ตั๋วเครื่องบินไปออสเตรเลีย

บริการจองตั๋วเครื่องบินไปออสเตรเลียราคาพิเศษ จากหลายๆ สายการบิน และในหลายจุดหมายปลายทาง ค้นหาและจองเที่ยวบิน ยืนยันการจองทันที

แอดิเลด

ตั๋วเครื่องบินเดินทางออกจาก กรุงเทพฯ (BKK) ไปกลับ แอดิเลด (ADL) ราคาประหยัด ให้บริการ Full Service
 
Singapore Airlines (SQ)
Singapore Airlines (SQ)
ราคาท่านละ 15,835.- (รวมภาษีฯ แล้ว)
แอดิเลด (ADL)
จอง 29 ต.ค. 62  ถึง  17 พ.ย. 62   เดินทาง 1 พ.ย. 62  ถึง  30 ก.ย. 63
ราคาข้างต้นคำนวณกับอัตราภาษีฯ ณ วันที่ 29 ต.ค. 62 เท่านั้น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนของภาษีฯ
จอง 29 ต.ค. 62  ถึง  17 พ.ย. 62
เดินทาง 1 พ.ย. 62  ถึง  30 ก.ย. 63
ราคาท่านละ

15,835.-

ราคารวมภาษีฯ แล้ว

Cathay Pacific (CX)
Cathay Pacific (CX)
ราคาท่านละ 20,365.- (รวมภาษีฯ แล้ว)
แอดิเลด (ADL)
จอง 23 ก.ย. 62  ถึง  16 พ.ย. 62   เดินทาง 23 ก.ย. 62  ถึง  31 มี.ค. 63

ไม่สามารถใช้เดินทางระหว่างวันที่ 11-12ต.ค.,4-8 ธ.ค., 25-30 ธ.ค., 23-28 ม.ค., 6-8 ก.พ.
.

ราคาข้างต้นคำนวณกับอัตราภาษีฯ ณ วันที่ 23 ก.ย. 62 เท่านั้น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนของภาษีฯ
จอง 23 ก.ย. 62  ถึง  16 พ.ย. 62
เดินทาง 23 ก.ย. 62  ถึง  31 มี.ค. 63

ไม่สามารถใช้เดินทางระหว่างวันที่ 11-12ต.ค.,4-8 ธ.ค., 25-30 ธ.ค., 23-28 ม.ค., 6-8 ก.พ.
.

ราคาท่านละ

20,365.-

ราคารวมภาษีฯ แล้ว

 

ดาร์วิน

ตั๋วเครื่องบินเดินทางออกจาก กรุงเทพฯ (BKK) ไปกลับ ดาร์วิน (DRW) ราคาประหยัด ให้บริการ Full Service
 
ขออภัย เส้นทางนี้ยังไม่มีตั๋วโปรโมชั่นจากสายการบิน
 
 

โกลด์ โคสต

ตั๋วเครื่องบินเดินทางออกจาก กรุงเทพฯ (BKK) ไปกลับ โกลด์ โคสต (OOL) ราคาประหยัด ให้บริการ Full Service
 
ขออภัย เส้นทางนี้ยังไม่มีตั๋วโปรโมชั่นจากสายการบิน
 
 

ควีนสแลนด์

ตั๋วเครื่องบินเดินทางออกจาก กรุงเทพฯ (BKK) ไปกลับ ควีนสแลนด์ (CNS) ราคาประหยัด ให้บริการ Full Service
 
ขออภัย เส้นทางนี้ยังไม่มีตั๋วโปรโมชั่นจากสายการบิน
 
 

ซิดนีย์

ตั๋วเครื่องบินเดินทางออกจาก กรุงเทพฯ (BKK) ไปกลับ ซิดนีย์ (SYD) ราคาประหยัด ให้บริการ Full Service
 
