เกี่ยวกับบริษัทฯ?
บริษัท เอช.ไอ.เอส. ทัวร์ส์ จำกัด จำกัด สาขากรุงเทพฯ ก่อตั้งขึ้นที่กรุงเทพฯ เมื่อเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2540 ในฐานะเป็นสาขาของ บริษัท เอช.ไอ.เอส. ทัวร์ส์ จำกัด ซึ่งเป็น 1 ในบริษัททัวร์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น หลังจากเปิดดำเนินกิจการ บริษัทฯ ได้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวชาติต่าง ๆ รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทย

บริษัท เอช.ไอ.เอส. ทัวร์ส์ จำกัด ในประเทศไทย มีทั้งหมด 5 สาขา ประกอบด้วย กรุงเพทฯ, พัทยา, ศรีราชา, เชียงใหม่ และภูเก็ต สำหรับสาขากรุงเทพฯ มี 2 สำนักงาน ดังนี้
1. H.I.S. Travel Wonderland Bangkok (บริการทัวร์ญี่ปุ่น ตั๋วเครื่องบิน JR Pass และอื่นๆ) สำนักงานตั้งอยู่อาคาร Interchange 21 ชั้น UL ถนนสุขุมวิท คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-264-6899
2. Inbound ที่อยู่สำนักงาน เลขที่ 246 อาคารไทม์ส์สแควร์ ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ซึ่งอยู่ใกล้กับ BTS สถานีอโศก และ รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสุขุมวิท โทร 02-264-6899

ดูสาขาทั้งหมดของ H.I.S.Tours ในประเทศไทย

1. H.I.S. Travel Wonderland Bangkok เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.30 – 18.00 น.
2. Inbound Section เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.30 น.
ทั้งสองสำนักงาน เปิดทำการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
บริษัทฯ ให้บริการในด้านการจองที่พักและโรงแรมต่าง ๆ โปรแกรมทัวร ์และจัดการท่องเที่ยว แพคเกจทัวร์ต่างประเทศ ตั๋วเครื่องบินทั้งในและต่างประเทศ ทัวร์ Option ต่าง ๆ รวมถึงตั๋วรถไฟภายในประเทศไทย ยกเว้น สาขาภูเก็ต ซึ่งขายเฉพาะ ทัวร์ Option เท่านั้น

เราคือบริษัททัวร์ชั้นนำ ที่มาสาครอบคลุมทั่วโลก ซึ่งเปิดโอกาสให้ท่านที่สนใจร่วมงานกับเรา ติดต่อสมัครงานได้ที่ คลิกที่นี่

[จองตั๋วที่ออฟฟิต] ลูกค้าสามารถทำการจองตั๋วและชำระเงินค่าตั๋วเครื่องบินในภายหลังได้ หากวันเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเส้นทางและสายการบิน

[จองตั๋วผ่านทางโทรศัพท์] ลูกค้าจะต้องชำระค่าตั๋วและออกตั๋วเครื่องบินทันที หากวันเดินทางน้อยกว่า 7 วัน

[จองผ่านทางอีเมล์ หรือทางแฟกซ์] โปรดกรอกข้อมูลตามด้านล่างในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองตั๋วเคริ่องบินผ่านทางอีเมล์ หรือทางแฟกซ์
* ชื่อและนามสกุลของผู้โดยสารตามปรากฎในหนังสือเดินทาง
* วันที่ต้องการเดินทาง
* สายการบิน
* วัน เดือน ปีเกิดของผู้โดยสาร (ในกรณีที่มีเด็กเดินทางด้วย)
* หมายเลขที่นั่งที่ต้องการ

[ชำระเงินที่บริษัท]
1. ชำระเงินสด
ลูกค้าสามารถชำระเป็นเงินสกุล ไทยบาท USD และ JPY (หากลูกค้าชำระเป็นเงิน USD หรือ JPY เงินทอนจะถูกแปลงเป็นเงินไทยบาท)

2. ชำระด้วยบัตรเครดิต (VISA, MASTER, JCB, AMEX, และ Diners Club)
(โปรดตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมกับเจ้าหน้าที่)

[ชำระด้วยวิธีอื่น ๆ]

1. โอนเงินผ่านธนาคาร (ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน)
หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปการโอนเงินทางอีเมล์หรือทางแฟกซ์

