จองตั๋วรถไฟไทย

บริษัท เอช.ไอ.เอส. ทัวร์ส์ จำกัด เป็นอีกหนึ่งในหลายๆ บริษัทที่ได้รับสิทธิให้เป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ และเพื่อขยายตลาดโดยสารของการรถไฟฯ เข้าไปยังแหล่งผู้ซื้อบริการที่อยู่ห่างไกลสถานีรถไฟให้มากที่สุด ที่สำคัญ บริษัท
เอช.ไอ.เอส. ทัวร์ส์ จำกัด ได้รับสิทธิในการจำหน่ายตั๋วรถไฟได้ทุกชั้น ทุกที่นั่งและทุกขบวนรถ จากสถานีต่าง ๆ ในทุกเส้นทางภายในประเทศ เช่นเดียวกับการจำหน่ายตั๋วที่สถานีรถไฟของการรถไฟไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย มีเส้นทางการให้บริการทั่วประเทศรวมระยะทางกว่า 4,000 กิโลเมตร โดยมีศูนย์กลางการเดินรถอยู่ที่กรุงเทพฯ ที่สถานีหัวลำโพง

ที่สำคัญที่สุดเมื่อผู้ใช้บริการร่วมเดินทางไปกับการรถไฟ ท่านจะได้พบเห็นวิว ทิวทัศน์ที่สวยงามตลอดเส้นทาง และหากเดินทางในช่วงเย็น ท่านจะสามารถเห็นดวงอาทิตย์ ที่ค่อยๆ ลับขอบฟ้า อันเป็นช่วงเวลาที่ท้องฟ้ามีความงดงามเป็นพิเศษ แล้วท่านจะประทับใจเมื่อเดินทางกับการรถไฟ

บริษัท เอช.ไอ.เอส ทัวร์ส์ จำกัด สาขากรุงเทพฯ เริ่มดำเนินการขายตั๋วรถไฟตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2546 โดยเปิดขายในทุกเส้นทางที่การรถไฟแห่งประเทศไทยให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นสายเหนือ สายอีสานหรือสายตะวันออกเฉียงเหนือ สายใต้ สายตะวันออก และสายแม่กลอง ในราคาเท่ากับสถานีหัวลำโพง

เราออกตั๋วรถไฟได้เอง

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วรถไฟ ของการรถไฟไทย เราสามารถออกตั๋วได้เองในทุกเส้นทางของการรถไฟ ที่เปิดให้บริการ หากท่านไม่สะดวกที่ต้องเดินทางไปซื้อตั๋วที่สถานีรถไฟ เชิญท่านมาซื้อกับเรา ได้ตั๋วแน่นอน ง่ายๆ เพียง

 เดินทางมาที่ BTS สถานีอโศก หรือ MRT สถานีสุขุมวิท จากนั้น

 เดินเท้าต่อมายังอาคาร Interchange 21 ชั้น UL แล้วท่านจะได้รับบริการที่ประทับใจ พร้อมตั๋วรถไฟที่ต้องการ

หมายเหตุ ขออภัยในความไม่สะดวก ที่ เราไม่สามารถออกตั๋วรถไฟให้ท่านผ่านทาง โทรศัพท์ หรือ อีเมล์ได้ เราสามารถออกตั๋วให้ได้ เมื่อท่านเดินทางมาซื้อและรับตั๋วกับเราที่บริษัท เท่านั้น ช่องทางดังกล่าว จัดเตรียมไว้สำหรับสอบถามข้อมูลเท่านั้น

วิธีการซื้อตั๋วรถไฟ

สำรองที่นั่ง ด้วยการเดินทางมาซื้อตั๋วที่ บริษัทเท่านั้น

โปรดทราบ ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 2553 เป็นต้นไป บริษัทคิดค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ 50 บาท ต่อตั๋ว 1 ใบ

