เซนได
นีงะตะ
คะโกะชิมะ

เซนได (Sendai)

เมืองหลวงของจังหวัดมิยางิ เป็นเมืองหลักที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ แม้จะเป็นเมืองใหญ่และทันสมัย แต่กลมกลืนกับธรรมชาติ มีทัศนียภาพงดงาม และได้สมญานามว่า “เมืองแห่งต้นไม้” ในฤดูร้อนจะมีงานเทศกาลที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ เทศกาลทานาบาตะ ส่วนในฤดูหนาวต้นไม้จะถูกประดับประดาด้วยแสงสีจำนวนมาก ทำให้เมืองแห่งนี้ได้รับความสนใจจากทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองนี้ ได้แก่ สุสานซุยโฮเดน วัดรินโนจิ ศาลเจ้าโกโคขุ พิพิธภัณฑ์อาโอบะ สวนสัตว์ยางิยาม่า ถนนคนเดินเซ็นได ปราสาทอาโอบะ และอ่าวมัตสึชิมะ เป็นต้น

ดูเพิ่มเติม คลิ๊ก

นีงะตะ (Niigata)

จังหวัดนีงะตะเป็นจังหวัดที่ทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ มีพื้นที่ติดกับทั้งทะเลและภูเขา จึงเป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งข้าวที่ปลูกได้ที่ที่ราบนีงะตะ (Niigata Plain) อันกว้างใหญ่และน้ำใสสะอาดที่เกิดจากการละลายของหิมะ ทำให้ที่นี่เป็นแหล่งผลิตสาเกที่มีชื่อเสียง ในครั้งนี้จะขอแนะนำแหล่งท่องเที่ยวและอาหารอร่อยขึ้นชื่อของจังหวัดนีงะตะให้ได้รู้จักกัน

ดูเพิ่มเติม คลิ๊ก

คะโกะชิมะ (Kagoshima)

เป็นเมืองศูนย์กลางและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดคะโกะชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ทางทิศตะวันตกฉียงใต้ของเกาะคีวชู คะโกะชิมะมีชื่อเล่นอีกชื่อว่า “เนเปิลส์แห่งตะวันออก” ด้วยลักษณะภูมิศาสตร์ของอ่าวที่มีส่วนคล้ายกัน อากาศที่ร้อน และมีภูเขาไฟซากูราจิมะตั้งอยู่ใกล้เมือง คะโกะชิมะตั้งอยู่ในเขตอากาศร้อนชื้น ฤดูหนาวอากาศแห้ง, อบอุ่น, อากาศชื้นในฤดูใบไม้ผลิ, ฤดูฝนและหนาว, มีฝนตกชุกในช่วงเดือน มกราคม – กรกฎาคม

ดูเพิ่มเติม คลิ๊ก