ตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่น

บริการจองตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นราคาพิเศษ จากหลายๆ สายการบิน และในหลายจุดหมายปลายทาง ค้นหาและจองเที่ยวบิน ยืนยันการจองทันที

โตเกียว (นาริตะ)

ตั๋วเครื่องบินเดินทางออกจาก กรุงเทพฯ (BKK) ไปกลับ โตเกียว (นาริตะ) (NRT) ราคาประหยัด ให้บริการ Full Service
 
Vietnam Airlines (VN)
Vietnam Airlines (VN)
ราคาท่านละ 9,030.- (รวมภาษีฯ แล้ว)
โตเกียว (นาริตะ) (NRT)
จอง 4 ก.ย. 62  ถึง  30 ต.ค. 62   เดินทาง 4 ก.ย. 62  ถึง  31 มี.ค. 63
ราคาข้างต้นคำนวณกับอัตราภาษีฯ ณ วันที่ 4 ก.ย. 62 เท่านั้น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนของภาษีฯ
จอง 4 ก.ย. 62  ถึง  30 ต.ค. 62
เดินทาง 4 ก.ย. 62  ถึง  31 มี.ค. 63
ราคาท่านละ

9,030.-

ราคารวมภาษีฯ แล้ว

Philippine Airlines (PR)
Philippine Airlines (PR)
ราคาท่านละ 9,495.- (รวมภาษีฯ แล้ว)
โตเกียว (นาริตะ) (NRT)
จอง 19 ส.ค. 62  ถึง  14 ก.ย. 62   เดินทาง 1 ก.ย. 62  ถึง  31 พ.ค. 63
● ไม่สามารถเดินทางระหว่าง 8 ธ.ค. 62- 5 ม.ค. 63., 9-13 เม.ย. 63.

จองเที่ยวบินนี้ ลุ้นเที่ยวฟรี ญี่ปุ่น!! สำรองที่นั่งโทร
02-022-0929
เวลา 10:00 - 13:00 , 14:00 - 18:00 น.
.

ราคาข้างต้นคำนวณกับอัตราภาษีฯ ณ วันที่ 9 ก.ย. 62 เท่านั้น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนของภาษีฯ
จอง 19 ส.ค. 62  ถึง  14 ก.ย. 62
เดินทาง 1 ก.ย. 62  ถึง  31 พ.ค. 63
● ไม่สามารถเดินทางระหว่าง 8 ธ.ค. 62- 5 ม.ค. 63., 9-13 เม.ย. 63.

จองเที่ยวบินนี้ ลุ้นเที่ยวฟรี ญี่ปุ่น!! สำรองที่นั่งโทร
02-022-0929
เวลา 10:00 - 13:00 , 14:00 - 18:00 น.
.

ราคาท่านละ

9,495.-

ราคารวมภาษีฯ แล้ว

Air Macau (NX)
Air Macau (NX)
ราคาท่านละ 10,575.- (รวมภาษีฯ แล้ว)
โตเกียว (นาริตะ) (NRT)
จอง 22 ก.ค. 62  ถึง  29 ก.ย. 62   เดินทาง 22 ก.ค. 62  ถึง  26 ธ.ค. 62
ราคาข้างต้นคำนวณกับอัตราภาษีฯ ณ วันที่ 22 ก.ค. 62 เท่านั้น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนของภาษีฯ
จอง 22 ก.ค. 62  ถึง  29 ก.ย. 62
เดินทาง 22 ก.ค. 62  ถึง  26 ธ.ค. 62
ราคาท่านละ

10,575.-

ราคารวมภาษีฯ แล้ว

 

โตเกียว (ฮาเนดะ)

ตั๋วเครื่องบินเดินทางออกจาก กรุงเทพฯ (BKK) ไปกลับ โตเกียว (ฮาเนดะ) (HND) ราคาประหยัด ให้บริการ Full Service
 
Philippine Airlines (PR)
Philippine Airlines (PR)
ราคาท่านละ 9,510.- (รวมภาษีฯ แล้ว)
โตเกียว (ฮาเนดะ) (HND)
จอง 19 ส.ค. 62  ถึง  14 ก.ย. 62   เดินทาง 1 ก.ย. 62  ถึง  31 พ.ค. 63
● ไม่สามารถเดินทางระหว่าง 8 ธ.ค. 62- 5 ม.ค. 63., 9-13 เม.ย. 63.