       โดยปกติแล้ว การสำรองตั๋วรถไฟ จะต้องทำการสำรองและออกตั๋วโดยสารในทันที ไม่สามารถแจ้งความจำนงในการสำรอง (จอง) ล่วงหน้า แล้วออกตั๋วในวันหลังได้ เช่น กำหนดให้วันนี้เป็นวันที่ 1 พฤษภาคม หากท่านต้องการเดินทางในวันที่ 23 พฤษภาคม ลูกค้าสามารถเดินทางมาซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ โดยออกตั๋วโดยสารทันทีในวันที่ 1 พ.ค. และเดินทาง ในวันที่ 23 พ.ค. เช่นนี้ เป็นต้น หากท่านต้องการคืนตั๋ว หรือยกเลิกตั๋วโดยสารหลังจากออกตั๋วโดยสารไปแล้ว กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการยกเลิกตั๋วโดยสาร ได้จากตารางค่าธรรมเนียมการยกเลิกตั๋วรถไฟ

       ท่านมีความประสงค์ที่จะทำการสำรองและออกตั๋วรถไฟ โปรดติดต่อที่บริษัทฯ โดยตรง บริษัทฯ สามารถทำการตรวจสอบที่นั่งว่างผ่านทางระบบการสำรองตั๋วรถไฟ และสามารถออกตั๋วโดยสารได้ทันที (ตามกฎระเบียบและข้อบังคับของการรถไฟแห่งประเทศไทย ตั๋วรถไฟภายในประเทศไม่สามารถออกตั๋วได้ในทันทีในบางเส้นทาง)

        โทรศัพท์, Fax และ อีเมล์ เป็นเช่องทางสำหรับติดต่อสอบถามรายละเอียดเท่านั้น ลูกค้าไม่สามารถใช้ช่องทางดังกล่าว ในการออกตั๋ว และสำรองที่นั่งได้ 

* หากต้องการเดินทางไปมาเลเซีย ท่านต้องเปลี่ยนรถไฟ
ที่สถานี บัทเทอร์เวิร์ธ

ค่าธรรมเนียมการยกเลิกตั๋วรถไฟ

ระยะเวลา ค่าธรรมเนียม
ยกเลิกหลังจากออกตั๋วรถไฟไปแล้วก่อน เดินทาง 4 วัน 50%
ยกเลิก3 วัน ก่อนเดินทาง 1 วัน 75%
ยกเลิก 1 วันก่อนเดินทาง หรือไม่แสดงตัวในวันเดินทาง 100%

เส้นทางการเดินรถไฟ

การรถไฟแห่งประเทศไทยแบ่งเส้นทางการเดินรถไฟออกเป็น 5 เส้นทางหลักครอบคลุมทั่วประเทศ ดังต่อไปนี้

 •  สายใต้

  เมื่อแรกสร้างมีจุดเริ่มต้นที่สถานีธนบุรี จนถึงในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้สร้างทางแยกที่สถานีชุมทางบางซื่อ ข้ามแม่น้ำ เจ้าพระยาที่สะพานพระรามหก ไปบรรจบกับทางรถไฟสายใต้ที่สถานีชุมทางตลิ่งชัน ทางสายนี้ผ่านนครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, สงขลา, ยะลา สุดปลายทางที่สุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ทางรถไฟ สายใต้นี้มีทางแยกออกไปอีกหลายสายเริ่มจาก ที่สถานีชุมทางหนองปลาดุก(กม. 80) มีทางแยกไป สุพรรณบุรี
  (กม. 157) และน้ำตก จังหวัดกาญจนบุรี (กม.210) ที่สถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีทางแยกไปสุดทางที่ คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (กม. 678)
  ที่สถานีชุมทางทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชมีทางแยกไปสุดปลายทางที่กันตัง จังหวัดตรัง(กม.866) ที่สถานีชุมทาง- เขาชุมทองมีทางแยกไปสุดปลายทางที่นครศรีธรรมราช (กม. 832) และที่สถานีชุมทางหาดใหญ่
  (กม. 945) มีทางแยกไปบรรจบกับทางรถไฟของประเทศมาเลเซียที่ สถานีปาดังเบซาร์ (กม. 990)

 •  สายเหนือ

  แยกออกจากทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สถานีชุมทางบ้านภาชี ผ่านลพบุรี , นครสวรรค์ , พิจิตร , พิษณุโลก , อุตรดิตถ์, เด่นชัย(จังหวัดแพร่), ลำปาง, ลำพูน สุดปลายทางที่สถานีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่(กม.751) และที่สถานีชุมทางบ้านดารา มีทางแยกไปสุดปลายที่สถานีสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย (กม.457)