Singapore Airlines (SQ)
Singapore Airlines (SQ)
ราคาท่านละ 16,085.- (รวมภาษีฯ แล้ว)
ซิดนีย์ (SYD)
จอง 29 ต.ค. 62  ถึง  17 พ.ย. 62   เดินทาง 1 พ.ย. 62  ถึง  30 ก.ย. 63
ราคาข้างต้นคำนวณกับอัตราภาษีฯ ณ วันที่ 29 ต.ค. 62 เท่านั้น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนของภาษีฯ
จอง 29 ต.ค. 62  ถึง  17 พ.ย. 62
เดินทาง 1 พ.ย. 62  ถึง  30 ก.ย. 63
ราคาท่านละ

16,085.-

ราคารวมภาษีฯ แล้ว

Malaysia Airlines (MH)
Malaysia Airlines (MH)
ราคาท่านละ 19,490.- (รวมภาษีฯ แล้ว)
ซิดนีย์ (SYD)
จอง 5 พ.ย. 62  ถึง  17 พ.ย. 62   เดินทาง 5 พ.ย. 62  ถึง  31 ส.ค. 63


จองล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนออกเดินทาง.

ราคาข้างต้นคำนวณกับอัตราภาษีฯ ณ วันที่ 5 พ.ย. 62 เท่านั้น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนของภาษีฯ
จอง 5 พ.ย. 62  ถึง  17 พ.ย. 62
เดินทาง 5 พ.ย. 62  ถึง  31 ส.ค. 63


จองล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนออกเดินทาง.

ราคาท่านละ

19,490.-

ราคารวมภาษีฯ แล้ว

Cathay Pacific (CX)
Cathay Pacific (CX)
ราคาท่านละ 20,585.- (รวมภาษีฯ แล้ว)
ซิดนีย์ (SYD)
จอง 23 ก.ย. 62  ถึง  16 พ.ย. 62   เดินทาง 23 ก.ย. 62  ถึง  31 มี.ค. 63

ไม่สามารถใช้เดินทางระหว่างวันที่ 11-12ต.ค.,4-8 ธ.ค., 25-30 ธ.ค., 23-28 ม.ค., 6-8 ก.พ.
.

ราคาข้างต้นคำนวณกับอัตราภาษีฯ ณ วันที่ 23 ก.ย. 62 เท่านั้น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนของภาษีฯ
จอง 23 ก.ย. 62  ถึง  16 พ.ย. 62
เดินทาง 23 ก.ย. 62  ถึง  31 มี.ค. 63

ไม่สามารถใช้เดินทางระหว่างวันที่ 11-12ต.ค.,4-8 ธ.ค., 25-30 ธ.ค., 23-28 ม.ค., 6-8 ก.พ.
.

ราคาท่านละ

20,585.-

ราคารวมภาษีฯ แล้ว

 

เพิร์ธ

ตั๋วเครื่องบินเดินทางออกจาก กรุงเทพฯ (BKK) ไปกลับ เพิร์ธ (PER) ราคาประหยัด ให้บริการ Full Service
 
Singapore Airlines (SQ)
Singapore Airlines (SQ)
ราคาท่านละ 14,470.- (รวมภาษีฯ แล้ว)
เพิร์ธ (PER)
จอง 29 ต.ค. 62  ถึง  17 พ.ย. 62   เดินทาง 1 พ.ย. 62  ถึง  30 ก.ย. 63
ราคาข้างต้นคำนวณกับอัตราภาษีฯ ณ วันที่ 29 ต.ค. 62 เท่านั้น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนของภาษีฯ
จอง 29 ต.ค. 62  ถึง  17 พ.ย. 62
เดินทาง 1 พ.ย. 62  ถึง  30 ก.ย. 63
ราคาท่านละ

14,470.-

ราคารวมภาษีฯ แล้ว

Malaysia Airlines (MH)
Malaysia Airlines (MH)
ราคาท่านละ 15,155.- (รวมภาษีฯ แล้ว)
เพิร์ธ (PER)
จอง 5 พ.ย. 62  ถึง  17 พ.ย. 62   เดินทาง 5 พ.ย. 62  ถึง  31 ส.ค. 63


จองล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนออกเดินทาง.