จองเที่ยวบินนี้ ลุ้นเที่ยวฟรี ญี่ปุ่น!! สำรองที่นั่งโทร
02-022-0929
เวลา 10:00 - 13:00 , 14:00 - 18:00 น.
.

ราคาข้างต้นคำนวณกับอัตราภาษีฯ ณ วันที่ 9 ก.ย. 62 เท่านั้น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนของภาษีฯ
จอง 19 ส.ค. 62  ถึง  14 ก.ย. 62
เดินทาง 1 ก.ย. 62  ถึง  31 พ.ค. 63
● ไม่สามารถเดินทางระหว่าง 8 ธ.ค. 62- 5 ม.ค. 63., 9-13 เม.ย. 63.

จองเที่ยวบินนี้ ลุ้นเที่ยวฟรี ญี่ปุ่น!! สำรองที่นั่งโทร
02-022-0929
เวลา 10:00 - 13:00 , 14:00 - 18:00 น.
.

ราคาท่านละ

9,510.-

ราคารวมภาษีฯ แล้ว

Singapore Airlines (SQ)
Singapore Airlines (SQ)
ราคาท่านละ 13,265.- (รวมภาษีฯ แล้ว)
โตเกียว (ฮาเนดะ) (HND)
จอง 28 ส.ค. 62  ถึง  22 ก.ย. 62   เดินทาง 1 ก.ย. 62  ถึง  30 เม.ย. 63
ราคาข้างต้นคำนวณกับอัตราภาษีฯ ณ วันที่ 28 ส.ค. 62 เท่านั้น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนของภาษีฯ
จอง 28 ส.ค. 62  ถึง  22 ก.ย. 62
เดินทาง 1 ก.ย. 62  ถึง  30 เม.ย. 63
ราคาท่านละ

13,265.-

ราคารวมภาษีฯ แล้ว

Cathay Pacific (CX)
Cathay Pacific (CX)
ราคาท่านละ 13,470.- (รวมภาษีฯ แล้ว)
โตเกียว (ฮาเนดะ) (HND)
จอง 2 ก.ย. 62  ถึง  21 ก.ย. 62   เดินทาง 2 ก.ย. 62  ถึง  29 ก.พ. 63

ไม่สามารถใช้เดินทางระหว่างวันที่ 10-20ต.ค.,4-8 ธ.ค., 25-30 ธ.ค., 23-28 ม.ค., 6-8 ก.พ.
.

ราคาข้างต้นคำนวณกับอัตราภาษีฯ ณ วันที่ 30 ส.ค. 62 เท่านั้น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนของภาษีฯ
จอง 2 ก.ย. 62  ถึง  21 ก.ย. 62
เดินทาง 2 ก.ย. 62  ถึง  29 ก.พ. 63

ไม่สามารถใช้เดินทางระหว่างวันที่ 10-20ต.ค.,4-8 ธ.ค., 25-30 ธ.ค., 23-28 ม.ค., 6-8 ก.พ.
.

ราคาท่านละ

13,470.-

ราคารวมภาษีฯ แล้ว

 

โอซาก้า

ตั๋วเครื่องบินเดินทางออกจาก กรุงเทพฯ (BKK) ไปกลับ โอซาก้า (KIX) ราคาประหยัด ให้บริการ Full Service
 
Vietnam Airlines (VN)
Vietnam Airlines (VN)
ราคาท่านละ 9,150.- (รวมภาษีฯ แล้ว)
โอซาก้า (KIX)
จอง 4 ก.ย. 62  ถึง  30 ต.ค. 62   เดินทาง 4 ก.ย. 62  ถึง  31 มี.ค. 63
ราคาข้างต้นคำนวณกับอัตราภาษีฯ ณ วันที่ 4 ก.ย. 62 เท่านั้น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนของภาษีฯ
จอง 4 ก.ย. 62  ถึง  30 ต.ค. 62
เดินทาง 4 ก.ย. 62  ถึง  31 มี.ค. 63
ราคาท่านละ

9,150.-

ราคารวมภาษีฯ แล้ว

Philippine Airlines (PR)
Philippine Airlines (PR)
ราคาท่านละ 9,635.- (รวมภาษีฯ แล้ว)
โอซาก้า (KIX)
จอง 19 ส.ค. 62  ถึง  14 ก.ย. 62   เดินทาง 1 ก.ย. 62  ถึง  31 พ.ค. 63
● ไม่สามารถเดินทางระหว่าง 8 ธ.ค. 62- 5 ม.ค. 63., 9-13 เม.ย. 63.

