
ราคานี้ไม่รวม
 • ภาษีสนามบินและเชื้อเพลิงน้ำมัน (ประมาณ 18,000 บาท)
 • **ราคาจะถูกคิดในวันที่ทำการยืนยันออกตั๋วเครื่ องบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่ องดื่ มที่สั่งเพิ่ม นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองออนไลน์
จองผ่านไลน์ @histour