ราคาข้างต้นคำนวณกับอัตราภาษีฯ ณ วันที่ 5 พ.ย. 62 เท่านั้น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนของภาษีฯ
จอง 5 พ.ย. 62  ถึง  17 พ.ย. 62
เดินทาง 5 พ.ย. 62  ถึง  31 ส.ค. 63


จองล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนออกเดินทาง.

ราคาท่านละ

15,155.-

ราคารวมภาษีฯ แล้ว

Cathay Pacific (CX)
Cathay Pacific (CX)
ราคาท่านละ 18,845.- (รวมภาษีฯ แล้ว)
เพิร์ธ (PER)
จอง 23 ก.ย. 62  ถึง  16 พ.ย. 62   เดินทาง 23 ก.ย. 62  ถึง  31 มี.ค. 63

ไม่สามารถใช้เดินทางระหว่างวันที่ 11-12ต.ค.,4-8 ธ.ค., 25-30 ธ.ค., 23-28 ม.ค., 6-8 ก.พ.
.

ราคาข้างต้นคำนวณกับอัตราภาษีฯ ณ วันที่ 23 ก.ย. 62 เท่านั้น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนของภาษีฯ
จอง 23 ก.ย. 62  ถึง  16 พ.ย. 62
เดินทาง 23 ก.ย. 62  ถึง  31 มี.ค. 63

ไม่สามารถใช้เดินทางระหว่างวันที่ 11-12ต.ค.,4-8 ธ.ค., 25-30 ธ.ค., 23-28 ม.ค., 6-8 ก.พ.
.

ราคาท่านละ

18,845.-

ราคารวมภาษีฯ แล้ว

 

เมลเบิร์น

ตั๋วเครื่องบินเดินทางออกจาก กรุงเทพฯ (BKK) ไปกลับ เมลเบิร์น (MEL) ราคาประหยัด ให้บริการ Full Service
 
Royal Brunei Airlines (BI)
Royal Brunei Airlines (BI)
ราคาท่านละ 15,505.- (รวมภาษีฯ แล้ว)
เมลเบิร์น (MEL)
จอง 4 พ.ย. 62  ถึง  29 พ.ย. 62   เดินทาง 4 พ.ย. 62  ถึง  31 พ.ค. 63
ราคาข้างต้นคำนวณกับอัตราภาษีฯ ณ วันที่ 4 พ.ย. 62 เท่านั้น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนของภาษีฯ
จอง 4 พ.ย. 62  ถึง  29 พ.ย. 62
เดินทาง 4 พ.ย. 62  ถึง  31 พ.ค. 63
ราคาท่านละ

15,505.-

ราคารวมภาษีฯ แล้ว

Singapore Airlines (SQ)
Singapore Airlines (SQ)
ราคาท่านละ 15,750.- (รวมภาษีฯ แล้ว)
เมลเบิร์น (MEL)
จอง 29 ต.ค. 62  ถึง  17 พ.ย. 62   เดินทาง 1 พ.ย. 62  ถึง  30 ก.ย. 63
ราคาข้างต้นคำนวณกับอัตราภาษีฯ ณ วันที่ 29 ต.ค. 62 เท่านั้น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนของภาษีฯ
จอง 29 ต.ค. 62  ถึง  17 พ.ย. 62
เดินทาง 1 พ.ย. 62  ถึง  30 ก.ย. 63
ราคาท่านละ

15,750.-

ราคารวมภาษีฯ แล้ว

Malaysia Airlines (MH)
Malaysia Airlines (MH)
ราคาท่านละ 19,045.- (รวมภาษีฯ แล้ว)
เมลเบิร์น (MEL)
จอง 5 พ.ย. 62  ถึง  17 พ.ย. 62   เดินทาง 5 พ.ย. 62  ถึง  31 ส.ค. 63


จองล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนออกเดินทาง.