จองเที่ยวบินนี้ ลุ้นเที่ยวฟรี ญี่ปุ่น!! สำรองที่นั่งโทร
02-022-0929
เวลา 10:00 - 13:00 , 14:00 - 18:00 น.
.

ราคาข้างต้นคำนวณกับอัตราภาษีฯ ณ วันที่ 9 ก.ย. 62 เท่านั้น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนของภาษีฯ
จอง 19 ส.ค. 62  ถึง  14 ก.ย. 62
เดินทาง 1 ก.ย. 62  ถึง  31 พ.ค. 63
● ไม่สามารถเดินทางระหว่าง 8 ธ.ค. 62- 5 ม.ค. 63., 9-13 เม.ย. 63.

จองเที่ยวบินนี้ ลุ้นเที่ยวฟรี ญี่ปุ่น!! สำรองที่นั่งโทร
02-022-0929
เวลา 10:00 - 13:00 , 14:00 - 18:00 น.
.

ราคาท่านละ

9,635.-

ราคารวมภาษีฯ แล้ว

Air Macau (NX)
Air Macau (NX)
ราคาท่านละ 10,695.- (รวมภาษีฯ แล้ว)
โอซาก้า (KIX)
จอง 22 ก.ค. 62  ถึง  29 ก.ย. 62   เดินทาง 22 ก.ค. 62  ถึง  26 ธ.ค. 62
ราคาข้างต้นคำนวณกับอัตราภาษีฯ ณ วันที่ 22 ก.ค. 62 เท่านั้น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนของภาษีฯ
จอง 22 ก.ค. 62  ถึง  29 ก.ย. 62
เดินทาง 22 ก.ค. 62  ถึง  26 ธ.ค. 62
ราคาท่านละ

10,695.-

ราคารวมภาษีฯ แล้ว

 

นาโกย่า

ตั๋วเครื่องบินเดินทางออกจาก กรุงเทพฯ (BKK) ไปกลับ นาโกย่า (NGO) ราคาประหยัด ให้บริการ Full Service
 
Vietnam Airlines (VN)
Vietnam Airlines (VN)
ราคาท่านละ 9,115.- (รวมภาษีฯ แล้ว)
นาโกย่า (NGO)
จอง 4 ก.ย. 62  ถึง  30 ต.ค. 62   เดินทาง 4 ก.ย. 62  ถึง  31 มี.ค. 63
ราคาข้างต้นคำนวณกับอัตราภาษีฯ ณ วันที่ 4 ก.ย. 62 เท่านั้น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนของภาษีฯ
จอง 4 ก.ย. 62  ถึง  30 ต.ค. 62
เดินทาง 4 ก.ย. 62  ถึง  31 มี.ค. 63
ราคาท่านละ

9,115.-

ราคารวมภาษีฯ แล้ว

Philippine Airlines (PR)
Philippine Airlines (PR)
ราคาท่านละ 9,580.- (รวมภาษีฯ แล้ว)
นาโกย่า (NGO)
จอง 19 ส.ค. 62  ถึง  14 ก.ย. 62   เดินทาง 1 ก.ย. 62  ถึง  31 พ.ค. 63
● ไม่สามารถเดินทางระหว่าง 8 ธ.ค. 62- 5 ม.ค. 63., 9-13 เม.ย. 63.

จองเที่ยวบินนี้ ลุ้นเที่ยวฟรี ญี่ปุ่น!! สำรองที่นั่งโทร
02-022-0929
เวลา 10:00 - 13:00 , 14:00 - 18:00 น.
.

ราคาข้างต้นคำนวณกับอัตราภาษีฯ ณ วันที่ 9 ก.ย. 62 เท่านั้น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนของภาษีฯ
จอง 19 ส.ค. 62  ถึง  14 ก.ย. 62
เดินทาง 1 ก.ย. 62  ถึง  31 พ.ค. 63
● ไม่สามารถเดินทางระหว่าง 8 ธ.ค. 62- 5 ม.ค. 63., 9-13 เม.ย. 63.