< การใช้ใบแจ้งการโอนเงิน >
กรุณาดาวน์โหลดใบแจ้งการโอนเงินสำหรับ H.I.S. ที่นี่ กรุณากรอกข้อมูลและนำไปให้กับ “ธนาคารกสิกรไทย” “ธนาคารกรุงเทพ” หรือ “ธนาคารไทยพาณิชย์”
< การโอนผ่านเครื่อง ATM >
หากคุณมีบัญชีของ “ธนาคารกสิกรไทย” “ธนาคารกรุงเทพ” หรือ “ธนาคารไทยพาณิชย์” คุณสามารถจ่ายผ่านเครื่อง ATM ได้โดยทำตามขั้นตอนดังนี้
1) เลือก “บัญชีกระแสรายวัน”
2) ใส่หมายเลขรหัสของ H.I.S. ดังนี้
3) ใส่หมายเลขของลูกค้า (เจ้าหน้าที่จะให้หมายเลข 6 หลัก หลังจากที่ยืนยันการจอง)
(ขั้นตอนการใช้ ATM กรุณาดูที่ลิงก์ SCB , Bangkok BankK-Bank)

2. ชำระด้วยบัตรเครดิต หลังจากได้รับการสั่งจองทางเมล์
บริษัทรับเฉพาะ VISA, MASTER, และ JCB (โปรดตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมกับเจ้าหน้าที่) หากทำการสั่งจองทางเมล์ กรุณากรอกข้อมูลต่าง ๆ ของท่าน เซ็นชื่อลงในแบบฟอร์ม และโปรดส่งกลับคืนบริษัทฯ ทางแฟกซ์

3. ชำระด้วยเช็คธนาคาร
• โปรดเตรียมเช็คธนาคารพร้อมกับระบุวันชำระเงินให้ชัดเจน
หมายเหตุ การอนุมัติจากธนาคาร อาจจะใช้เวลาทำการหลายวัน ดังนั้น การชำระด้วยเช็คธนาคารไม่สามารถกระทำได้ หากวันเดินทางน้อยกว่า 7 วัน หรือเดินทางในวันนั้น

4. ชำระกับเจ้าหน้าที่ส่งตั๋วเครื่องบิน
เจ้าหน้าที่สามารถส่งตั๋วเครื่องบินให้กับลูกค้าเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ เท่านั้น (ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะส่งได้ภายในวันเดียวกัน)และเวลาในการจัดส่งตั๋วอยู่ในระหว่าง เวลา 09.30 ถึงเวลา 17.30 ของแต่ละวัน ลูกค้าสามารถชำระเป็นสกุลเงิน ไทยบาท USD และ JPY (กรุณาแจ้งพนักงานให้ทราบล่วงหน้าหากท่านต้องการชำระเงินเป็นสกุลเงิน USD และ JPY)
หากต้องการยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงการจอง ทางบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินคืนได้สำหรับตั๋วราคาพิเศษ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมระหว่างทำการจองตั๋วเครื่องบิน
ค่าธรรมเนียมในการยกเลิกการเดินทาง (ต่อหนึ่งท่าน)

กรุณาทำหนังสือการยกเลิกการเดินทางไปยังสาขาที่ซื้อตั๋ว. หนังสือ การยกเลิกการเดินทางดังกล่าว จะต้องทำตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้เท่านั้น และจะต้องทำภายในกำหนดระยะเวลาก่อนการเดินทางที่กำหนดไว้ในตั๋วเครื่องบิน ของแต่ละสายการบิน หนังสือการยกเลิกดังกล่าวอาจจะทำกับสายการบินเลยก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งบริษัท ค่าธรรมเนียมการยกเลิกจะถูกเรียกเก็บเต็มจำนวน ในกรณีที่ค่าตั๋วโดยสารน้อยกว่าค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ในตาราง กรุณาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับเงื่อนไข หรือสิ่งที่ต้องกระทำ ของแต่ละประเทศที่จะต้องเดินทางไป และเดินทางกลับ ในกรณีที่เราต้องชำระเงินคืน ลูกค้าจะได้รับเงินคืนในจำนวนที่หักออกจากค่าธรรมเนียมการยกเลิกแล้ว ลูกค้าสามารถรับเงินคืนได้โดยการเข้ามารับเองที่บริษัท หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรณีที่ลูกค้า เข้ามารับเงินคืนที่บริษัท ทางบริษัทจะชำระให้แก่บุคคลที่มีชื่อระบุในตั๋วเครื่องบินเท่านั้น (กรุณานำตั๋วเครื่องบินที่ยังไม่ได้ใช้ และใบเสร็จรับเงินมาด้วย)> การคิดค่าปรับขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ลูกค้าแจ้งยกเลิกการเดินทาง ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคืนเงินให้กับลูกค้า ข้อกำหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขของการคืนเงิน หลังจากออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หลังจากออกตั๋วไปแล้ว : ตั๋วบางชนิดไม่สามารถคืนเงินให้ได้ ค่าธรรมเนียมของการยกเลิกตั๋วเครื่องบิน (ในกรณีอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ตามตารางด้านบน คิดค่าปรับเมื่อมีระบุในเอกสารการยกเลิกตั๋วเครื่องบิน) จำนวนเงินที่จะได้รับคืนนั้น ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาร่วมกับสายการบิน (*ขั้นตอนการพิจารณาของสายการบินอาจใช้เวลาตั้งแต่ 3 ถึง 6 เดือน ขึ้นอยู่กับแต่ละสายการบิน)

