เกร็ดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ SEMA Show

วัตถุประสงค์หลักของการจัด

www.semashow.com

สิ่งที่จะได้จากการเข้าร่วมงานนี้

  • ได้เปิดโลกทัศน์ในวงการยานยนต์ในรูปแบบงาน Event ระดับโลก

  • สามารถมองเห็นแนวทางหรืออนาคตของวงการยานยนต์ที่จะมีในอนาคต เพื่อนำมาเป็นข้อมูลมาเป็นแนวทางในการต่อยอดธุรกิจ

  • ได้เรียนรู้นวัตกรรมต่างๆที่จะมีในอนาคตอันใกล้

  • ได้รู้ความเปลี่ยนแปลงในวงการยานยนต์ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด

  • สามารถเปิดโอกาสให้ตนเองในการทำธุรกิจกับMakerต่างๆได้กว้างขวางขึ้น

รายละเอียด

SERVICE FROM H.I.S.TOUR

1.เป็นตัวแทนในการลงทะเบียนเข้างานแทนท่าน
⇒ค่าสมัครซื้อบัตรเข้างาน ยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการ หากมีการประกาศอย่างเป็นทางเราแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง (ราคาจะประกาศประมาณเดือนพฤษภาคม 2562)
หมายเหตุ: มหกรรม SEMA Show จะไม่อนุญาตให้บุคคลธรรมดาเข้าร่วมงาน ผู้ที่จะสามารถเข้าร่วมได้นั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับวงการยานยนต์ และได้รับอนุญาตจากสมาคมเท่านั้น

2.ปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางได้อย่างอิสระ
⇒สามารถปรับแผนการเดินทางเพื่อเที่ยวชมเมื่องต่างๆ หรือระบุสายการบินที่ต้องการใช้บริการ หรือจะอัพเกรดเป็นที่นั่งชั้นธุรกิจก็ได้เช่นกัน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมการให้บริการของซัพพลายเออร์)

3.ซัพพอร์ทตลอด 24 ชั่วโมง
⇒สาขาของเราที่ลาสเวกัส สามารถซัพพอร์ทได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ภาษาอังกฤษ) และ สามารถให้บริการอื่นๆได้ อาทิเช่น ปรึกษาเกี่ยวกับทัวร์เสริม หรือดำเนินการจองร้านอาหาร เป็นต้น

เงื่อนไขในการเข้าร่วมงานเบื้องต้น

1.ผู้เข้าร่วมงานนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับวงการยานยนต์ และจะต้องขออนุญาตจากทาง SEMA เพื่อทำการลงทะเบียนซื้อบัตรเข้างานก่อนถึงจะสามารถเข้างานได้
2.การลงทะเบียนซื้อตั๋วเข้างานจะต้องทำการลงทะเบียนก่อนโดยใช้ข้อมูลส่วนตัวตามจริงของผู้สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หลังจากนั้นรอทาง SEMA ทำการอนุมัติสิทธิในการซื้อตั๋วเข้างานว่าได้หรือไม่
3.กรณีได้รับการยืนยันจากทาง SEMA แล้วจะมีเอกสารยืนยันแนบมาให้ในอีเมลที่ลงทะเบียน โดยจะต้องปริ้นเอกสารนั้นออกมาแล้วนำไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนแลกตั๋วเข้างานอีกครั้ง
4.บางกรณีอาจจะถูกขอเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งจะต้องตรวจสอบเป็นกรณีไป

ขั้นตอนการสมัคร

1.สมัครเพื่อยื่นเรื่องลงทะเบียนเข้างาน SEMA Show
2.ชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้างานและค่าดำเนินการ
(ค่าดำเนินการ 4,000 บาท/ท่าน  **ไม่รวมค่าลงทะเบียนเข้างาน**)
3.รอผลการลงทะเบียน
4.เมื่อรู้ผลลงทะเบียน
4.1)กรณีไม่ผ่านการอนุมัติ ทางบริษัทจะหักค่าธรรมเนียมและคืนเงินทั้งหมด
4.2)กรณีที่ได้รับการอนุมัติจะได้รับตั๋วเข้างานทางอีเมล
5.กรณีที่ผ่านการการอนุมัติเรื่องเข้างานแล้ว ทางบริษัทจะทำการจองตั๋วโดยสารเครื่องบิน และดำเนินการจองโรงแรม(รถรับส่ง)ต่อไป
6.ในกรณีต้องการเพิ่มวัน หรือสมัคร Optional Tourเพิ่มเติม กรุณาแจ้งใน ขั้นตอนดำเนินการจองโรงแรม(รถรับส่ง)

เงื่อนไขการสมัคร

1.เด็กไม่สามารถเข้างาน SEMA Show ได้
2.ผู้สมัครจะต้องกรอกและส่งรายละเอียดข้อมูลในการลงทะเบียน เพื่อสมัคร ซื้อตั๋วเข้างานตามวันเวลาที่กำหนด
3.การเช็คอิน ณ สนามบิน หรือเช็คอิน เช็คเอ้าท์ ณ โรงแรมลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการเอง
4.ราคาโรงแรมเป็นราคาโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง รบกวนสอบถามกับเจ้าหน้าที่หลังทำการจอง และได้รับการยืนยันอีกครั้ง
5.ในตารางราคายังไม่รวมค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ภาษีสนามบินภาษีน้ำมัน
(ราคาตั๋วโดยสารรวมทุกอย่างประมาณ 60,000 บาท)
6.เนื่องจากการเข้าพักโรงแรมในเมืองลาสเวกัสนั้นจะมีค่าResort Fee เรียกเก็บเมื่อทำการเช็คอิน หรือเช็คเอ้าท์  ดังนั้นค่าใช้จ่ายส่วนนี้ทางลูกค้าต้องชำระ ณ โรงแรมที่เข้าพักด้วยตัวท่านเอง
7.ราคาขายนี้ไม่ร่วมรายการส่วนลดพิเศษ หรือโปรโมชั่นอื่นๆของบริษัทฯ
8.ระยะเวลาการรับสมัครถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
9.เกรดหรือระดับของโรงแรมถูกกำหนดขึ้นโดยบริษัทซึ่งอ้างอิงจากฐานข้อมูล ของทาง Supplierในแต่ละ พื้นที่/ประเทศ