ราคาข้างต้นคำนวณกับอัตราภาษีฯ ณ วันที่ 5 พ.ย. 62 เท่านั้น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนของภาษีฯ
จอง 5 พ.ย. 62  ถึง  17 พ.ย. 62
เดินทาง 5 พ.ย. 62  ถึง  31 ส.ค. 63


จองล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนออกเดินทาง.

ราคาท่านละ

19,045.-

ราคารวมภาษีฯ แล้ว

 

บริสเบรน

ตั๋วเครื่องบินเดินทางออกจาก กรุงเทพฯ (BKK) ไปกลับ บริสเบรน (BNE) ราคาประหยัด ให้บริการ Full Service
 
Singapore Airlines (SQ)
Singapore Airlines (SQ)
ราคาท่านละ 16,135.- (รวมภาษีฯ แล้ว)
บริสเบรน (BNE)
จอง 29 ต.ค. 62  ถึง  17 พ.ย. 62   เดินทาง 1 พ.ย. 62  ถึง  30 ก.ย. 63
ราคาข้างต้นคำนวณกับอัตราภาษีฯ ณ วันที่ 29 ต.ค. 62 เท่านั้น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนของภาษีฯ
จอง 29 ต.ค. 62  ถึง  17 พ.ย. 62
เดินทาง 1 พ.ย. 62  ถึง  30 ก.ย. 63
ราคาท่านละ

16,135.-

ราคารวมภาษีฯ แล้ว

Cathay Pacific (CX)
Cathay Pacific (CX)
ราคาท่านละ 20,715.- (รวมภาษีฯ แล้ว)
บริสเบรน (BNE)
จอง 23 ก.ย. 62  ถึง  16 พ.ย. 62   เดินทาง 23 ก.ย. 62  ถึง  31 มี.ค. 63

ไม่สามารถใช้เดินทางระหว่างวันที่ 11-12ต.ค.,4-8 ธ.ค., 25-30 ธ.ค., 23-28 ม.ค., 6-8 ก.พ.
.

ราคาข้างต้นคำนวณกับอัตราภาษีฯ ณ วันที่ 23 ก.ย. 62 เท่านั้น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนของภาษีฯ
จอง 23 ก.ย. 62  ถึง  16 พ.ย. 62
เดินทาง 23 ก.ย. 62  ถึง  31 มี.ค. 63

ไม่สามารถใช้เดินทางระหว่างวันที่ 11-12ต.ค.,4-8 ธ.ค., 25-30 ธ.ค., 23-28 ม.ค., 6-8 ก.พ.
.

ราคาท่านละ

20,715.-

ราคารวมภาษีฯ แล้ว

 
ไป-กลับ     เที่ยวเดียว


ผู้ใหญ่ (12+)
เด็ก (2-11)
ทารก (0-2)

 

เงื่อนไข
• โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองที่นั่งผ่านเคาน์เตอร์ของเอชไอเอส ทุกสาขา
• ราคาข้างต้นเป็นราคาตั๋วเครื่องบินต่อหนึ่งท่าน
• ราคาข้างต้นเป็นราคารวมภาษีสนามบินและน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว คำนวณถูกต้อง ณ วันที่ระบุ
• ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของภาษีฯ
• ตั๋วโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
• หากไม่พบตั๋วโปรโมชั่น กรุณาลองเปลี่ยนวันเดินทางเป็นวันอื่น
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Payment-Method
ช่องทางการชำระเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
หมายเหตุ ในกรณีที่วันเดินทางใกล้กันกับวันทำรายการจอง ท่านอาจจะต้องชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตเพียงช่องทางเดียว ดังนั้น ท่านจะทราบวิธีการชำระเงินในขั้นตอนการชำระเงิน