จองเที่ยวบินนี้ ลุ้นเที่ยวฟรี ญี่ปุ่น!! สำรองที่นั่งโทร
02-022-0929
เวลา 10:00 - 13:00 , 14:00 - 18:00 น.
.

ราคาท่านละ

9,580.-

ราคารวมภาษีฯ แล้ว

Singapore Airlines (SQ)
Singapore Airlines (SQ)
ราคาท่านละ 11,810.- (รวมภาษีฯ แล้ว)
นาโกย่า (NGO)
จอง 28 ส.ค. 62  ถึง  22 ก.ย. 62   เดินทาง 1 ก.ย. 62  ถึง  30 เม.ย. 63
ราคาข้างต้นคำนวณกับอัตราภาษีฯ ณ วันที่ 28 ส.ค. 62 เท่านั้น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนของภาษีฯ
จอง 28 ส.ค. 62  ถึง  22 ก.ย. 62
เดินทาง 1 ก.ย. 62  ถึง  30 เม.ย. 63
ราคาท่านละ

11,810.-

ราคารวมภาษีฯ แล้ว

 

ฟุกุโอกะ

ตั๋วเครื่องบินเดินทางออกจาก กรุงเทพฯ (BKK) ไปกลับ ฟุกุโอกะ (FUK) ราคาประหยัด ให้บริการ Full Service
 
Vietnam Airlines (VN)
Vietnam Airlines (VN)
ราคาท่านละ 8,550.- (รวมภาษีฯ แล้ว)
ฟุกุโอกะ (FUK)
จอง 4 ก.ย. 62  ถึง  30 ต.ค. 62   เดินทาง 4 ก.ย. 62  ถึง  31 มี.ค. 63
ราคาข้างต้นคำนวณกับอัตราภาษีฯ ณ วันที่ 4 ก.ย. 62 เท่านั้น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนของภาษีฯ
จอง 4 ก.ย. 62  ถึง  30 ต.ค. 62
เดินทาง 4 ก.ย. 62  ถึง  31 มี.ค. 63
ราคาท่านละ

8,550.-

ราคารวมภาษีฯ แล้ว

Philippine Airlines (PR)
Philippine Airlines (PR)
ราคาท่านละ 9,015.- (รวมภาษีฯ แล้ว)
ฟุกุโอกะ (FUK)
จอง 19 ส.ค. 62  ถึง  14 ก.ย. 62   เดินทาง 1 ก.ย. 62  ถึง  31 พ.ค. 63
● ไม่สามารถเดินทางระหว่าง 8 ธ.ค. 62- 5 ม.ค. 63., 9-13 เม.ย. 63.

จองเที่ยวบินนี้ ลุ้นเที่ยวฟรี ญี่ปุ่น!! สำรองที่นั่งโทร
02-022-0929
เวลา 10:00 - 13:00 , 14:00 - 18:00 น.
.

ราคาข้างต้นคำนวณกับอัตราภาษีฯ ณ วันที่ 9 ก.ย. 62 เท่านั้น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนของภาษีฯ
จอง 19 ส.ค. 62  ถึง  14 ก.ย. 62
เดินทาง 1 ก.ย. 62  ถึง  31 พ.ค. 63
● ไม่สามารถเดินทางระหว่าง 8 ธ.ค. 62- 5 ม.ค. 63., 9-13 เม.ย. 63.

จองเที่ยวบินนี้ ลุ้นเที่ยวฟรี ญี่ปุ่น!! สำรองที่นั่งโทร
02-022-0929
เวลา 10:00 - 13:00 , 14:00 - 18:00 น.
.

ราคาท่านละ

9,015.-

ราคารวมภาษีฯ แล้ว

Air Macau (NX)
Air Macau (NX)
ราคาท่านละ 10,100.- (รวมภาษีฯ แล้ว)
ฟุกุโอกะ (FUK)
จอง 22 ก.ค. 62  ถึง  29 ก.ย. 62   เดินทาง 22 ก.ค. 62  ถึง  26 ธ.ค. 62
ราคาข้างต้นคำนวณกับอัตราภาษีฯ ณ วันที่ 22 ก.ค. 62 เท่านั้น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนของภาษีฯ
จอง 22 ก.ค. 62  ถึง  29 ก.ย. 62
เดินทาง 22 ก.ค. 62  ถึง  26 ธ.ค. 62
ราคาท่านละ