เงื่อนไขสำคัญ

– บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้เดินทางทำสิ่งที่ผิดกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย
– บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้เดินทางลักลอบเข้าประเทศ หรือถูก ตม.ของประเทศสหรัฐอเมริกาห้ามเข้าประเทศ และหากผู้เดินทางที่มีจุดประสงค์ในการลักลอบเข้า ประเทศ หรือหายไประหว่างทัวร์ ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งสถานฑูตไทยในสหรัฐอเมริกา แจ้งสถานีตำรวจ และแจ้งกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งประเทศไทย และประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้เดินทางอาจถูกห้าม เดินทางออกนอกประเทศไปตลอด และยามที่ต้องเดินทางกลับประเทศไทย จะถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองปรับและถูกกักขังตามกฎหมาย ทันทีที่กลับถึงประเทศ
– บริษัทฯ ไม่มีมีประกันการเดินทางสำหรับแพ็คเกจนี้ ในกรณีบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยกะทันหัน ลุกค้าจะต้องทำการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตัวท่านเอง ซึ่งค่ารักษาพยาบาลที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีราคาที่สูงมากกว่าเมืองไทยเป็นหลายเท่า แนะนำให้ผู้เดินทางซื้อประกันส่วนบุคคลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงอีกครั้ง

เกี่ยวกับเรื่องการยื่นวีซ่า

ผู้ที่มีสัญชาติไทยที่จะทำการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องดำเนินการขอเอกสารอนุญาตเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาให้เสร็จสิ้นก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางสายการบินจะปฏิเสธการให้ขึ้นเครื่องโดยสารขาออกจากประเทศไทย ดังนั้นลูกค้าทุกท่านจึงจำเป็นต้องดำเนินการขอวีซ่าก่อน โดยสามารถให้ทางเราดำเนินการให้ได้(มีค่าธรรมเนียม10,000บาท/ท่าน)
เอกสารประกอบการขอวีซ่าอเมริกา ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 5 วันทำการ การยื่นวีซ่า ท่านจะต้องมาแสดงตนที่สถานทูต ในระหว่างยื่นวีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ รายละเอียดกรุณาสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ

  1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ ไม่สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้ และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
  2. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
  3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
  5. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

สถิติที่น่าสนใจปี 2018

0
พื้นที่จัดงาน (ตร.ม.)
0
ผู้ซื้อ (คน)
0
ผู้ผลิต (คน)
0
สื่อ (สำนัก)

TOUR MODEL PLAN

DAYCITYITINERARY
3-Nov-2019BANGKOK
TO
LAS VEGAS
DEPATURE FROM SUVARANABHUMI AIRPORT ⇒TRANSIT AIRPORT ⇒ LAS VEGAS (FLIGHT TIME AROUND 19 HOURS)
AFTER ARRIVAL @ LAS VEGAS AIRPORT THERE IS OUR STAFF STAND BY WITH [H.I.S.] SIGN BOARD, PICKS YOU UP.
CHECK IN @ HOTEL BY YOURSELF. (FREE TIME)
STAY @ LAS VEGAS
4-Nov-2019LAS VEGASFREE DAY
Recommend Option tour : Grand Canyon & Antelope Canyon & Horseshoe vent Canyon One day sightseeing
(3.00AM-10.00PM)
STAY @ LAS VEGAS
5-Nov-2019LAS VEGASFREE TIME @ SEMA Show
STAY @ LAS VEGAS
6-Nov-2019LAS VEGASFREE TIME @ SEMA Show
STAY @ LAS VEGAS
7-Nov-2019LAS VEGASFREE TIME @ SEMA Show
STAY @ LAS VEGAS
8-Nov-2019LAS VEGAS
TO
BANGKOK
FREE TIME @ LAS VAGAS
MOVE TO AIRPORT BY SHARING CAR.
DEPARTURE FROM LAS VEGAS AIRPORT ⇒TRANSIT AIRPORT ⇒ SUVARNABHUMI AIRPORT (FLIGHT TIME AROUND 20 HOURS)
(STAY ON BOAD)
9-Nov-2019-
10-Nov-2019BANGKOKARRIVED AT SUVANABHUMI AIRPORT.

ราคาที่พัก ( *บาท / ท่าน )

โรงแรม ห้องเตียงเดี่ยว ห้องเตียงคู่
Stratosphere เริ่มเพียง 36,100 เริ่มเพียง 17,800
LINQ เริ่มเพียง 46,500 เริ่มเพียง 24,500
Circus Circus เริ่มเพียง 53,000 เริ่มเพียง 25,500
Planet Hollywood เริ่มเพียง 60,200 เริ่มเพียง 21,500
Luxor เริ่มเพียง 69,200 เริ่มเพียง 36,500
** ราคาข้างต้นเป็นราคาโรงแรมรวม 5 คืนเท่านั้น **

** ราคาข้างต้นเป็นราคาโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง รบกวนสอบถามกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง และได้รับการยืนยันอีกครั้ง **

** ราคา รถรับ-ส่ง ระหว่างสนามบินและโรงแรม กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ **

สถานที่จัดงาน

Las Vegas Convention Center   3150 Paradise Rd, Las Vegas, NV 89109 USA.