ทำไมต้องจองตั๋วเครื่องบินกับ เอช.ไอ.เอส. ทัวร์ส์
» เราเป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินที่ได้รับการแต่งตั้งและจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ
» เราก่อตั้งขึ้นโดยบริษัทท่องเที่ยวชั้นนำ ที่ 181 สาขาทั่วโลก 302 สาขาในญี่ปุ่น และอีกกว่า 25 สาขาในประเทศไทย
» เราจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทางทั่วโลก
» มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือ
» ทุกรายการจองสามารถยืนยันได้ทันที
» ภาษีเป็นข้อมูลแบบ real time ราคารวมจึงเป็นราคาล่าสุดแล้ว
» จองได้ตลอด 24 ชั่วโมง
» ชำระเงินได้หลายช่องทาง ไม่มีบัตรเครดิตก็จองตั๋วเครื่องบินกับเราได้


 
บริการจองตั๋วเครื่องบินครบวงจรทุกเส้นทาง
เอเชีย (Asia)
ไทย   ◦ ญี่ปุ่น   ◦ เวียดนาม   ◦ จีน   ◦ ไต้หวัน   ◦ สิงคโปร์   ◦ มาเลเซีย   ◦ ศรีลังกา   ◦ กัมพูชา   ◦ อินโดนีเซีย   ◦ ลาว   ◦ บรูไน   ◦ เกาหลีใต้   ◦ ฟิลิปปินส์   ◦ พม่า   ◦ เนปาล   ◦ อินเดีย   ◦ บังคลาเทศ   ◦ มัลดีฟส์   ◦ มอริเชียส   ◦ ฮ่องกง   ◦ Bhutan  
 
ยุโรป (Europe)
กรีซ   ◦ เนเธอแลนด์   ◦ ออสเตรีย   ◦ เดนมาร์ค   ◦ สวีเดน   ◦ บัลกาเรีย   ◦ สวิสเซอร์แลนด์   ◦ ฝรั่งเศส   ◦ โรมาเนีย   ◦ สาธารณรัฐเชค   ◦ เยอรมันนี   ◦ สเปน   ◦ อิตาลี   ◦ รัสเซีย   ◦ อังกฤษ   ◦ เบลเยียม   ◦ ฟินแลนด์   ◦ นอร์เวย์   ◦ สาธารณรัฐฮังการี   ◦ สาธารณรัฐไอร์แลนด์   ◦ โปรตุเกส   ◦ สาธารณรัฐโปแลนด์   ◦ เบลารุส   ◦ ยูเครน   ◦ ตูนิเซีย   ◦ เซมเบิร์ก  
 
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย (Oceania)
นิวซีแลนด์   ◦ ออสเตรเลีย  
 
อเมริกา (America)
อเมริกา   ◦ เม็กซิโก   ◦ บราซิล   ◦ อาร์เจนตินา   ◦ แคนาดา  
 
ตะวันออกกลาง (Middle East)
ซาอุดิอาระเบีย   ◦ ปากีสถาน   ◦ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์   ◦ จอร์เเดน   ◦ ตุรกี   ◦ คูเวท   ◦ ซีเรีย   ◦ อิหร่าน   ◦ อิสราเอล   ◦ กาตาร์   ◦ บาห์เรน   ◦ เลบานอน   ◦ โอมาน   ◦ ไซปรัส  
 
แอฟริกา (Africa)
เอธิโอเปีย   ◦ อูกันดา   ◦ อียีปต์   ◦ รวันด้า   ◦ สาธารณรัฐซาเอียร์   ◦ แอฟริกาใต้   ◦ ทานซาเนีย   ◦ เคนย่า   ◦ ซิมบาบเว   ◦ มาลาวี   ◦ สาธารณรัฐแซมเบีย   ◦ โมร็อกโก   ◦  
รายชื่อสายการบินทั่วโลก