 •  สายตะวันออก

  เริ่มจากสถานีกรุงเทพ ผ่านฉะเชิงเทรา,ปราจีนบุรี สุดปลายทางที่อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (กม. 255) ทางช่วงนี้ ที่สถานีชุมทางคลองสิบเก้า(กม. 85) มีทางแยกไปบรรจบทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือที่สถานีชุมทางแก่งคอย(กม.168) ที่สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา(กม.61 ) มีทางแยกไปท่าเรือน้ำลึกสัตหีบ(กม.134) ซึ่งในทางช่วงนี้ ที่สถานีชุมทางศรีราชามีทางแยกไป ท่าเรือ-แหลมฉบัง (กม. 139) และสถานีชุมทางเขาชีจรรย์ มีทางแยกไปยังนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

 •  สายตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

  เริ่มจากสถานีกรุงเทพมุ่งไปทางทิศเหนือ ผ่านอยุธยา, สระบุรี, นครราชสีมา บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ และสุด ปลายทางที่อุบลราชธานี (กม.575) ที่ชุมทางถนนจิระในจังหวัดนครราชสีมา มีทางแยกไปจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี สุดปลายทาง ที่หนองคาย(กม.624) และที่สถานีแก่งคอย จังหวัดสระบุรีมีทางแยกผ่านลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี, จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ(กม.346)

 •  สายแม่กลอง

  เส้นทางนี้ไม่ได้เริ่มต้นที่สถานีกรุงเทพฯ โดยเริ่มต้นที่สถานีวงเวียนใหญ่ ไปสุดปลายทางที่มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 33 กม. ช่วงหนึ่ง และเริ่มต้นที่สถานีบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสาคร ไปสุดปลายทางที่สถานีแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 31 กม. อีกช่วงหนึ่ง

» ข้อมูลจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย

ประเภทขบวนรถโดยสาร

รถไฟของการรถไฟไทย ที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันนี้ แบ่งออกตามการใช้งาน ได้ 8 ประเภท ดังต่อไปนี้

 • 1. ขบวนรถด่วนพิเศษ (Apecial Express)
  เป็นขบวนรถที่จัดเดินระยะทางไกล หยุดสถานีสำคัญๆ เท่านั้น ปัจจุบันมี 11 ขบวน

 • 2. ขบวนรถด่วน (Express)
  เป็นขบวนรถที่จัดเดินทางระยะไกล หยุดสถานีที่สำคัญๆ เท่านั้น แต่มีการให้บริการของชนิดรถพ่วงมากกว่าขบวนพิเศษ ปัจจุบันมีบริการจำนวน 9 ขบวน

 • 3. ขบวนรถเร็ว (Rapid)
  เป็นขบวนรถที่จัดเดินระยะทางไกล แต่หยุดรับ – ส่ง ผู้โดยสารมากกว่าขบวนรถด่วน ปัจจุบันมี 18 ขบวน
 • 4.ขบวนรถธรรมดา (Ordinary)
  เป็นขบวนรถที่จัดเดินทางเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารเดินทางไปยังส่วนภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ หยุดทุกๆ สถานี ปัจจุบันมีบริการจำนวน 28 ขบวน
 • 5.ขบวนรถชานเมือง (bangkok Commuter)
  เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รัศมีไม่เกิน 150 กิโลเมตร เพื่อใช้เดินทางไปทำงาน ศึกษาเล่าเรียน และติดต่อค้าขายหยุดทุกๆ สถานี และป้ายหยุดรถ
 • 6. ขบวนรถท้องถิ่น (Rural Commuter)
  เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารระหว่างจังหวัด หยุดทุกสถานี และป้ายหยุดรถ ขบวนรถที่ให้บริการแบ่งออกเป็น สายเหนือ 4 ขบวน สายใต้ 8 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ 12 ขบวน
 • 7. ขบวนรถรวม (Mixed)
  เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารระหว่างจังหวัด หยุดทุกสถานี และป้ายหยุดรถ และมีรถสินค้าพ่วงในขบวนด้วย เพื่อรับ-ส่งสินค้า
 • 8. ขบวนรถท่องเที่ยว (Excursion)
  เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ จะหยุดรับ – ส่งผู้โดยสารเฉพาะสถานี ที่มีแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้น