* การเปลี่ยนแปลงตั๋วเครื่องบินที่ผ่านการพิจารณาแล้ว เราจะยกเลิก flight เดิม และจะจอง flight ใหม่ให้ การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขตัวสะกดต่างๆ หรือการเปลี่ยนชื่อของผู้เดินทาง หรือกรณีที่ยังไม่สามารถยืนยันตั๋วเครื่องบินได้ เช่น หลังจากขอเปลี่ยน flight แล้ว แต่ต้องรอการยืนยันจาก flight ใหม่ว่ามีที่ว่างหรือไม่
ลูกค้าต้องทำการยืนยันการเดินทางอีกครั้งหรือไม่ ?
หากมีการร้องขอจากทางสายการบินในการยืนยันการเดินทาง ลูกค้าโปรดดำเนินการด้วยตัวท่านเอง
หากจองตั๋วเดินทางโดยไม่ได้ระบุวันเดินทางกลับ ลูกค้าจะเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกลับอย่างไรหลังจากออกตั๋วเครื่องบินแล้ว?
โปรดติดต่อกับสายการบินนั้น ๆ โดยตรง เพื่อทำการเปลี่ยนแปลง และระบุวันเดินทางกลับของท่าน
กำหนะระยะเวลาในการออกตั๋วเครื่องบิน
ตามปกติแล้ว ลูกค้าจะต้องทำการออกตั๋วเครื่องบินก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ระยะเวลานี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎของแต่ละสายการบิน และช่วงเวลาในการเดินทาง
ลูกค้าจะรับตั๋วเครื่องบินได้อย่างไร?[ชำระเงินและออกตั๋วได้ที่สาขาของบริษัทฯ] เวลาทำการของแต่ละสาขา

โปรดชำระเงินก่อนถึงระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนด ตั๋วของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัติโนมัติ

[ส่งตั๋วเครื่องบินทางไปรษณีย์]
โปรดแจ้งบริษัทฯ ให้ทราบล่วงหน้า หากท่านต้องการให้ส่งตั๋วเครื่องบินทางไปรษณีย์ หากใกล้วันเดินทาง ไม่มีสามารถใช้บริการส่งตั๋วเครื่องบินทางไปรษณีย์ได้
• ราคาที่แจ้งจะไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินหรือไม่?
ทางบริษัทฯจะเรียกก็บค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมัน และค่าประกันภัยการเดินทาง โดยแยกจากค่าตั๋วเครื่องบิน • ราคาอาจจะเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ลูกค้าสามารถสมัครสะสมไมล์การเดินทาง (FFP) ที่บริษัทฯ ได้หรือไม่?
โปรดติดต่อกับแต่ละสายการบินโดยตรง
• ฉันจะซื้อตั๋วเครื่องบินได้มั้ย (กรณียกเว้น)

[สำหรับตั๋วที่ลดราคา]
ราคาสุดท้ายของตั๋วเครื่องบินจะคงที่ต่อเมื่อออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ในกรณีที่ยังไม่ได้ออกตั๋วเครื่องบิน โปรดทราบว่าเมื่อสายการบินเปลี่ยนราคาใหม่ ทางบริษัทจะเรียกเก็บส่วนต่างที่เกิดขึ้นจริงที่ได้รับการแจ้งจากสายการบิน ดังนั้น ราคาสุดท้าย อยู่ ณ วันที่ออกตั๋ว จะมีเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เมื่อมีการเปลี่ยนหรือยกเลิกตั๋วเครื่องบิน หลังจากที่ออกตั๋วไปแล้ว ไม่สามารถใช้ร่วมกับสายการบินอื่นได้ จะมีการคิดค่าธรรมเนียมเมื่อมีการขอคืนเงินหลังจากที่ออกตั๋วไปแล้ว และจะต้องเป็นตั๋วประเภทที่สามารถคืนเงินได้เท่านั้น ตามกฎแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางการบินได้