10,100.-

ราคารวมภาษีฯ แล้ว

 

ฮอกไกโด (ซัปโปโร)

ตั๋วเครื่องบินเดินทางออกจาก กรุงเทพฯ (BKK) ไปกลับ ฮอกไกโด (ซัปโปโร) (CTS) ราคาประหยัด ให้บริการ Full Service
 
Philippine Airlines (PR)
Philippine Airlines (PR)
ราคาท่านละ 12,295.- (รวมภาษีฯ แล้ว)
ฮอกไกโด (ซัปโปโร) (CTS)
จอง 19 ส.ค. 62  ถึง  14 ก.ย. 62   เดินทาง 1 ก.ย. 62  ถึง  31 พ.ค. 63
● ไม่สามารถเดินทางระหว่าง 8 ธ.ค. 62- 5 ม.ค. 63., 9-13 เม.ย. 63.

จองเที่ยวบินนี้ ลุ้นเที่ยวฟรี ญี่ปุ่น!! สำรองที่นั่งโทร
02-022-0929
เวลา 10:00 - 13:00 , 14:00 - 18:00 น.
.

ราคาข้างต้นคำนวณกับอัตราภาษีฯ ณ วันที่ 9 ก.ย. 62 เท่านั้น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนของภาษีฯ
จอง 19 ส.ค. 62  ถึง  14 ก.ย. 62
เดินทาง 1 ก.ย. 62  ถึง  31 พ.ค. 63
● ไม่สามารถเดินทางระหว่าง 8 ธ.ค. 62- 5 ม.ค. 63., 9-13 เม.ย. 63.

จองเที่ยวบินนี้ ลุ้นเที่ยวฟรี ญี่ปุ่น!! สำรองที่นั่งโทร
02-022-0929
เวลา 10:00 - 13:00 , 14:00 - 18:00 น.
.

ราคาท่านละ

12,295.-

ราคารวมภาษีฯ แล้ว

Hong Kong Airlines (HX)
Hong Kong Airlines (HX)
ราคาท่านละ 14,020.- (รวมภาษีฯ แล้ว)
ฮอกไกโด (ซัปโปโร) (CTS)
จอง 1 ส.ค. 62  ถึง  29 ก.ย. 62   เดินทาง 1 ส.ค. 62  ถึง  24 ธ.ค. 62
ไม่สามารถใช้เดินทางระหว่างวันที่ 10-20 ต.ค., 4-8 ธ.ค..
ราคาข้างต้นคำนวณกับอัตราภาษีฯ ณ วันที่ 31 ก.ค. 62 เท่านั้น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนของภาษีฯ
จอง 1 ส.ค. 62  ถึง  29 ก.ย. 62
เดินทาง 1 ส.ค. 62  ถึง  24 ธ.ค. 62
ไม่สามารถใช้เดินทางระหว่างวันที่ 10-20 ต.ค., 4-8 ธ.ค..
ราคาท่านละ

14,020.-

ราคารวมภาษีฯ แล้ว

China Airlines (CI)
China Airlines (CI)
ราคาท่านละ 14,860.- (รวมภาษีฯ แล้ว)
ฮอกไกโด (ซัปโปโร) (CTS)
จอง 22 ส.ค. 62  ถึง  30 ก.ย. 62   เดินทาง 22 ส.ค. 62  ถึง  31 มี.ค. 63
เดินทางระหว่าง 27-29 ธ.ค. มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 5,000 บาท.
ราคาข้างต้นคำนวณกับอัตราภาษีฯ ณ วันที่ 23 ส.ค. 62 เท่านั้น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนของภาษีฯ
จอง 22 ส.ค. 62  ถึง  30 ก.ย. 62
เดินทาง 22 ส.ค. 62  ถึง  31 มี.ค. 63
เดินทางระหว่าง 27-29 ธ.ค. มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 5,000 บาท.
ราคาท่านละ

14,860.-

ราคารวมภาษีฯ แล้ว

 

โอกินาวา

ตั๋วเครื่องบินเดินทางออกจาก กรุงเทพฯ (BKK) ไปกลับ โอกินาวา (OKA) ราคาประหยัด ให้บริการ Full Service
 
Cathay Pacific (CX)
Cathay Pacific (CX)
ราคาท่านละ 12,980.- (รวมภาษีฯ แล้ว)
โอกินาวา (OKA)
จอง 2 ก.ย. 62  ถึง  21 ก.ย. 62   เดินทาง 2 ก.ย. 62  ถึง  29 ก.พ. 63

ไม่สามารถใช้เดินทางระหว่างวันที่ 10-20ต.ค.,4-8 ธ.ค., 25-30 ธ.ค., 23-28 ม.ค., 6-8 ก.พ.
.

