H.I.S. Tours
ผู้นำด้านทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
จองทัวร์ โทร.
02-022-0933
จันทร์-ศุกร์ 09:30-20:00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดฯ 09:30-18:00 น.
>แพ็คเกจเมลเบิร์น GoGo Melbourne 6 วัน 4 คืน

Home > Tours > ทัวร์ออสเตรเลีย > แพ็คเกจเมลเบิร์น GoGo Melbourne 6 วัน 4 คืน

แพ็คเกจเมลเบิร์น GoGo Melbourne 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : PB901

Home > Tours > ทัวร์ออสเตรเลีย > แพ็คเกจเมลเบิร์น GoGo Melbourne 6 วัน 4 คืน

แพ็คเกจเมลเบิร์น GoGo Melbourne 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : PB901
เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย
6 วัน / 4 คืน
Jet Star
เริ่มเพียง 29,900 บาท
ไม่รวมค่าวีซ่า

ไฮไลท์

ตั๋วเครื่องบินสายการบินเจ็ทสตาร์ (JQ)
โรงแรม 4 คืน (รวมอาหารเช้า)

ห้องพัก โรงแรม ตัวอย่างโรงแรมที่พัก Standard 3-4 ดาว

 • Ibis Styles Kingsgate
 • Causeway Inn On The Mall
 • Causeway 353 Hotel
 • Atlantis Hotel

ตารางราคา

โรงแรมแพ็คเกจราคาเริ่มต้น/ท่าน
ห้องพักคู่
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
เด็ก 2 - 11 ปี
(มีเตียง)
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
ห้องพักเดี่ยว
Standard 3 ดาว4 คืน29,90029,90035,900
พักเพิ่ม2,0002,0003,000
Superior 4 ดาว4 คืน31,90031,90037,900
พักเพิ่ม2,5002,5004,500

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

หมายเหตุ

 • กรุณาทำการมัดจำท่านละ 2,000 บาท ทันที เพื่อทำการจองและชำระยอดเงินส่วนที่เหลือหลังจากวีซ่าได้รับการอนุมัติแล้ว กรณีวีซ่าไม่ผ่านจะทำการคืนเงินค่ามัดจำเต็มจำนวน
 • ราคาข้างต้นเป็นเพียงราคาเริ่มต้น หากต้องการทราบราคาที่แน่นอน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ระบุวันเข้าพักที่ชัดเจน เพื่อเช็คราคาและห้องว่าง
 • ทางบริษัทไม่ได้ทำการสำรองห้องพัก หรือตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าแต่อย่างใด หากโรงแรมหรือตั๋วเครื่องบินในแพ็กเกจเต็ม ทางบริษัทจะดำเนินการจัดหาโรงแรมในระดับเทียบเท่าให้ใหม่ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • หากช่วงที่เข้าพักตรงกับวันหยุดยาว หรือเทศกาลในประเทศนั้นๆอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ต้องสำรองที่พักล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันขึ้นไป
 • ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหาย หรือ เกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
 • หลังจากได้รับการคอนเฟิร์มและชำระเงินแล้ว จะไม่สามารถ เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขได้

ราคานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัดของสายการบิน Jetstar (JQ)
 • โรงแรม จำนวน 4 คืน ห้องคู่ หรือ ห้องสามคน **รวมอาหารเช้า**
 • ค่าภาษีน้ำมันและสนามบิน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม ไป- กลับ

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่าประเทศออสเตรเลีย
 • ค่าอาหาร และ การเลือกที่นั่งเพิ่มเติมบนเครื่องบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองเลย
จองผ่านไลน์ @histour

แชร์ให้เพื่อน

เริ่มเพียง 29,900 บาท
ไม่รวมค่าวีซ่า

ไฮไลท์

ตั๋วเครื่องบินสายการบินเจ็ทสตาร์ (JQ)
โรงแรม 4 คืน (รวมอาหารเช้า)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

ตารางราคา

โรงแรมแพ็คเกจราคาเริ่มต้น/ท่าน
ห้องพักคู่
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
เด็ก 2 - 11 ปี
(มีเตียง)
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
ห้องพักเดี่ยว
Standard 3 ดาว4 คืน29,90029,90035,900
พักเพิ่ม2,0002,0003,000
Superior 4 ดาว4 คืน31,90031,90037,900
พักเพิ่ม2,5002,5004,500

หมายเหตุ

 • กรุณาทำการมัดจำท่านละ 2,000 บาท ทันที เพื่อทำการจองและชำระยอดเงินส่วนที่เหลือหลังจากวีซ่าได้รับการอนุมัติแล้ว กรณีวีซ่าไม่ผ่านจะทำการคืนเงินค่ามัดจำเต็มจำนวน
 • ราคาข้างต้นเป็นเพียงราคาเริ่มต้น หากต้องการทราบราคาที่แน่นอน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ระบุวันเข้าพักที่ชัดเจน เพื่อเช็คราคาและห้องว่าง
 • ทางบริษัทไม่ได้ทำการสำรองห้องพัก หรือตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าแต่อย่างใด หากโรงแรมหรือตั๋วเครื่องบินในแพ็กเกจเต็ม ทางบริษัทจะดำเนินการจัดหาโรงแรมในระดับเทียบเท่าให้ใหม่ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • หากช่วงที่เข้าพักตรงกับวันหยุดยาว หรือเทศกาลในประเทศนั้นๆอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ต้องสำรองที่พักล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันขึ้นไป
 • ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหาย หรือ เกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
 • หลังจากได้รับการคอนเฟิร์มและชำระเงินแล้ว จะไม่สามารถ เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขได้

เงื่อนไขการชำระเงิน

การชำระเงิน โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ “H.I.S. TOURS CO., LTD”

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดต่อด้วย ทางโทรสาร 02-2646889
 • ส่งสำเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ท่านติดต่อ หรือ tha-thaisales@his-world.com
โทรจอง
จองออนไลน์
จองผ่านไลน์ @histour