[ข้อควรรู้อื่นๆ]
กรุณายืนยันวันและเวลาในการเดินทางของแต่ละสายการบิน และโปรดทราบว่าบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อการละเลย หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ หากลูกค้าไม่ได้ทำการยืนยัน วันและเวลาในการเดินทาง กรุณาใช้โทรศัพท์ส่วนตัวเมื่อโทรออกจากต่างประเทศ โปรดทราบว่าเราไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ใช้โทรศัพท์เรียกเก็บเงินทางปลายทาง บริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ความผิดพลาดเกิดขึ้นโดยบริษัท ในการต่อเที่ยวบิน ถึงแม้ว่าลูกค้าได้ทำการยืนยันการจองตั๋วที่กรุงเทพฯ แล้ว แต่ลูกค้าไม่สามารถต่อเที่ยวบินได้ อันเนื่องมาจากปัญหาของการสื่อสารหรือปัญหาจากสถานการณ์ของแต่ละประเทศ และ/หรือเหตุผลอื่นๆ ก็ตาม ทางบริษัทจะไม่สามารถให้ความรับผิดชอบกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้น กรุณาให้ความระมัดระวังในการเดินทางด้วยตัวเอง กรุณาทำประกันการเดินทางในกรณีที่เดินทางไปต่างประเทศ (บริษัทของเราไม่มีการทำประกันประเภทนี้)

[ข้อยกเว้น]
โปรดทราบว่าบริษัทของเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากลูกค้า ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
เมื่อมีการยกเลิกตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ลูกค้าลืมหรือละเลยการยืนยันเวลาเดินทางกับสายการบิน ก่อนทำการบิน 72 ชม. (inbound flight) (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรุณายืนยันโดยตรงกับสายการบินอีกครั้ง หากเป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยว ) เมื่อเที่ยวบินในวันที่จะเดินทางถูกยกเลิก หรือเปลี่ยนวันเดินทาง อันเนื่องมาจากสาเหตุเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เกิดสงคราม เกิดการจลาจล สายการบินยกเลิกสัญญา ยกเลิกกิจการ ถูกปล้น หรือเหตุผลอื่นๆ ของสายการบิน เมื่อลูกค้าไม่สามารถขึ้นเครื่องได้ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางออกหรือเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมาตรการการตรวจคนเข้าเมือง และการแสดงตนผู้ลี้ภัย เนื่องด้วยหนังสือเดินทาง(passport) มีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับเหลือน้อยเกินไป และวีซ่าไม่สมบูรณ์ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตั๋วเดินทางเที่ยวเดียว) โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนและขอให้หนังเดินทางเล่มใหม่ หากอายุการใช้งานของวีซ่า น้อยกว่า 1 ปี เมื่อการทำจองตั๋วเครื่องบินถูกยกเลิก อันเนื่องมาจากที่นั่งเต็ม หรือ ถูกปฏิเสธในการชึ้นเครื่อง เมื่อลูกค้าทำตั๋วเครื่องบินหาย (ตามกฎระเบียบ ไม่สามารถออกตั๋วใหม่ให้ได้) เมื่อลูกค้าไปเช็คอิน (check-in) ไม่ทัน (ปกติสายการบินจะเปิดให้ทำการเช็คอิน (check-in) ล่วงหน้า ก่อนเดินทาง 2 ชม.) เมื่อชื่อและนามสกุลในหนังสือเดินทางกับตั๋วเครื่องบินไม่ตรงกัน เมื่อลูกค้าไม่สามารถทำการจองตั๋วเครื่องบินในเที่ยวกลับ (return flight) ได้ (กรณีเป็นตั๋วประเภท Open)

ค่าธรรมเนียมในการยกเลิกการสำรองห้องพักโรงแรม
ระยะเวลาค่าธรรมเนียม
มากกว่า 10 วันก่อนวันที่เข้าพักไม่มีค่าธรรมเนียม
10 วันก่อนวันที่เข้าพัก50%
น้อยกว่า 5 วันที่เข้าพัก100%
ไม่เข้าพักในวันที่กำหนด100%