ราคาข้างต้นคำนวณกับอัตราภาษีฯ ณ วันที่ 30 ส.ค. 62 เท่านั้น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนของภาษีฯ
จอง 2 ก.ย. 62  ถึง  21 ก.ย. 62
เดินทาง 2 ก.ย. 62  ถึง  29 ก.พ. 63

ไม่สามารถใช้เดินทางระหว่างวันที่ 10-20ต.ค.,4-8 ธ.ค., 25-30 ธ.ค., 23-28 ม.ค., 6-8 ก.พ.
.

ราคาท่านละ

12,980.-

ราคารวมภาษีฯ แล้ว

China Airlines (CI)
China Airlines (CI)
ราคาท่านละ 14,850.- (รวมภาษีฯ แล้ว)
โอกินาวา (OKA)
จอง 22 ส.ค. 62  ถึง  30 ก.ย. 62   เดินทาง 22 ส.ค. 62  ถึง  31 มี.ค. 63
เดินทางระหว่าง 27-29 ธ.ค. มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 5,000 บาท.
ราคาข้างต้นคำนวณกับอัตราภาษีฯ ณ วันที่ 23 ส.ค. 62 เท่านั้น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนของภาษีฯ
จอง 22 ส.ค. 62  ถึง  30 ก.ย. 62
เดินทาง 22 ส.ค. 62  ถึง  31 มี.ค. 63
เดินทางระหว่าง 27-29 ธ.ค. มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 5,000 บาท.
ราคาท่านละ

14,850.-

ราคารวมภาษีฯ แล้ว

 

ฮิโรชิมา

ตั๋วเครื่องบินเดินทางออกจาก กรุงเทพฯ (BKK) ไปกลับ ฮิโรชิมา (HIJ) ราคาประหยัด ให้บริการ Full Service
 
China Airlines (CI)
China Airlines (CI)
ราคาท่านละ 14,555.- (รวมภาษีฯ แล้ว)
ฮิโรชิมา (HIJ)
จอง 22 ส.ค. 62  ถึง  30 ก.ย. 62   เดินทาง 22 ส.ค. 62  ถึง  31 มี.ค. 63
เดินทางระหว่าง 27-29 ธ.ค. มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 5,000 บาท.
ราคาข้างต้นคำนวณกับอัตราภาษีฯ ณ วันที่ 23 ส.ค. 62 เท่านั้น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนของภาษีฯ
จอง 22 ส.ค. 62  ถึง  30 ก.ย. 62
เดินทาง 22 ส.ค. 62  ถึง  31 มี.ค. 63
เดินทางระหว่าง 27-29 ธ.ค. มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 5,000 บาท.
ราคาท่านละ

14,555.-

ราคารวมภาษีฯ แล้ว

 

เซนได

ตั๋วเครื่องบินเดินทางออกจาก กรุงเทพฯ (BKK) ไปกลับ เซนได (SDJ) ราคาประหยัด ให้บริการ Full Service
 
ขออภัย เส้นทางนี้ยังไม่มีตั๋วโปรโมชั่นจากสายการบิน
 
 
ไป-กลับ     เที่ยวเดียว


ผู้ใหญ่ (12+)
เด็ก (2-11)
ทารก (0-2)

 

เงื่อนไข
• โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสำรองที่นั่งผ่านเคาน์เตอร์ของเอชไอเอส ทุกสาขา
• ราคาข้างต้นเป็นราคาตั๋วเครื่องบินต่อหนึ่งท่าน
• ราคาข้างต้นเป็นราคารวมภาษีสนามบินและน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว คำนวณถูกต้อง ณ วันที่ระบุ
• ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของภาษีฯ
• ตั๋วโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
• หากไม่พบตั๋วโปรโมชั่น กรุณาลองเปลี่ยนวันเดินทางเป็นวันอื่น
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Payment-Method
ช่องทางการชำระเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
หมายเหตุ ในกรณีที่วันเดินทางใกล้กันกับวันทำรายการจอง ท่านอาจจะต้องชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตเพียงช่องทางเดียว ดังนั้น ท่านจะทราบวิธีการชำระเงินในขั้นตอนการชำระเงิน

ทำไมต้องจองตั๋วเครื่องบินกับ เอช.ไอ.เอส. ทัวร์ส์
» เราเป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินที่ได้รับการแต่งตั้งและจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ
» เราก่อตั้งขึ้นโดยบริษัทท่องเที่ยวชั้นนำ ที่ 181 สาขาทั่วโลก 302 สาขาในญี่ปุ่น และอีกกว่า 25 สาขาในประเทศไทย
» เราจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทางทั่วโลก
» มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือ
» ทุกรายการจองสามารถยืนยันได้ทันที
» ภาษีเป็นข้อมูลแบบ real time ราคารวมจึงเป็นราคาล่าสุดแล้ว
» จองได้ตลอด 24 ชั่วโมง
» ชำระเงินได้หลายช่องทาง ไม่มีบัตรเครดิตก็จองตั๋วเครื่องบินกับเราได้


 
บริการจองตั๋วเครื่องบินครบวงจรทุกเส้นทาง
เอเชีย (Asia)
ไทย   ◦ ญี่ปุ่น   ◦ เวียดนาม   ◦ จีน   ◦ ไต้หวัน   ◦ สิงคโปร์   ◦ มาเลเซีย   ◦ ศรีลังกา   ◦ กัมพูชา   ◦ อินโดนีเซีย   ◦ ลาว   ◦ บรูไน   ◦ เกาหลีใต้   ◦ ฟิลิปปินส์   ◦ พม่า   ◦ เนปาล   ◦ อินเดีย   ◦ บังคลาเทศ   ◦ มัลดีฟส์   ◦ มอริเชียส   ◦ ฮ่องกง   ◦ Bhutan  
 
ยุโรป (Europe)
กรีซ   ◦ เนเธอแลนด์   ◦ ออสเตรีย   ◦ เดนมาร์ค   ◦ สวีเดน   ◦ บัลกาเรีย   ◦ สวิสเซอร์แลนด์   ◦ ฝรั่งเศส   ◦ โรมาเนีย   ◦ สาธารณรัฐเชค   ◦ เยอรมันนี   ◦ สเปน   ◦ อิตาลี   ◦ รัสเซีย   ◦ อังกฤษ   ◦ เบลเยียม   ◦ ฟินแลนด์   ◦ นอร์เวย์   ◦ สาธารณรัฐฮังการี   ◦ สาธารณรัฐไอร์แลนด์   ◦ โปรตุเกส   ◦ สาธารณรัฐโปแลนด์   ◦ เบลารุส   ◦ ยูเครน   ◦ ตูนิเซีย   ◦ เซมเบิร์ก  
 
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย (Oceania)
นิวซีแลนด์   ◦ ออสเตรเลีย  
 
อเมริกา (America)
อเมริกา   ◦ เม็กซิโก   ◦ บราซิล   ◦ อาร์เจนตินา   ◦ แคนาดา  
 
ตะวันออกกลาง (Middle East)
ซาอุดิอาระเบีย   ◦ ปากีสถาน   ◦ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์   ◦ จอร์เเดน   ◦ ตุรกี   ◦ คูเวท   ◦ ซีเรีย   ◦ อิหร่าน   ◦ อิสราเอล   ◦ กาตาร์   ◦ บาห์เรน   ◦ เลบานอน   ◦ โอมาน   ◦ ไซปรัส  
 
แอฟริกา (Africa)
เอธิโอเปีย   ◦ อูกันดา   ◦ อียีปต์   ◦ รวันด้า   ◦ สาธารณรัฐซาเอียร์   ◦ แอฟริกาใต้   ◦ ทานซาเนีย   ◦ เคนย่า   ◦ ซิมบาบเว   ◦ มาลาวี   ◦ สาธารณรัฐแซมเบีย   ◦ โมร็อกโก   ◦  
รายชื่อสายการบินทั่วโลก